Wiadomości i najważniejsze informacje

Lektura obowiązkowa dla obywateli świata: przypisana wszystkim uczącym się pokoju 10 grudnia 1948 r.

Dzień Praw Człowieka obchodzony jest co roku 10 grudnia — w dniu, w którym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło w 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Tegoroczny temat nawiązuje do „Równości” i Artykułu 1 UDHR – „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem godności i praw”. [Kontynuuj czytanie…]