#cel 4

Wyjątkowa okazja do ożywienia globalnego konsensusu w sprawie edukacji na rzecz pokoju i praw człowieka (UNESCO)

Konferencja Generalna UNESCO oficjalnie zatwierdziła propozycję rewizji Zalecenia z 1974 r. dotyczącego edukacji na rzecz międzynarodowego zrozumienia, współpracy oraz pokoju i edukacji w odniesieniu do praw człowieka i podstawowych wolności. Zmienione Zalecenie będzie odzwierciedlać ewolucję rozumienia edukacji, a także nowe zagrożenia dla pokoju, w kierunku zapewnienia międzynarodowych standardów promowania pokoju poprzez edukację. Global Campaign for Peace Education przyczynia się do opracowania notatki technicznej, która będzie wspierać proces rewizji.

UNESCO poszukuje specjalisty ds. programów (edukacja)

Specjalista ds. Programu odpowiada za udział w wiodącej koordynacyjnej roli UNESCO Agendy Edukacyjnej SDG4 2030 oraz wspieranie i podnoszenie efektywności działań Mechanizmu Współpracy w Edukacji Globalnej. Termin składania wniosków: 6 listopada 2021 r.

Edukacja, podstawa trwałego pokoju

Cel zrównoważonego rozwoju nr 4 ma na celu zapewnienie integracyjnej, sprawiedliwej i wysokiej jakości edukacji i możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich -
ale po 2 latach dążenia do tego celu nadal pozostaje pytanie „jak”. ONZ zwołała spotkanie na wysokim szczeblu, aby pomóc odpowiedzieć na to pytanie. „Dostęp do wysokiej jakości edukacji jest nie tylko celem samym w sobie, ale fundamentalnym elementem budowania lepszego świata trwałego pokoju, dobrobytu i rozwoju” - powiedział obecny przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Peter Thomson podczas części otwierającej.

Przewiń do góry