#prawa człowieka

Ustawodawcy wzywają do włączenia wysiłków pokojowych i poszanowania praw człowieka do nowego programu nauczania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (Filipiny)

Część dotycząca kompetencji pokojowych nowego programu nauczania dla szkół podstawowych i gimnazjów K-10 powinna uczyć uczniów, między innymi o dążeniu rządu do różnych procesów pokojowych, poszanowaniu praw człowieka i krytycznym myśleniu.

Ustawodawcy wzywają do włączenia wysiłków pokojowych i poszanowania praw człowieka do nowego programu nauczania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (Filipiny) Czytaj więcej »

Wezwanie do sumienia w sprawie praw człowieka ludu Afganistanu

Niedawno w Doha odbyło się ważne międzynarodowe spotkanie na wysokim szczeblu w sprawie sytuacji w Afganistanie. Ten list odnosi się do wyników tego spotkania. Prosimy wszystkich uczestników Globalnej Kampanii na rzecz Edukacji dla Pokoju o podpis i wsparcie wszelkich wysiłków na rzecz ochrony praw człowieka Afgańczyków. 

Wezwanie do sumienia w sprawie praw człowieka ludu Afganistanu Czytaj więcej »

Georg Arnhold International Summer Conference 2023: Sprawiedliwość edukacyjna i trwały pokój

Leibniz Institute for Educational Media | Georg Eckert Institute ma przyjemność ogłosić nabór referatów na tegoroczną międzynarodową letnią konferencję im. Georga Arnholda, która odbędzie się w Leibniz Institute for Educational Media w Brunszwiku w Niemczech w dniach 26-29 czerwca 2023 r.

Georg Arnhold International Summer Conference 2023: Sprawiedliwość edukacyjna i trwały pokój Czytaj więcej »

Administracja chroni Afgańczyków przed powrotem na niebezpieczeństwo

Obrońcy Afgańskich Uczonych i Profesjonalistek, wśród wielu grup dążących do zapewnienia zagrożonym Afgańczykom bezpieczeństwa, z zadowoleniem przyjmą ten krok naprzód wraz z zatwierdzeniem przez Departamenty Stanu i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ustawy o przystosowaniu afgańskiej, o której donosi Human Rights First.

Administracja chroni Afgańczyków przed powrotem na niebezpieczeństwo Czytaj więcej »

Lektura obowiązkowa dla obywateli świata: przypisana wszystkim uczącym się pokoju 10 grudnia 1948 r.

Dzień Praw Człowieka obchodzony jest co roku 10 grudnia — w dniu, w którym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło w 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Tegoroczny temat nawiązuje do „Równości” i Artykułu 1 UDHR – „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem godności i praw”.

Lektura obowiązkowa dla obywateli świata: przypisana wszystkim uczącym się pokoju 10 grudnia 1948 r. Czytaj więcej »

Społeczeństwo obywatelskie nadal wzywa światową społeczność do działania w sprawie Afganistanu

Gdy los Afganistanu wpada w zacieśniające się uściski Talibów, Międzynarodowe Społeczeństwo Obywatelskie nadal wzywa do działania w celu złagodzenia ludzkiego cierpienia i utrzymania przy życiu możliwości pokoju. Zachęcamy wszystkich członków GCPE do podjęcia działań lub działań w celu wezwania własnych rządów i przedstawicieli ONZ do podjęcia sprawy praw człowieka i pokoju w Afganistanie.

Społeczeństwo obywatelskie nadal wzywa światową społeczność do działania w sprawie Afganistanu Czytaj więcej »

Kolonializm, ubóstwo i korupcja: kilka przemyśleń na temat edukacji pokojowej, aby zaradzić temu złu podczas pandemii COVID19 (Portoryko)

Co może zapewnić edukacja pokojowa, biorąc pod uwagę złożony scenariusz Portoryko i reakcję na COVID? Anita Yudkin przedstawia kilka pomysłów na zajęcie się pandemią w oparciu o ogólne zasady edukacji na rzecz pokoju, w jej powiązaniu z prawami człowieka i zrównoważonym rozwojem.

Kolonializm, ubóstwo i korupcja: kilka przemyśleń na temat edukacji pokojowej, aby zaradzić temu złu podczas pandemii COVID19 (Portoryko) Czytaj więcej »

Przewiń do góry