#globalna edukacja obywatelska

Video: Betty Reardon & Anwarul Chowdhury in conversation about Daisaku Ikeda’s “Speech that Changed the World”

On June 13, 2016 Dr. Betty Reardon and Ambassador Anwarul K. Chowdhury engaged in conversation at Soka University of America in celebration of Daisaku Ikeda’s “Speech that Changed the World.” The speech, given at Teachers College, Columbia University 20 years ago, was entitled “Thoughts on Education for Global Citizenship,” and it was through this speech that Ikeda presented a message of hope that is relevant to our current times, rife with divisive rhetoric. The vision of education that Ikeda outlined in his speech has inspired many change makers around the world.

Video: Betty Reardon & Anwarul Chowdhury in conversation about Daisaku Ikeda’s “Speech that Changed the World” Czytaj więcej »

Uczestnicy 66. Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych DPI/NGO przyjmują Plan Działań Edukacja dla Globalnego Obywatelstwa

My, uczestnicy 66. Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych DPI/NGO, przyjmujemy ten Plan Działań, aby wszyscy mogli zrealizować aspiracje Globalnej Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. Edukacja jest prawem człowieka, niezbędnym dla dobrobytu i godności, a także kluczem do realizacji Agendy 2030. Ponadto, aby zrealizować te odważne, skoncentrowane na ludziach, uniwersalne i uwzględniające planetę ramy rozwoju, niezbędny jest etos globalnego obywatelstwa. .

Uczestnicy 66. Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych DPI/NGO przyjmują Plan Działań Edukacja dla Globalnego Obywatelstwa Czytaj więcej »

Młodzież i zrównoważony pokój: dlaczego edukacja w zakresie globalnego obywatelstwa ma znaczenie

Według raportu Global Peace Index z 2015 r. około 13,4% światowego PKB (14.3 biliona dolarów) zostało utraconych w wyniku konfliktów w 2014 r. Jest to odpowiednik połączonych gospodarek Brazylii, Kanady, Francji, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Koszt konfliktu ma duży wpływ głównie na młodzież, szczególnie na globalnym południu. Ten artykuł autorstwa Mosesa Machipisy zawiera analizę tego, dlaczego globalna edukacja obywatelska (GCED) ma kluczowe znaczenie w budowaniu trwałego pokoju i dlaczego młodzież jest kluczowymi aktorami w tym procesie.

Młodzież i zrównoważony pokój: dlaczego edukacja w zakresie globalnego obywatelstwa ma znaczenie Czytaj więcej »

Edukacja dla pokoju, celów zrównoważonego rozwoju i ideału globalnego obywatelstwa

Toh Swee-Hin z University for Peace w Kostaryce przedstawia edukację pokojową w kontekście celów zrównoważonego rozwoju i ideału globalnego obywatelstwa. Sugeruje, że biorąc pod uwagę wieloraką i złożoną rzeczywistość konfliktów i braku pokoju, w obliczu których stoi ludzkość i nasza planeta, konieczne są holistyczne, wielowymiarowe ramy edukacji pokojowej. Zasadniczo cele edukacji pokojowej w tak holistycznej strukturze można sformułować jako dwa powiązane ze sobą pytania: 1) W jaki sposób edukacja może przyczynić się do krytycznego zrozumienia przyczyn konfliktów, przemocy i braku pokoju w życiu osobistym, międzyludzkim, wspólnotowym, narodowym? , regionalny i globalny? 2) W jaki sposób edukacja może jednocześnie kultywować wartości i postawy, które będą zachęcać do działań indywidualnych i społecznych na rzecz budowania bardziej pokojowych ja, rodzin, społeczności, społeczeństw, a ostatecznie bardziej pokojowego świata?

Edukacja dla pokoju, celów zrównoważonego rozwoju i ideału globalnego obywatelstwa Czytaj więcej »

Sieć YESPeace UNESCO wykorzystuje moc młodzieży na całym świecie, aby zmienić przyszłość

„Musimy przywrócić młodych ludzi do społeczeństwa, a to, czego potrzebują, to tożsamość i znaczenie” – powiedziała dr Anantha Kumar Duraiappah, dyrektor Instytutu Edukacji UNESCO Mahatmy Gandhiego na rzecz Pokoju i Zrównoważonego Rozwoju (MGIEP) w New Delhi. MGIEP jest specjalistycznym instytutem UNESCO ds. edukacji na rzecz pokoju i zrównoważonego rozwoju.

Dr Duraiappah, z którym przeprowadzono wywiad po udziale w konsultacjach ekspertów UNESCO dotyczących zapobiegania brutalnemu ekstremizmowi poprzez edukację, mówi, że sieć YESPeace jest częścią odpowiedzi instytutu na właśnie takie wyzwania. Młodzi ludzie chcą głosu i godności” – powiedział. „Żyją w połączonym, coraz mniejszym świecie i otaczają ich rozmowy w mediach społecznościowych. Chcemy zbudować platformę, która zjednoczy ich wokół naszego mandatu pokoju, zrównoważonego rozwoju i globalnego obywatelstwa”.

