Wiadomości i najważniejsze informacje

Raport afgańskiego społeczeństwa obywatelskiego

Afghans for Tomorrow wydał niedawno oświadczenie w sprawie obecnej sytuacji darczyńców w Afganistanie i jej wpływu na organizacje społeczeństwa obywatelskiego, edukację i kobiety. Wśród ich sugestii dotyczących radzenia sobie z tym kryzysem jest zapewnienie i priorytetowe traktowanie możliwości edukacji i zatrudnienia dla dziewcząt i kobiet. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

Trwały pokój wymaga działań transformacyjnych! Co lokalne kobiety budujące pokój mają do powiedzenia przed 20. rocznicą programu „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo”?

Global Network of Women Peacebuilders, UN Women i Ireland postanowiły zorganizować serię konsultacji z lokalnymi kobietami, aby poinformować o Przeglądzie Architektury Budowania Pokoju 2020 i 20. rocznicy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

Młodzi przywódcy domagają się działania: analiza trzeciej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie młodzieży, pokoju i bezpieczeństwa

Nowa rezolucja ONZ wzywa państwa członkowskie do uznania i promowania synergii między programami dotyczącymi kobiet, pokoju i bezpieczeństwa (WPS) oraz młodzieży, pokoju i bezpieczeństwa. Zawiera on szczególne zachęty dla państw członkowskich do opracowania i wdrożenia planów działania dotyczących młodzieży, pokoju i bezpieczeństwa – przy wykorzystaniu dedykowanych i wystarczających zasobów. [Kontynuuj czytanie…]