#Polityka edukacyjna

polityka edukacyjna i rzecznictwo

Odkrywanie wstydu Ameryki: przyjęcie edukacji pokojowej wśród wojen szkolnych

Niedawne ustawodawstwo doprowadziło do konfliktów w instytucjach edukacyjnych, tłumiąc dyskusje na temat różnorodności i promując przemoc kulturową i strukturalną. Rozwiązanie tych problemów poprzez edukację pokojową może przekształcić szkoły w przestrzenie oświecenia, zrozumienia i pokoju, kładąc nacisk na szacunek i współpracę między kulturami.

Rewizja Zalecenia z 1974 r.: Państwa członkowskie UNESCO osiągają konsensus

12 lipca państwa członkowskie UNESCO uzgodniły zrewidowany tekst Zalecenia z 1974 r. dotyczącego edukacji na rzecz międzynarodowego zrozumienia, współpracy i pokoju oraz edukacji dotyczącej praw człowieka i podstawowych wolności. Ten międzynarodowy dokument zawiera jasny plan rozwoju edukacji w XXI wieku, aby stawić czoła współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom.  

Co konkretnie (i realistycznie) może zrobić edukacja, aby złagodzić współczesne zagrożenia i wspierać trwały pokój?

Ta biała księga przedstawiona przez Globalną Kampanię na rzecz Edukacji dla Pokoju zawiera przegląd roli i potencjału edukacji na rzecz pokoju w rozwiązywaniu współczesnych i pojawiających się globalnych zagrożeń i wyzwań dla pokoju. W ten sposób zapewnia przegląd współczesnych zagrożeń; przedstawia podstawy skutecznego transformacyjnego podejścia do edukacji; dokonuje przeglądu dowodów na skuteczność tych podejść; i bada, w jaki sposób te spostrzeżenia i dowody mogą kształtować przyszłość dziedziny edukacji na rzecz pokoju.

Mobilizowanie globalnej społeczności do promowania pokoju poprzez edukację

Zapewnienie, że edukacja rzeczywiście przygotowuje uczniów do aktywności i zaangażowania w promowanie pokojowych i sprawiedliwych społeczeństw, wymaga między innymi dobrze przygotowanych i zmotywowanych nauczycieli i wychowawców, integracyjnej polityki szkolnej, uczestnictwa młodzieży i innowacyjnych metod pedagogicznych. Aby pomóc krajom w przekształceniu ich systemów edukacji w tym celu, UNESCO dokonuje przeglądu jednego ze swoich przełomowych instrumentów normatywnych: Zalecenia dotyczącego edukacji na rzecz międzynarodowego zrozumienia, współpracy i pokoju oraz edukacji na rzecz praw człowieka i podstawowych wolności.

Wypełnij 10-minutową ankietę, aby pomóc w kształtowaniu globalnej polityki wspierającej edukację pokojową

Global Campaign for Peace Education, w porozumieniu z UNESCO, wspiera proces przeglądu Rekomendacji z 1974 roku dotyczącej edukacji na rzecz międzynarodowego zrozumienia, współpracy i pokoju. Gorąco zachęcamy do udziału w tej ankiecie, co jest znaczącą okazją do wyrażenia swojego głosu w globalnej polityce wspierającej edukację pokojową. Termin odpowiedzi upływa 1 marca.

UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development poszukuje urzędnika ds. polityki edukacyjnej

Instytut Edukacji dla Pokoju i Zrównoważonego Rozwoju UNESCO im. Mahatmy Gandhiego (MGIEP) poszukuje urzędnika ds. polityki edukacyjnej, który wniesie wkład w analizę polityki dotyczącą celu zrównoważonego rozwoju 4.7 w zakresie edukacji na rzecz budowania pokojowych i zrównoważonych społeczeństw na całym świecie. Termin składania wniosków: 31 października.

Przewiń do góry