#SDGs

Pokój w zrównoważonym rozwoju: Dostosowanie Agendy 2030 do kwestii kobiet, pokoju i bezpieczeństwa (Zarys polityki)

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 uznaje pokój za warunek wstępny zrównoważonego rozwoju, ale nie uwzględnia związku płci i pokoju. W związku z tym Globalna Sieć Kobiet Budowniczych Pokoju przygotowała niniejszy zarys polityki, aby zbadać powiązania między kobietami, pokojem i bezpieczeństwem (WPS) a Agendą 2030 i przedstawić praktyczne zalecenia dotyczące ich synergicznego wdrożenia.

Pokój w zrównoważonym rozwoju: Dostosowanie Agendy 2030 do kwestii kobiet, pokoju i bezpieczeństwa (Zarys polityki) Czytaj więcej »

Budowanie zrównoważonej przyszłości: integracja kobiet, pokoju i bezpieczeństwa w Agendzie 2030

W dniu 12 lipca od 8:30 do 10 rano czasu nowojorskiego dołącz do Globalnej Sieci Kobiet Budowniczych Pokoju i partnerów, aby wziąć udział w wirtualnej dyskusji panelowej i dialogu w celu zbadania synergii między WPS (Kobiety, pokój i bezpieczeństwo) a agendami 2030. 

Budowanie zrównoważonej przyszłości: integracja kobiet, pokoju i bezpieczeństwa w Agendzie 2030 Czytaj więcej »

Stypendium Youth for the SDGs – Program Dekady Nauk o Oceanach ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Łódź Pokoju)

Peace Boat US ogłasza rozpoczęcie nowej serii programów w ramach Dekady Nauk o Oceanach na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, które odbędą się na pokładzie Peace Boat pod hasłem tegorocznego Światowego Dnia Oceanów ONZ: „Planet Ocean: Tides are Changing. ” Liderzy młodzieżowi z całego świata są zaproszeni do przyłączenia się do tej podróży. Termin rejestracji / składania wniosków o stypendium: 30 kwietnia 2023 r.

Stypendium Youth for the SDGs – Program Dekady Nauk o Oceanach ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Łódź Pokoju) Czytaj więcej »

UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development poszukuje urzędnika ds. polityki edukacyjnej

Instytut Edukacji dla Pokoju i Zrównoważonego Rozwoju UNESCO im. Mahatmy Gandhiego (MGIEP) poszukuje urzędnika ds. polityki edukacyjnej, który wniesie wkład w analizę polityki dotyczącą celu zrównoważonego rozwoju 4.7 w zakresie edukacji na rzecz budowania pokojowych i zrównoważonych społeczeństw na całym świecie. Termin składania wniosków: 31 października.

UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development poszukuje urzędnika ds. polityki edukacyjnej Czytaj więcej »

Argument za włączeniem uczenia się społecznego i emocjonalnego do głównego nurtu

Podkreślając potrzebę włączenia społecznego i emocjonalnego uczenia się (SEL) do głównego nurtu systemów edukacji, nowy raport zawiera przegląd najnowszych badań dotyczących SEL, jego wpływu na zdrowie uczniów i klimat w szkole oraz jego transformacyjnej roli w budowaniu szczęśliwszych klas.

Argument za włączeniem uczenia się społecznego i emocjonalnego do głównego nurtu Czytaj więcej »

Doroczny wykład Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa Nelsona Mandeli 2020

Przeczytaj pełny zapis przemówienia Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa z dorocznego wykładu Nelsona Mandeli w 2020 r. „Tackling the Inequality Pandemic”, w którym przedstawia on wizję nowej umowy społecznej i Globalnego Nowego Ładu.

Doroczny wykład Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa Nelsona Mandeli 2020 Czytaj więcej »

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ: kursy dostępne za darmo!

Te bezpłatne kursy internetowe, oferowane przez uniwersytety i organizacje pozarządowe, często zapewniają praktyczne doświadczenie w kontaktach z organizacjami międzynarodowymi, które pracują nad osiągnięciem celów zrównoważonego rozwoju poprzez swoją pracę.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ: kursy dostępne za darmo! Czytaj więcej »

Nowy klub książki ONZ pomaga dzieciom radzić sobie z problemami globalnymi

Dla dzieci w Czadzie zdobycie wykształcenia może wiązać się z pracą fizyczną. A to dlatego, że co roku jest szansa, że ​​pora deszczowa zniszczy ich szkołę i będą musieli wspólnie z nauczycielami ją odbudować. Jest to historia opisana w książce dla dzieci „Szkoła deszczu”, która znajduje się na liście lektur Klubu Książki ONZ SDG.

Nowy klub książki ONZ pomaga dzieciom radzić sobie z problemami globalnymi Czytaj więcej »

Edukacja jest kluczem do wyeliminowania przemocy wobec kobiet w Jukatanie (Meksyk)

„Dzięki odpowiedniemu szkoleniu i wzmocnieniu narzędzi dla osób pracujących na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet, rząd Jukatanu przestrzega założeń Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030” – powiedziała szefowa Sekretariatu Generalnego Rządu (SGG), María Fritz Sierra na zakończenie warsztatów „Edukacja dla pokoju, transformacja konfliktów, przerwanie cykli przemocy”.

Edukacja jest kluczem do wyeliminowania przemocy wobec kobiet w Jukatanie (Meksyk) Czytaj więcej »

Wezwania konferencyjne dotyczące upowszechniania edukacji o prawach człowieka

Potrzebne są większe inwestycje w edukację w zakresie praw człowieka i wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aby rozwiązać problem nierówności i zrównoważonego rozwoju. To było kluczowe przesłanie z Dziewiątej Międzynarodowej Konferencji Edukacji o Prawach Człowieka (ICHRE), która odbyła się w Sydney w Australii.

Wezwania konferencyjne dotyczące upowszechniania edukacji o prawach człowieka Czytaj więcej »

Sikkim Schools to Have Education on Sustainable Development, Global Citizenship (Indie)

Instytut Edukacji na rzecz Pokoju i Zrównoważonego Rozwoju im. Mahatmy Gandhiego UNESCO podpisał „Umowę o partnerstwie” dotyczącą projektu mającego na celu włączenie koncepcji pokoju, zrównoważonego rozwoju i globalnego obywatelstwa do podręczników do podstawowych przedmiotów dla szkół stanu Sikkim.

Sikkim Schools to Have Education on Sustainable Development, Global Citizenship (Indie) Czytaj więcej »

Przewiń do góry