# globalne obywatelstwo

Ukraiński pacyfista Jurij Szeliażenko o tym, jak wesprzeć sprawę pokoju

Yurii Sheliazhenko, sekretarz wykonawczy Ukraińskiego Ruchu Pacyfistycznego, podkreśla znaczenie edukacji pokojowej dla przezwyciężenia strachu i nienawiści, przyjęcia rozwiązań pokojowych i wspierania rozwoju kultury pokoju na Ukrainie. Bada również problem zmilitaryzowanego porządku globalnego oraz to, jak perspektywa pokojowego globalnego zarządzania w przyszłym świecie bez armii i granic pomoże w deeskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i wschodnio-zachodniego zagrażającego nuklearnej apokalipsie.

Uczeni-aktywiści jako obywatele świata: opowiadanie się za lokalnym i stałym udziałem kobiet w polityce pokoju

W tym specjalnym poście Betty Reardon przedstawia koncepcję i strategię ludzkich planów działania: plany społeczeństwa obywatelskiego jako sposób, aby kobiety w terenie miały większy wkład w politykę publiczną w celu wprowadzenia rezolucji RB ONZ nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa. 

Wirus „kryzysowego nacjonalizmu”

Werner Wintersteiner argumentuje, że kryzys koronacyjny ujawnia, że ​​globalizacja do tej pory przyniosła współzależność bez wzajemnej solidarności. Wirus rozprzestrzenia się na całym świecie, a zwalczanie go będzie wymagało globalnego wysiłku, ale państwa reagują wizją tunelu narodowego. Z drugiej strony perspektywa obywatelstwa globalnego byłaby odpowiednia dla światowego kryzysu.

Identyfikowanie strategii i wzmacnianie regionalnych działań na rzecz globalnej edukacji obywatelskiej

Spotkanie Regionalnej Sieci Globalnej Edukacji Obywatelskiej (GCED) w Afryce Subsaharyjskiej 2017 pod hasłem „Identyfikacja strategii i umacnianie działań regionalnych na rzecz GCED” odbyło się w dniach 6-7 kwietnia w Johannesburgu w RPA. Spotkanie, współorganizowane przez Biuro Regionalne UNESCO dla Afryki Południowej i Centrum Edukacji na rzecz Porozumienia Międzynarodowego Azji i Pacyfiku, miało trzy cele: (1) wzmocnienie mechanizmów realizacji programów GCED w kierunku poprawy oddziaływania i zapewnienia włączającego uczestnictwa; (2) poprawa zakresu i zasięgu programów GCED w regionie; oraz (3) katalizowanie zaangażowania politycznego i przywództwa w celu zapewnienia zaangażowania zainteresowanych stron.

Globalne obywatelstwo~Wiadomości edukacyjne na światowym poziomie

Koalicja na rzecz Globalnego Obywatelstwa 2030 pracuje nad całorocznym projektem informacyjnym wideo zatytułowanym „Global Citizenship ~ World Class Education News”, który będzie zawierał historie sukcesu w postaci filmów wideo lub freestyle od organizacji, które poznają najlepsze praktyki, aby przyspieszyć pracę na rzecz globalnego obywatelstwa. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w tym projekcie, wyślij Koalicji oświadczenie wideo (przez telefon z aparatem fotograficznym) ze swojego biura na temat swojej pracy związanej z globalnym obywatelstwem.

40+ książek dla dzieci o prawach człowieka i sprawiedliwości społecznej

Młodzi ludzie mają wrodzone poczucie dobra i zła, uczciwości i niesprawiedliwości. Wyjaśnianie podstaw praw człowieka w odpowiedni dla wieku sposób, za pomocą historii i przykładów, może stanowić podstawę do zaangażowania na całe życie w odpowiedzialność społeczną i globalne obywatelstwo. .

Ochrona nieuzbrojonych cywilów: jednostka edukacyjna dotycząca edukacji rozbrojeniowej na rzecz globalnego obywatelstwa #1

Tym wpisem Global Campaign for Peace Education rozpoczyna serię „Edukacja rozbrojeniowa na rzecz globalnego obywatelstwa”. Każdy post będzie dotyczył koncepcji, strategii transformacji, pokojowej instytucji globalnej lub inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, które mogą być praktycznym elementem rozbrojonego świata.

Zaczniemy od tego filmu o Bezbronnej Ochronie Cywilnej, inicjatywie społeczeństwa obywatelskiego podjętej przez Siły Pokojowe bez Przemocy w różnych rejonach konfliktu na świecie, podobnej do działań podejmowanych przez różne organizacje pozarządowe. Postrzegamy to jako możliwy element preferowanego przyszłego globalnego systemu bezpieczeństwa, który faktycznie działa teraz w obecnym silnie uzbrojonym, nadmiernie brutalnym systemie bezpieczeństwa.

Karta Raportu Ludowego: Ocena Celów Zrównoważonego Rozwoju

Global Citizen połączył siły z Imperatywem Postępu Społecznego, aby uruchomić „The People's Report Card”. Jest to Karta Raportu na temat postępów, jakie świat jako całość i każdy z krajów na świecie dokonuje w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jest to Karta Raportu Ludowego, ponieważ jest narzędziem dla obywateli na całym świecie, aby sprawdzić, czy ich przywódcy dotrzymują obietnic.

Umożliwienie uchodźcom globalnej edukacji obywatelskiej

Ozlem Eskiocak Oguzertem, Koordynator Programu Edukacji o Prawach Człowieka Agencji ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) dzieli się historią wysiłków UNRWA na rzecz wprowadzenia i integracji Globalnej Edukacji Obywatelskiej (GCE) poprzez Prawa Człowieka, Rozwiązywanie Konfliktów oraz Program Edukacji Tolerancyjnej. „Globalne obywatelstwo dla wszystkich to przedsięwzięcie długoterminowe. W UNRWA doceniamy nasz udział w ewolucyjnym procesie GCE i podejmujemy działania, aby zaangażować uchodźców w ten proces”.

Przewiń do góry