#globalna edukacja obywatelska

Manifest Alp-Adriatyk: Nowa polityka dla świata po COVID

Ten Corona Connection wprowadza Manifest Alpejsko-Adriatycki, deklarację regionalnej współpracy transgranicznej i intencji obywatelskich. Manifest ten ustanawia „cele i procesy przekraczania separacji i alienacji, które psują możliwości pokojowe w obecnych strukturach międzynarodowych”. Dzielimy się tym Manifestem jako potencjalną ramą uczenia się odpowiednią dla kosmopolitycznej wizji pokoju i globalnej edukacji obywatelskiej.

Manifest Alp-Adriatyk: Nowa polityka dla świata po COVID Czytaj więcej »

Rola edukacji transformacyjnej w inicjatywie UNESCO dotyczącej przyszłości edukacji

Inicjatywa UNESCO Futures of Education ma na celu stymulowanie i uchwycenie globalnej dyskusji na temat przeobrażania edukacji, uczenia się i wiedzy w coraz bardziej złożonym i nieprzewidywalnym świecie. Edukacja transformacyjna leży u podstaw tego procesu.

Rola edukacji transformacyjnej w inicjatywie UNESCO dotyczącej przyszłości edukacji Czytaj więcej »

„Zawiązany w jedną szatę przeznaczenia:” Perspektywy etnocentryczne i światocentryczne dotyczące pandemii Covid-19

Dale Snauwaert twierdzi, że do skutecznego i humanitarnego radzenia sobie z kryzysem potrzebna jest głęboka przemiana sposobów myślenia i rozumienia. Przejście od perspektywy etnocentrycznej do perspektywy światocentrycznej jest krytycznym punktem wyjścia. 

„Zawiązany w jedną szatę przeznaczenia:” Perspektywy etnocentryczne i światocentryczne dotyczące pandemii Covid-19 Czytaj więcej »

Edukacja pokojowa i pandemia: perspektywy globalne (wideo już dostępne)

W seminarium internetowym „Edukacja pokojowa i pandemia: perspektywy globalne” wzięło udział kilkunastu uznanych edukatorów pokojowych z całego świata, którzy podzielili się unikalnymi poglądami na temat przemocy systemowej, którą ujawnił COVID-19 i jak wykorzystują edukację pokojową, aby odpowiedzieć na te i inne krytyczne problemy . Film z wydarzenia jest już dostępny.

Edukacja pokojowa i pandemia: perspektywy globalne (wideo już dostępne) Czytaj więcej »

Wirus „kryzysowego nacjonalizmu”

Werner Wintersteiner argumentuje, że kryzys koronacyjny ujawnia, że ​​globalizacja do tej pory przyniosła współzależność bez wzajemnej solidarności. Wirus rozprzestrzenia się na całym świecie, a zwalczanie go będzie wymagało globalnego wysiłku, ale państwa reagują wizją tunelu narodowego. Z drugiej strony perspektywa obywatelstwa globalnego byłaby odpowiednia dla światowego kryzysu.

Wirus „kryzysowego nacjonalizmu” Czytaj więcej »

Badanie podręczników szkolnych 22 krajów Azji: „Skupienie się na szowinistycznej tożsamości narodowej wyzwaniem”

Raport zatytułowany „Nowe podejście do edukacji na miarę XXI wieku: stan edukacji na rzecz pokoju, zrównoważonego rozwoju i globalnego obywatelstwa w Azji” miał swoją premierę we wtorek w Indiach w India International Center w stolicy kraju.

Badanie podręczników szkolnych 22 krajów Azji: „Skupienie się na szowinistycznej tożsamości narodowej wyzwaniem” Czytaj więcej »

Sikkim Schools to Have Education on Sustainable Development, Global Citizenship (Indie)

Instytut Edukacji na rzecz Pokoju i Zrównoważonego Rozwoju im. Mahatmy Gandhiego UNESCO podpisał „Umowę o partnerstwie” dotyczącą projektu mającego na celu włączenie koncepcji pokoju, zrównoważonego rozwoju i globalnego obywatelstwa do podręczników do podstawowych przedmiotów dla szkół stanu Sikkim.

Sikkim Schools to Have Education on Sustainable Development, Global Citizenship (Indie) Czytaj więcej »

Przewiń do góry