Smerfy łączą siły z ONZ w 2017 roku, aby stworzyć szczęśliwszy, bardziej pokojowy i sprawiedliwy świat

Smerfy łączą siły z ONZ w 2017 roku, aby stworzyć szczęśliwszy, bardziej pokojowy i sprawiedliwy świat

(Opublikowane z: Organizacja Narodów Zjednoczonych. 15 lutego 2017 r.)

Popularne postacie Smerfów zachęcają dzieci, młodzież i dorosłych do uczynienia świata szczęśliwszym, bardziej pokojowym, sprawiedliwym i zdrowym za pomocą kampanii rozpoczętej dziś przez ONZ, UNICEF i Fundację Narodów Zjednoczonych.

Kampania „Small Smerfs Big Goals” ma na celu zachęcenie wszystkich do poznania i wspierania 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które zostały uzgodnione przez wszystkie 193 kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. W celu zainspirowania widzów wykorzystany zostanie film z ogłoszeniem usług publicznych. na całym świecie, aby bronić celów, które obejmują położenie kresu skrajnemu ubóstwu, ochronę planety i danie wszystkim szansy na cieszenie się pokojem i dobrobytem.

Publiczność może również dołączyć do „Drużynowych Smerfów”, odwiedzając stronę internetową SmallSmurfsBigGoals.com, aby dowiedzieć się w wielu językach, jak mogą przyczynić się do osiągnięcia Celów; odkryć, które cele najlepiej odpowiadają ich zainteresowaniom; podnoszą głosy za lepszym światem dla wszystkich; i udostępniaj informacje, pomysły i obrazy w mediach społecznościowych.

„Branża rozrywkowa porusza serca i umysły ludzi w każdym wieku, a ONZ dziękuje naszym przyjaciołom z Sony Pictures Animation i Smerfs za ten twórczy wysiłek mobilizowania wsparcia dla celów zrównoważonego rozwoju” – powiedział Maher Nasser, dyrektor organizacji Outreach Wydział w Departamencie Informacji Publicznej ONZ. „Mamy nadzieję, że ta kampania zmotywuje miliony młodych ludzi i ich rodziny do wzięcia udziału w walce z ubóstwem, zmniejszenia nierówności i ochrony naszej planety – trzech kluczowych aspektów, które doprowadzą do dobrego samopoczucia i szczęścia wszystkich ludzi”.

Drużyna Smerfów zbierze się za 17 Goli aż do Międzynarodowego Dnia Szczęścia 20 marca 2017 r. Aktorzy głosowi z nadchodzącego filmu animowanego Smerfy: Zaginiona wioska wezmą udział w uroczystości w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w sobotę, 18 marca, aby uhonorować młodzież, która podjęła już działania na rzecz osiągnięcia Celów we własnych społecznościach.

„Wiemy, że dzieci i młodzież to jedni z najbardziej zagorzałych rzeczników na świecie w sprawach, które są dla nich najważniejsze. Musimy nadal znajdować nowe sposoby, aby wzmocnić ich, aby pomóc w osiągnięciu świata wolnego od nierówności i niesprawiedliwości dla każdego dziecka. Ta kampania zapewni dzieciom i młodzieży platformę, której potrzebują, aby ich głos został wysłuchany” – powiedziała dyrektor ds. komunikacji UNICEF Paloma Escudero.

„Przesłanie kampanii skupia się na przekonaniu, że każdy z nas może coś zmienić, niezależnie od swojej wielkości” – powiedziała Veronique Culliford, córka Peyo, która stworzyła Smerfy w 1958 roku. „To zaszczyt i przywilej dla Smerfów. wspierać Organizację Narodów Zjednoczonych i kontynuować naszą wieloletnią współpracę z UNICEF”.

„Każdy z nas, nawet mały Smerf, może osiągnąć wielkie cele!” dodała Demi Lovato, która podkłada głos Smerfetce w nadchodzącym filmie animowanym.

O CELACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
We wrześniu 2015 r. państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, skupiającą się na trzech powiązanych ze sobą elementach: wzroście gospodarczym, integracji społecznej i ochronie środowiska. Dzięki 17 celom zrównoważonego rozwoju (SDGs) u podstaw, Agenda jest uniwersalna, zintegrowana i przekształcająca oraz ma na celu pobudzenie działań, które położą kres ubóstwu, zmniejszą nierówności i przeciwdziałają zmianom klimatu do 2030 r.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do: www.un.org/sustainabledevelopment lub śledź nas na Twitterze pod adresem @GlobalGoalsUN i na Facebooku pod adresem www.facebook.com/globalgoalsUN.

O NARODACH ZJEDNOCZONYCH
Organizacja Narodów Zjednoczonych to międzynarodowa organizacja założona w 1945 roku po II wojnie światowej, której celem jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami oraz promowanie postępu społecznego, lepszych standardów życia i praw człowieka. Obecnie składa się z 193 państw członkowskich, które w 2015 r. jednogłośnie przyjęły Cele Zrównoważonego Rozwoju. Po więcej informacji odwiedź www.un.org

O UNICEF
UNICEF we wszystkich swoich działaniach promuje prawa i dobro każdego dziecka. Wspólnie ze swoimi partnerami UNICEF działa w 190 krajach i terytoriach, aby przełożyć to zaangażowanie na praktyczne działania, koncentrując się na dotarciu do najbardziej narażonych i wykluczonych dzieci, z korzyścią dla wszystkich dzieci na całym świecie. Aby uzyskać więcej informacji o UNICEF i jego pracy na rzecz dzieci, odwiedź www.unicef.org

O Fundacji Narodów Zjednoczonych
Fundacja Narodów Zjednoczonych buduje partnerstwa publiczno-prywatne w celu rozwiązania najbardziej palących problemów świata i poszerza wsparcie dla Organizacji Narodów Zjednoczonych poprzez rzecznictwo i działania publiczne. Poprzez innowacyjne kampanie i inicjatywy Fundacja łączy ludzi, pomysły i zasoby, aby pomóc ONZ w rozwiązywaniu globalnych problemów. Fundacja została utworzona w 1998 roku jako publiczna organizacja charytatywna w USA przez przedsiębiorcę i filantropa Teda Turnera, a obecnie jest wspierana przez globalne korporacje, fundacje, rządy i osoby prywatne. Po więcej informacji odwiedź www.unfoundation.org

O SONY ZDJĘCIA ROZRYWKA
Sony Pictures Entertainment (SPE) jest spółką zależną Sony Entertainment Inc., spółki zależnej Sony Corporation z siedzibą w Tokio. Globalna działalność SPE obejmuje produkcję, pozyskiwanie i dystrybucję filmów; produkcja, nabywanie i dystrybucja telewizyjna; sieci telewizyjne; tworzenie i dystrybucja treści cyfrowych; obsługa obiektów studyjnych; oraz rozwój nowych produktów, usług i technologii rozrywkowych. Aby uzyskać dodatkowe informacje, przejdź do http://www.sonypictures.com.

(Przejdź do oryginalnego artykułu)

zamknięte
Dołącz do Kampanii i pomóż nam #SpreadPeaceEd!
Proszę o przesłanie e-maili:

Dołącz do dyskusji ...

Przewiń do góry