#międzynarodowy dzień pokoju

Wspieranie pokoju w kampusie, w społecznościach

W tym Międzynarodowym Dniu Pokoju kolegia wspólnotowe powinny podsumować ważną pracę, jaką wykonują, aby wspierać świat, który jest pokojowy i dostatni. Ponieważ jako kraj stajemy się jeszcze bardziej zróżnicowani, uczelnie społeczne będą miały kluczowe znaczenie dla uczynienia Ameryki krainą równych szans i pokoju.

Globalne obywatelstwo~Wiadomości edukacyjne na światowym poziomie

Koalicja na rzecz Globalnego Obywatelstwa 2030 pracuje nad całorocznym projektem informacyjnym wideo zatytułowanym „Global Citizenship ~ World Class Education News”, który będzie zawierał historie sukcesu w postaci filmów wideo lub freestyle od organizacji, które poznają najlepsze praktyki, aby przyspieszyć pracę na rzecz globalnego obywatelstwa. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w tym projekcie, wyślij Koalicji oświadczenie wideo (przez telefon z aparatem fotograficznym) ze swojego biura na temat swojej pracy związanej z globalnym obywatelstwem.

Przewiń do góry