#globalna edukacja obywatelska

Pakiet zasobów dla globalnej edukacji obywatelskiej (GCED)

Nadrzędnym celem „Pakietu zasobów dla edukacji o globalnym obywatelstwie (GCED)” jest szerzenie szerszego rozumienia teorii i praktyki GCED w celu wspierania ich skutecznego rozwoju i wdrażania na poziomie polityki, szkoły i klasy.

Podtrzymywanie zasady praworządności poprzez edukację .,

Zmiana zachowań poprzez edukację jest możliwa, zdaniem ekspertów ze wszystkich regionów świata zgromadzonych przy UNESCO na dwudniowym spotkaniu konsultacyjnym na temat roli edukacji w promowaniu praworządności i kultury praworządności w dniach 15 i 16 marca 2018 r. w siedzibie UNESCO w Paryżu.

Młodzież z Gambii angażuje się w promocję pokoju, zrównoważonego rozwoju i globalnego obywatelstwa

W dniach 3-8 lipca 2017 r. Gambijski Komitet Narodowy ds. UNESCO zgromadził ponad 200 młodych ludzi ze wszystkich regionów kraju i ich nauczycieli na tygodniowe szkolenie, podczas którego uczestnicy przyjęli Deklarację wzywającą organizacje młodzieżowe i władze krajowe do działań na rzecz integracja Globalnej Edukacji Obywatelskiej i Edukacji na rzecz Zrównoważonej Edukacji z systemem edukacji.

Potrzebne są dalsze wysiłki, aby włączyć wartości, takie jak tolerancja i docenienie różnorodności kulturowej, do narodowych polityk edukacyjnych.

Analiza różnych tematów i koncepcji związanych z globalną edukacją obywatelską (GCED) pokazuje, że w ramach głównych tematów związanych z GCED uznanie różnorodności kulturowej i tolerancji z mniejszym prawdopodobieństwem znajdzie odzwierciedlenie w krajowych politykach edukacyjnych, programach nauczania i kształceniu nauczycieli.

Pomiar globalnej edukacji obywatelskiej: zbiór praktyk i narzędzi

Ten zestaw narzędzi jest wynikiem wspólnych wysiłków Globalnej Grupy Roboczej ds. Edukacji Obywatelskiej (GCED-WG), kolegium 90 organizacji i ekspertów zwołanych wspólnie przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Centrum Universal Education (CUE) w Brookings Institution oraz Grupa ds. Młodzieży Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji Globalnej First Initiative (GEFI-YAG).

Przewiń do góry