#globalna edukacja obywatelska

Uczenie się zrównoważonego życia razem (SDG4.7): Trendy i postępy

UNESCO przyczynia się do mierzenia postępów w realizacji celu 4.7 celu 4 zrównoważonego rozwoju dotyczącego edukacji, który koncentruje się na edukacji na rzecz globalnego obywatelstwa (GCED) i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD). Ta strona internetowa publikuje regularne raporty, wiadomości, analizy i publikacje tworzone przez UNESCO i jego partnerów, które dostarczają dowodów i łączy do zbiorów danych, które wskazują, jak świat postępuje w kierunku osiągnięcia tego Celu.

Uczenie się zrównoważonego życia razem (SDG4.7): Trendy i postępy Czytaj więcej »

Uczenie się wspólnego życia w pokoju poprzez globalną edukację obywatelską

Ten film UNESCO wyjaśnia znaczenie globalnej edukacji obywatelskiej (GCED) w zglobalizowanym i coraz bardziej połączonym i współzależnym świecie. GCED jest kluczem do zrozumienia powiązań między lokalnym i globalnym oraz pielęgnowania poczucia przynależności do wspólnego człowieczeństwa. Buduje motywację do podejmowania aktywnych ról, aby przyczynić się do bardziej sprawiedliwego, pokojowego, tolerancyjnego i zrównoważonego świata.

Uczenie się wspólnego życia w pokoju poprzez globalną edukację obywatelską Czytaj więcej »

Nauczanie o ludobójstwie i masowych okrucieństwach: punkt wejścia do edukacji pokojowej

UNESCO wspiera edukację na temat historii ludobójstw w przeszłości jako sposób na podniesienie świadomości przyczyn, dynamiki i konsekwencji takich okrucieństw oraz na budowanie odporności na przemoc i przyczynianie się do kultury pokoju opartej na wzajemnym szacunku i prawach człowieka. W związku z tym UNESCO współpracowało z Krajową Komisją Senegalu przy UNESCO w celu zorganizowania seminarium szkoleniowego dla urzędników wysokiego szczebla z ministerstw edukacji Burkina Faso, Wybrzeża Kości Słoniowej, Gambii, Mali, Nigru i Senegalu w Dakarze 24 listopada. 25, 2016.

Nauczanie o ludobójstwie i masowych okrucieństwach: punkt wejścia do edukacji pokojowej Czytaj więcej »

Umożliwienie uchodźcom globalnej edukacji obywatelskiej

Na całym świecie obserwujemy coraz większy nacisk na globalną edukację obywatelską (GCE). Obywatelstwo globalne odnosi się do poczucia przynależności do wspólnego człowieczeństwa. A podstawą wartości tego wspólnego człowieczeństwa są prawa człowieka. W związku z tym Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy i Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie realizuje te prace w ramach swojego programu dotyczącego praw człowieka, rozwiązywania konfliktów i tolerancji.

Umożliwienie uchodźcom globalnej edukacji obywatelskiej Czytaj więcej »

Konsultant ds. Tworzenia materiałów dydaktycznych na temat edukacji na rzecz globalnego obywatelstwa

Instytut Edukacji na rzecz Pokoju i Zrównoważonego Rozwoju im. Mahatmy Gandhiego UNESCO poszukuje konsultanta, który stworzy materiały dydaktyczno-edukacyjne na temat edukacji na rzecz globalnego obywatelstwa, koncentrując się na kwestiach globalnych. Termin składania wniosków: 25 sierpnia 2016 r.

Konsultant ds. Tworzenia materiałów dydaktycznych na temat edukacji na rzecz globalnego obywatelstwa Czytaj więcej »

UNESCO wprowadza Przewodnik dla nauczycieli dotyczący zapobiegania brutalnemu ekstremizmowi

Przewodnik UNESCO dla nauczycieli na temat zapobiegania brutalnemu ekstremizmowi zawiera praktyczne wskazówki dla nauczycieli poszukujących wskazówek, jak omawiać ten temat w klasach. Przewodnik został opracowany w ramach prac UNESCO nad globalną edukacją obywatelską oraz w odpowiedzi na prośbę państw członkowskich UNESCO o pomoc we wzmocnieniu reakcji sektora edukacji na brutalny ekstremizm.

