Wiadomości i najważniejsze informacje

O lisach i kurnikach* – Refleksje na temat „Porażki programu dla kobiet, pokoju i bezpieczeństwa”

Państwa członkowskie ONZ nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325, odkładając na półkę szeroko zapowiadane plany działania. Jest jednak jasne, że porażka nie leży w Agendzie Kobiet, Pokoju i Bezpieczeństwa, ani w rezolucji Rady Bezpieczeństwa, która ją zapoczątkowała, ale raczej wśród państw członkowskich, które zablokowały, a nie wdrożyły Narodowe Plany Działania. „Gdzie są kobiety?” zapytał niedawno mówca w Radzie Bezpieczeństwa. Jak zauważa Betty Reardon, kobiety są w terenie, pracując w bezpośrednich akcjach, aby zrealizować program. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

Upamiętnienie i zaangażowanie: dokumentacja 12 czerwca 1982 r. jako Festiwal na całe życie

Film Roberta Richtera „W naszych rękach” dokumentuje zarówno radość, jak i świadomość, które charakteryzowały Marsz z 12 czerwca 1982 r. w sprawie zniesienia broni atomowej; radość wywołana ogromną pozytywną energią, którą emanowali uczestnicy marszu, oraz świadomość surowych realiów wyrażanych przez tak wielu, z którymi filmowiec udzielił wywiadu. Film jest prezentowany tutaj, aby wspierać uczenie się o pokoju i refleksję na rzecz działań na rzecz przyszłości ruchu abolicji jądrowej. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

„Przekształcanie strachu w działanie”: rozmowa z Corą Weiss

Mobilizacja z 12 czerwca 1982 r. w celu zniesienia broni jądrowej była ćwiczeniem przekształcenia strachu w działanie. W tej rozmowie z Corą Weiss, Robertem Richterem i Jimem Andersonem ponownie przyjrzymy się marszowi i wiecowi miliona osób w Nowym Jorku oraz zbadamy, co umożliwiło mobilizację i przyszłe kierunki ruchu abolicji nuklearnej. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

„Nowa rzeczywistość jądrowa”

Robin Wright odnosi się do „Nowej rzeczywistości nuklearnej”, wzywając do „opracowania nowej lub bardziej stabilnej architektury bezpieczeństwa – z traktatami, narzędziami weryfikacyjnymi, nadzorem i egzekwowaniem – w celu zastąpienia modeli erozji ustanowionych po zakończeniu ostatniej wielkiej wojny w Europie siedemdziesiąt siedem lat temu. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

Broń jądrowa jest nielegalna: Traktat z 2017 r.

Globalne społeczeństwo obywatelskie musi zmobilizować się, aby doprowadzić nasze rządy do zgodności z Traktatem o zakazie broni jądrowej, naszym najskuteczniejszym sposobem zapobiegania nuklearnemu holokaustowi. To poprzez edukację pokojową traktat mógłby zostać ujawniony wymaganej liczbie obywateli świata zmobilizowanej w tym celu. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

Kolejny rok, kolejny dolar: wstępne refleksje 12 czerwca i abolicja jądrowa

Ten post przedstawia serię „Nowa era nuklearna”, która ma zainspirować edukatorów pokojowych do zajęcia się pilnymi potrzebami odnowionego ruchu społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zniesienia broni jądrowej. Cykl jest prezentowany w ramach obserwacji dwóch 40-tych rocznic, ważnych zarówno dla edukacji pokojowej, jak i ruchu abolicji atomowej.  [Kontynuuj czytanie…]

Publikacje

Specjalny Dzień Ziemi wzywa do wniesienia wkładu do tomu, który na nowo definiuje globalne bezpieczeństwo z perspektywy feministycznej

Redefinicja bezpieczeństwa podjęta w tym tomie będzie koncentrować się na Ziemi w jej konceptualnych eksploracjach i kontekstualizować w kontekście egzystencjalnego zagrożenia kryzysem klimatycznym. Podstawowym założeniem eksploracji jest to, że musimy dogłębnie zmienić nasze myślenie o wszystkich aspektach bezpieczeństwa; przede wszystkim o naszej planecie i o tym, jak odnosi się do niej gatunek ludzki. Wnioski należy składać 1 czerwca. [Kontynuuj czytanie…]

Publikacje

Wezwanie do wkładu w bezpieczeństwo redefiniujące wolumen, „Feminists Perspectives on Global Security: Confronting Convergent Existential Crises”

Ta kolekcja będzie badać feministyczne perspektywy bezpieczeństwa i potencjalne strategie zmian w celu przekształcenia globalnego systemu bezpieczeństwa z endemicznego konfliktu/kryzysu w stabilne bezpieczeństwo ludzkie, spójne w oparciu o zdrowie ekologiczne oraz ludzką sprawczość i odpowiedzialność. Wnioski należy składać 15 maja. [Kontynuuj czytanie…]