#globalna edukacja obywatelska

Wyjątkowa okazja do ożywienia globalnego konsensusu w sprawie edukacji na rzecz pokoju i praw człowieka (UNESCO)

Konferencja Generalna UNESCO oficjalnie zatwierdziła propozycję rewizji Zalecenia z 1974 r. dotyczącego edukacji na rzecz międzynarodowego zrozumienia, współpracy oraz pokoju i edukacji w odniesieniu do praw człowieka i podstawowych wolności. Zmienione Zalecenie będzie odzwierciedlać ewolucję rozumienia edukacji, a także nowe zagrożenia dla pokoju, w kierunku zapewnienia międzynarodowych standardów promowania pokoju poprzez edukację. Global Campaign for Peace Education przyczynia się do opracowania notatki technicznej, która będzie wspierać proces rewizji.

UNESCO ubiega się o doc. Specjalista ds. Projektów w Globalnym Obywatelstwie i Edukacji na rzecz Pokoju

UNESCO poszukuje Oficera ds. Projektu do pracy w Sekcji Edukacji Globalnego Obywatelstwa i Pokoju w Sektorze Edukacji. Stanowisko przyczyni się do rozwoju i koordynacji działań Sektora związanych z globalną edukacją obywatelską, aw szczególności w kwestiach związanych z edukacją o Holokauście i ludobójstwie. Termin składania wniosków: 18 czerwca.

Nowa redagowana książka: Rozmowy o globalnej edukacji obywatelskiej

„Rozmowy o globalnej edukacji obywatelskiej” pod redakcją dr Emiliano Bosio. oferuje niezwykły zbiór teoretycznie i praktycznie uzasadnionych rozmów z naukowcami o międzynarodowej renomie, którzy dzielą się swoimi poglądami na temat edukacji globalnego obywatelstwa (GCE) w odniesieniu do badań uniwersyteckich, nauczania i uczenia się.

UNESCO poszukuje stażystów edukacyjnych

Sekcja Globalnego Obywatelstwa i Edukacji na rzecz Pokoju w UNESCO poszukuje stażysty, który będzie wspierał rozwój i prowadzenie warsztatów budowania potencjału online na takie tematy, jak zapobieganie brutalnemu ekstremizmowi, promowanie rządów prawa, uczestnictwo demokratyczne i różnorodność kulturowa.

Manifest Alp-Adriatyk: Nowa polityka dla świata po COVID

Ten Corona Connection wprowadza Manifest Alpejsko-Adriatycki, deklarację regionalnej współpracy transgranicznej i intencji obywatelskich. Manifest ten ustanawia „cele i procesy przekraczania separacji i alienacji, które psują możliwości pokojowe w obecnych strukturach międzynarodowych”. Dzielimy się tym Manifestem jako potencjalną ramą uczenia się odpowiednią dla kosmopolitycznej wizji pokoju i globalnej edukacji obywatelskiej.

Edukacja pokojowa i pandemia: perspektywy globalne (wideo już dostępne)

W seminarium internetowym „Edukacja pokojowa i pandemia: perspektywy globalne” wzięło udział kilkunastu uznanych edukatorów pokojowych z całego świata, którzy podzielili się unikalnymi poglądami na temat przemocy systemowej, którą ujawnił COVID-19 i jak wykorzystują edukację pokojową, aby odpowiedzieć na te i inne krytyczne problemy . Film z wydarzenia jest już dostępny.

Wirus „kryzysowego nacjonalizmu”

Werner Wintersteiner argumentuje, że kryzys koronacyjny ujawnia, że ​​globalizacja do tej pory przyniosła współzależność bez wzajemnej solidarności. Wirus rozprzestrzenia się na całym świecie, a zwalczanie go będzie wymagało globalnego wysiłku, ale państwa reagują wizją tunelu narodowego. Z drugiej strony perspektywa obywatelstwa globalnego byłaby odpowiednia dla światowego kryzysu.

Przewiń do góry