UNESCO wprowadza Przewodnik dla nauczycieli dotyczący zapobiegania brutalnemu ekstremizmowi Czytaj więcej »

Regionalne Spotkanie Afryki Południowej na temat Globalnej Edukacji Obywatelskiej zwołane w Johannesburgu, Republika Południowej Afryki

Biuro Regionalne UNESCO dla Afryki Południowej (ROSA), we współpracy z siedzibą główną UNESCO i Krajową Komisją ds. UNESCO w Republice Południowej Afryki, zorganizowało spotkanie Regionalne Afryki Południowej na temat Globalnej Edukacji Obywatelskiej w Johannesburgu w RPA w dniach 4-5 lipca 2016 r.

Regionalne Spotkanie Afryki Południowej na temat Globalnej Edukacji Obywatelskiej zwołane w Johannesburgu, Republika Południowej Afryki Czytaj więcej »

Plan działania w Gyeongju: organizacje pozarządowe dołączają do UNESCO w globalnej edukacji obywatelskiej

Priorytetowa misja UNESCO polegająca na wzmocnieniu globalnej edukacji obywatelskiej i obronie jej integralnej roli w realizacji Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju została wzmocniona na niedawnej konferencji Departamentu Informacji Publicznej ONZ (DPI) / Organizacji Pozarządowych (NGO). Konferencja zakończyła się opracowaniem „Planu działania w Gyeongju”, w którym uczestnicy organizacji pozarządowych potwierdzili swoje wspólne przekonanie o znaczeniu Celu Zrównoważonego Rozwoju 4 wyznaczającego agendę Edukacja 2030, uznając GCED za „niezbędną strategię” odpowiedzi na współczesne wyzwania. W ramach planu zobowiązują się do przestrzegania zasad GCED, takich jak promowanie edukacji, która celebruje różnorodność i współpracę na wszystkich poziomach społeczeństwa i między kulturami.

Plan działania w Gyeongju: organizacje pozarządowe dołączają do UNESCO w globalnej edukacji obywatelskiej Czytaj więcej »

Pomaganie uczniom w zostaniu obywatelami świata: Globalne warsztaty budowania potencjału na temat globalnej edukacji obywatelskiej

Gospodarzem pierwszych globalnych warsztatów budowania potencjału na temat globalnej edukacji obywatelskiej (GCED) było Centrum Edukacji na rzecz Zrozumienia Międzynarodowego Azji i Pacyfiku (APCEIU) pod auspicjami UNESCO. W warsztatach w Guro-gu w południowo-zachodnim Seulu wzięło udział 28 nauczycieli i ekspertów ds. edukacji z 26 krajów.

Pomaganie uczniom w zostaniu obywatelami świata: Globalne warsztaty budowania potencjału na temat globalnej edukacji obywatelskiej Czytaj więcej »

Deklaracja Światowego Szczytu Wychowawców

My, uczestnicy Światowego Szczytu Edukatorów, zgromadzeni dla upamiętnienia 20. rocznicy przemówienia dr Daisaku Ikedy wygłoszonego w Teachers College na Columbia University w Nowym Jorku, zatytułowanego „Myśli o edukacji dla globalnego obywatelstwa” z całego serca potwierdzamy, że edukacja jest prawo człowieka ustanowione i uznane przez społeczność międzynarodową. Potwierdzamy nasze wspólne przekonanie, że koncepcja globalnego obywatelstwa jako celu edukacji nabrała dziś jeszcze większego znaczenia i znaczenia w świetle ciągłych i stale rosnących wyzwań, przed którymi stoją systemy edukacyjne w naszych krajach.

Deklaracja Światowego Szczytu Wychowawców Czytaj więcej »

Przewiń do góry