Sieć YESPeace UNESCO wykorzystuje moc młodzieży na całym świecie, aby zmienić przyszłość Czytaj więcej »

Dlaczego potrzebujemy edukacji dla globalnego obywatelstwa

Today, education for global citizenship is a necessary tool for building a more peaceful world that ensures every person has a right to clean air, clean water, food, shelter, and other basic human rights. According to UNESCO global citizenship education “aims to empower learners to assume active roles to face and resolve global challenges and to become proactive contributors to a more peaceful, tolerant, inclusive and secure world.” But education alone will not dissolve hateful, ignorant, and oppressive individuals, institutions, and structures of power. Peace requires active engagement; it also requires commitments to reducing global inequities.

From May 30 to June 1, NGO leaders, technical experts, government and UN officials will come together to develop an action agenda focused on the theme: Education for Global Citizenship: Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) at the 66th United Nations DPI/NGO conference this spring in Gyeongju, Republic of Korea.

Dlaczego potrzebujemy edukacji dla globalnego obywatelstwa Czytaj więcej »

Nowe porozumienie w sprawie pomiaru globalnego obywatelstwa i edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju

UNESCO i Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Oceny Osiągnięć Edukacyjnych (IEA) zawarły oficjalną umowę o współpracy w obszarze pomiaru Globalnej Edukacji Obywatelskiej (GCED) i Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ESD). Współpraca UNESCO – MAE będzie koncentrować się na pomiarze Celu 4.7 Agendy Edukacji 2030, która obejmuje GCED i ESD, której celem jest „…zapewnienie wszystkim uczącym się wiedzy i umiejętności potrzebnych do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym m.in. poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwój i zrównoważony styl życia, prawa człowieka, równość płci, promowanie kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalne obywatelstwo oraz uznanie różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój”.

Nowe porozumienie w sprawie pomiaru globalnego obywatelstwa i edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju Czytaj więcej »

Edukacja pokojowa: przegląd historyczny (1843-1939). Minidruki o edukacji pokojowej nr 101

Ten artykuł autorstwa Verdiany Grossi (2000) sugeruje, że edukacja pokojowa przeszła długą drogę, ale jej historia nie jest zbyt dobrze znana. Artykuł przedstawia przegląd historyczny, skupiając się na wydarzeniach w Europie w latach 1843-1939, i przytacza londyńską Konferencję Pokojową z 1843 r. oraz Powszechne Konferencje Pokojowe jako przykłady połączenia zasad pokoju z klasą. Widzimy wielu ważnych edukatorów i aktywistów pokojowych. Wczesne badania pedagogiczne i psychologiczne ilustrowane są pracą Jeana Piageta. Tekst stawia pytania przyszłości: „Jak kultura pokoju może stać się kulturą światową?”; „Jak system edukacyjny sprosta wyzwaniom stale zmieniającego się społeczeństwa wielokulturowego?”; i „Czy można stworzyć obywatela świata?”

Edukacja pokojowa: przegląd historyczny (1843-1939). Minidruki o edukacji pokojowej nr 101 Czytaj więcej »

Ambasador Anwarul K. Chowdhury o kulturze pokoju

Wywiad przeprowadzony przez Dziennik Kosmosu Ambasadora Anwarula K. Chowdhury'ego, byłego podsekretarza generalnego i wysokiego przedstawiciela ONZ, 11 grudnia 2015 r. Amb. Chowdhury mówi, że „Kluczowym składnikiem budowania kultury pokoju jest edukacja. Edukacja pokojowa musi być akceptowana we wszystkich częściach świata, we wszystkich społeczeństwach i krajach jako zasadniczy element tworzenia kultury pokoju. Dzisiejsza młodzież zasługuje na radykalnie inną edukację – taką, która nie gloryfikuje wojny, ale wychowuje na rzecz pokoju, niestosowania przemocy i współpracy międzynarodowej”.

Ambasador Anwarul K. Chowdhury o kulturze pokoju Czytaj więcej »

Globalna edukacja obywatelska: edukacja obywatelska dla globalizujących się społeczeństw

Authors: Werner Wintersteiner, Heidi Grobbauer, Gertraud Diendorfer, Susanne Reitmair-Juárez.Developed in cooperation with: the Austrian Commission for UNESCO Klagenfurt, Salzburg, Vienna 2015. Abstract: This publication provides a sound, but very readable introduction

Globalna edukacja obywatelska: edukacja obywatelska dla globalizujących się społeczeństw Czytaj więcej »

Przewiń do góry