#prace akademickie

Uniwersytet w Innsbrucku ubiega się o doc. Profesor studiów nad pokojem

Wybrany kandydat otrzyma 6-letnie stanowisko na stanowisku asystenta/asystenta uniwersyteckiego w Wydziale Studiów nad Pokojem i Konfliktami. Od kandydata oczekuje się opracowania niezależnego projektu badawczego w dziedzinie badań nad pokojem i konfliktami z podejściem teoretycznym uwzględniającym aspekty stosowanej transformacji konfliktów i/lub edukacji pokojowej.

Przewiń do góry