#Afganistan

Wezwanie do sumienia w sprawie praw człowieka ludu Afganistanu

Niedawno w Doha odbyło się ważne międzynarodowe spotkanie na wysokim szczeblu w sprawie sytuacji w Afganistanie. Ten list odnosi się do wyników tego spotkania. Prosimy wszystkich uczestników Globalnej Kampanii na rzecz Edukacji dla Pokoju o podpis i wsparcie wszelkich wysiłków na rzecz ochrony praw człowieka Afgańczyków. 

Wezwanie do sumienia w sprawie praw człowieka ludu Afganistanu Czytaj więcej »

Afgański profesor uwięziony po proteście przeciwko ograniczeniom dotyczącym kobiet

2 lutego minęło 500 dni odkąd talibowie zakazali afgańskim dziewczętom uczęszczania do szkół średnich. Tego dnia talibowie aresztowali także profesora uniwersyteckiego Ismaila Mashala, jednego z nielicznych mężczyzn, którzy odważnie protestowali przeciwko niedawnemu zakazowi talibów dotyczącemu kobiet w kształceniu uniwersyteckim.  

Afgański profesor uwięziony po proteście przeciwko ograniczeniom dotyczącym kobiet Czytaj więcej »

Wezwanie do wsparcia legalnej ścieżki dla afgańskich stypendystów Fulbrighta w USA

Po raz kolejny Stany Zjednoczone nie wypełniają swoich moralnych zobowiązań wobec Afgańczyków. W tym przypadku kohorta afgańskich stypendystów Fulbrighta z 2022 r. Po ukończeniu programów akademickich w Stanach Zjednoczonych znajdują się, jak napisano w liście do Departamentu Stanu, tutaj, w stanie zawieszenia prawnego i ekonomicznego.

Wezwanie do wsparcia legalnej ścieżki dla afgańskich stypendystów Fulbrighta w USA Czytaj więcej »

Komunikat końcowy Nadzwyczajnego Spotkania Komitetu Wykonawczego OIC w sprawie „Ostatniego rozwoju sytuacji i sytuacji humanitarnej w Afganistanie”

„[OIC] wzywa de facto władze afgańskie do umożliwienia kobietom i dziewczętom korzystania z ich praw i przyczynienia się do rozwoju społeczeństwa afgańskiego zgodnie z prawami i obowiązkami zagwarantowanymi im przez islam i międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka”. Punkt 10, Komunikat Organizacji Współpracy Islamskiej.

Komunikat końcowy Nadzwyczajnego Spotkania Komitetu Wykonawczego OIC w sprawie „Ostatniego rozwoju sytuacji i sytuacji humanitarnej w Afganistanie” Czytaj więcej »

Afganistan: Talibowie ustalają nowe zasady dotyczące pomocy kobietom, mówi ONZ

Dodaje nam otuchy raport podsekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Martina Griffitha z podróży po Afganistanie, który wskazuje na interakcje z talibami ukazujące pęknięcia w monolicie istniejącej władzy. Zachęcająca liczba prowincjonalnych talibów wydaje się gotowych do zmian.

Afganistan: Talibowie ustalają nowe zasady dotyczące pomocy kobietom, mówi ONZ Czytaj więcej »

Prawa kobiet NIE mogą być kartą przetargową między talibami a społecznością międzynarodową

Kontynuując cykl dotyczący zakazów talibów dotyczących edukacji i zatrudnienia kobiet, dla naszego zrozumienia i dalszych działań niezbędne jest wysłuchanie bezpośrednio kobiet afgańskich, które najlepiej wiedzą, jakie szkody wyrządzają te zakazy; nie tylko na poszkodowane kobiety i ich rodziny, ale na cały naród afgański. To oświadczenie koalicji afgańskich organizacji kobiecych w pełni opisuje te szkody.

Prawa kobiet NIE mogą być kartą przetargową między talibami a społecznością międzynarodową Czytaj więcej »

Komunikat prasowy po wizycie zastępcy sekretarza generalnego ONZ i dyrektora wykonawczego ONZ ds. kobiet w Afganistanie

Ten post, będący wynikiem delegacji wysokiego szczebla ONZ do Afganistanu, jest częścią serii dotyczącej grudniowych edyktów talibów, zakazujących kobietom uczęszczania na uniwersytety i zatrudniania w organizacjach pozarządowych świadczących podstawowe usługi dla narodu afgańskiego.

Komunikat prasowy po wizycie zastępcy sekretarza generalnego ONZ i dyrektora wykonawczego ONZ ds. kobiet w Afganistanie Czytaj więcej »

Biorąc humanitaryzm jako zakładnika – przypadek Afganistanu i organizacji wielostronnych

Multilateralizm ma być gwarantem wszystkich praw i godności człowieka, dla wszystkich ludzi, przez cały czas. Jednak wraz z osłabieniem reżimów rządowych osłabiają się tradycyjne podmioty wielostronne, w dużym stopniu zależne od tych rządów. Nadszedł czas na społecznościowe ponadnarodowe sieci oparte na międzypokoleniowych, wielokulturowych, wrażliwych na płeć liderach.

Biorąc humanitaryzm jako zakładnika – przypadek Afganistanu i organizacji wielostronnych Czytaj więcej »

List podpisany do ONZ i OIC w sprawie praw człowieka kobiet w Afganistanie

Proszę rozważyć podpisanie tego listu w odpowiedzi na niszczycielski wpływ niedawnych zakazów na szkolnictwo wyższe kobiet i pracę kobiet w Afganistanie. Religion for Peace i The Interfaith Center of New York są gospodarzami tego listu wraz z innymi religijnymi i humanitarnymi organizacjami pozarządowymi przed spotkaniami na wysokim szczeblu między urzędnikami ONZ a talibami lub „de facto władzami”.

List podpisany do ONZ i OIC w sprawie praw człowieka kobiet w Afganistanie Czytaj więcej »

Nie w naszym imieniu: oświadczenie w sprawie talibów i edukacji kobiet

Muzułmańska Rada ds. Publicznych, w swoim oświadczeniu wzywającym do cofnięcia zakazu talibów dotyczącego edukacji dziewcząt i kobiet, powtarza twierdzenia wygłaszane obecnie przez tak wiele organizacji muzułmańskich. Polityka jest antyislamska i sprzeczna z podstawową zasadą wiary w prawo i konieczność edukacji dla wszystkich, dlatego musi zostać natychmiast odwołana.

Nie w naszym imieniu: oświadczenie w sprawie talibów i edukacji kobiet Czytaj więcej »

Przewiń do góry