#Globalna sieć kobiet budujących pokój

Feministyczne rozwiązania dla bardziej skutecznego finansowania na rzecz budowania pokoju

Aby zapewnić przestrzeń do krytycznej refleksji i dyskusji na temat obecnego stanu finansowania budowania pokoju z perspektywy feministycznej, GNWP, GPPAC, ICAN, Kvinna till Kvinna i UN Women organizują dyskusję panelową w dniu 8 listopada 2021 r. na temat feministycznych rozwiązań dla wpływu Finansowanie budowania pokoju po 21. rocznicy przyjęcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa.

Przełożenie globalnych polityk na praktyczne i niezbędne działania — jedna wioska na raz. Wpływ lokalizacji rezolucji 1325 i 1820 w Sierra Leone

Sierra Leone jest jednym z 13 krajów w Afryce, które przyjęły krajowy plan działania na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i 1820. Program lokalizacji, zainicjowany przez Globalną Sieć Kobiet Budowniczych Pokoju, jest opartym na ludziach, oddolnym podejściem do polityki tworzenie i wdrażanie polityki gwarantujące lokalną własność i uczestnictwo.

Przewiń do góry