#sprawiedliwość płci

COP27 zawodzi kobiety i dziewczęta – najwyższy czas na ponowne zdefiniowanie multilateralizmu (część 1 z 3)

Jedną z najbardziej podstępnych cech patriarchatu jest uczynienie kobiet niewidzialnymi w sferze publicznej. Jest rzeczą oczywistą, że niewielu, jeśli w ogóle, będzie obecnych w debatach politycznych i zakłada się, że ich punkt widzenia nie jest istotny. Nigdzie nie jest to bardziej oczywiste ani niebezpieczne niż w funkcjonowaniu systemu międzypaństwowego, który społeczność światowa spodziewa się zająć zagrożeniami dla globalnego przetrwania, z których najbardziej wszechstronnym i nieuchronnym jest zbliżająca się katastrofa klimatyczna. Ambasador Anwarul Chowdhury jasno ilustruje problem nierówności płci we władzy państwowej (i korporacyjnej) w trzech dobrze udokumentowanych artykułach na temat COP27, które zostały tutaj ponownie opublikowane (jest to post 1 z 3). Wyświadczył wielką przysługę naszemu zrozumieniu znaczenia równości płci dla przetrwania planety.

COP27 zawodzi kobiety i dziewczęta – najwyższy czas na ponowne zdefiniowanie multilateralizmu (część 2 z 3)

Jedną z najbardziej podstępnych cech patriarchatu jest uczynienie kobiet niewidzialnymi w sferze publicznej. Jest rzeczą oczywistą, że niewielu, jeśli w ogóle, będzie obecnych w debatach politycznych i zakłada się, że ich punkt widzenia nie jest istotny. Nigdzie nie jest to bardziej oczywiste ani niebezpieczne niż w funkcjonowaniu systemu międzypaństwowego, który społeczność światowa spodziewa się zająć zagrożeniami dla globalnego przetrwania, z których najbardziej wszechstronnym i nieuchronnym jest zbliżająca się katastrofa klimatyczna. Ambasador Anwarul Chowdhury jasno ilustruje problem nierówności płci we władzy państwowej (i korporacyjnej) w trzech dobrze udokumentowanych artykułach na temat COP27, które zostały tutaj ponownie opublikowane (jest to post 2 z 3). Wyświadczył wielką przysługę naszemu zrozumieniu znaczenia równości płci dla przetrwania planety.

Społeczeństwo obywatelskie jako dziedzina dążeń kobiet do równości

Na całym świecie prawa kobiet są łamane przez wzrost ideologii autorytarnych. Afgańskie kobiety w ciągu ostatniego roku stanęły w obliczu szczególnie surowej formy patriarchalnego represjonowania równości kobiet. Jak wykazano w dwóch zamieszczonych tutaj pozycjach, wykazali się szczególną odwagą i inicjatywą obywatelską, wzywając do uznania swoich praw za integralną część pozytywnej przyszłości ich kraju.

Specjalny Dzień Ziemi wzywa do wniesienia wkładu do tomu, który na nowo definiuje globalne bezpieczeństwo z perspektywy feministycznej

Redefinicja bezpieczeństwa podjęta w tym tomie będzie koncentrować się na Ziemi w jej konceptualnych eksploracjach i kontekstualizować w kontekście egzystencjalnego zagrożenia kryzysem klimatycznym. Podstawowym założeniem eksploracji jest to, że musimy dogłębnie zmienić nasze myślenie o wszystkich aspektach bezpieczeństwa; przede wszystkim o naszej planecie i o tym, jak odnosi się do niej gatunek ludzki. Wnioski należy składać 1 czerwca.

Wezwanie do wkładu w bezpieczeństwo redefiniujące wolumen, „Feminists Perspectives on Global Security: Confronting Convergent Existential Crises”

Ta kolekcja będzie badać feministyczne perspektywy bezpieczeństwa i potencjalne strategie zmian w celu przekształcenia globalnego systemu bezpieczeństwa z endemicznego konfliktu/kryzysu w stabilne bezpieczeństwo ludzkie, spójne w oparciu o zdrowie ekologiczne oraz ludzką sprawczość i odpowiedzialność. Wnioski należy składać 15 maja.

WAR: HerStory – Refleksje na Międzynarodowy Dzień Kobiet

8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet, znacząca okazja do refleksji nad możliwościami przyspieszenia równości płci z lokalnego na globalny. Global Campaign for Peace Education zachęca do dociekań i działań w celu zbadania wpływu, jaki wojny mają na kobiety i dziewczęta, a także przewidzenia struktur, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć ludzką równość i bezpieczeństwo.

Herstory Writers Workshop poszukuje zastępcy dyrektora

Herstory Writers Workshop, organizacja zajmująca się wykorzystywaniem osobistych wspomnień do zmiany serc, umysłów i zasad, poszukuje zastępcy dyrektora na pół etatu z dużym doświadczeniem w kierowaniu organizacją non-profit.

Afgańska kobieta wzywa amerykańskie kobiety do solidarności

Ten list otwarty od jednej profesjonalistki do drugiej, administrator afgańskiego uniwersytetu, powinien wezwać wszystkie amerykańskie kobiety do konfrontacji z konsekwencjami porzucenia tych najbardziej przygotowanych do kierowania Afganistanem w kierunku konstruktywnego członkostwa w społeczności światowej: wykształconych, niezależnych kobiet odpowiedzialnych za osiągnięcia w równość społeczna obecnie deptana przez talibów. Z pomocą Biura Białego Domu zajmującego się kwestiami płci, oryginalny, niezredagowany list zaadresowany do wiceprezydenta Kamali Harris został dostarczony do biura wiceprezydenta. Mamy nadzieję, że zostanie ona również przeczytana i omówiona na kursach studiów nad pokojem i edukacji pokojowej, aby dać głos niezliczonym kobietom w Afganistanie w takich samych okolicznościach jak pisarka, z których część, mamy nadzieję, znajdzie miejsce w naszych kolegiach i uniwersytetach.

Odpowiedzialność pokonuje bezkarność

Bezkarność za przestępstwa przeciwko kobietom jest kwestionowana przez światowe ruchy kobiece mobilizujące się, by zastąpić bezkarność odpowiedzialnością, czego dowodem jest niedawna decyzja sądu w Kenii. Artykuł ten bada problematykę bezkarności i roli edukacji pokojowej w dążeniu do odpowiedzialności poprzez działania obywatelskie.

Drabina ekonomiczna jest oznaczona kolorem

To połączenie koronowe bada katastrofę gospodarczą, jaką pandemia nawiedziła nisko opłacanych pracowników, od których zależy codzienne życie społeczeństwa; pracownicy, którzy w większości to Afroamerykanie i inne osoby kolorowe. Analiza ujawnia również, że tymi „podstawowymi pracownikami” są głównie kobiety, co pokazuje, że płeć, a także rasa, są czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu procesu zdrowienia.

Uczenie się z wyróżnień: zmiany klimatyczne i COVID-19

Rozróżnienia i podobieństwa między problematyką COVID-19 a zmianami klimatycznymi omówione w tym artykule Ursuli Oswald Spring wskazują na holistyczny, planetarny i ekologiczny światopogląd, który może służyć jako podstawa uczenia się dla odnowionego świata zakorzenionego w ludzkiej godności i realizowanego poprzez społeczne i sprawiedliwość środowiskową. 

Przewiń do góry