Reparacje: naczynie uzdrawiającej miłości i tworzenie kultury naprawy

Poświęcenie i edukacja

Począwszy od tegorocznej obserwacji Diwali, poprzez Adwent i Chanukę, świat rozświetlony uroczystymi światłami, ukazuje edukatorom pokoju niektóre z jego najpilniejszych zadań sprawiedliwości. Jak rabin Gottlieb instruuje amerykańską publiczność, najpilniejszym zadaniem jest naprawa rażących szkód niewolnictwa i wszystkich jego konsekwencji.

Jako obywatele świata zastanawiamy się nad instytucją niewolnictwa i światowym zasięgiem handlu niewolnikami, kontynuacją do dziś jego etosu wyzysku i profanacji żywej Ziemi i godności człowieka. Zniewolone osoby sprzedane wszystkim częściom świata, zbrodnie „współczesnego niewolnictwa” i dzisiejsze powszechne wyzysk ludzkiej pracy wzywają edukatorów pokoju na całym świecie do refleksji nad tym zobowiązaniem i zastosowania go do wychowania na rzecz sprawiedliwości dla maltretowanych i wyzyskiwanych we wszystkich naszych krajach i społecznościach. (PAN, 12)

Przestrzeganie micwy reparacji

Przesłanie z kampanii Grassroots Reparations (inicjatywa projektu Truth Telling Project)

Dowiedz się więcej o kampanii Oddolne reparacje

Kiedy zastanawiam się nad tym wszystkim, co znaczy dla mnie praca Grassroots Reparations Campaign (GRC), uświadamiam sobie, że 1) nie ma lepszego naczynia uzdrawiającej miłości niż ścieżka zadośćuczynienia, oraz 2) GRC jest idealnym naczyniem do tworzenia kultura naprawy i przestrzegania micwy zadośćuczynienia za trwającą spuściznę szkód spowodowanych przeciwdziałaniem czerni.

Podczas tegorocznego Festiwalu Świateł, zapalając co wieczór nową świeczkę, coraz więcej płomieni poświęcajmy pracy nad projektowaniem i wytyczaniem naszej specyficznej ścieżki naprawy. Kampania Grassroots Reparations Campaign może nam w tym pomóc. Jak czytamy w jej Reparacjonistycznym Przyrzeczeniu.

  • Zobowiązuję się podejść do zadośćuczynienia jako uzdrowienia podróży.
  • Zobowiązuję się uznać i pracować nad uzdrowieniem spuścizny krzywd moralnych i materialnych, które powstały w wyniku transatlantyckiego handlu niewolnikami i nadal przejawiają szkody w społecznościach Czarnych.
  • Zobowiązuję się dowiedzieć się więcej o historii rasizmu w Ameryce i jej fundamencie niewolnictwa.
  • Zobowiązuję się dowiedzieć się więcej o tym, jak struktury i instytucje zbudowane na niewolniczej pracy nadal pozbawiają ludzi w afrykańskiej diasporze, a także dewaluują życie Czarnych.
  • Zobowiązuję się działać w sposób, który ogranicza instytucjonalny współudział w przemocy wobec Czarnych. (Może to oznaczać wycofanie się z inwestycji, które szkodzą Czarnym. Z czego mogę się wycofać w swoim życiu?)
  • Zobowiązuję się być wrażliwym na przecinające się krzywdy rasizmu. (Queer, czarni transludzie często doświadczają wielu krzywd, które krzyżują się i zwiększają szkodliwość ucisku skierowanego przeciwko Murzynom.)
  • Zobowiązuję się uczestniczyć w reparacjach w mojej lokalnej społeczności i zachęcam moje sieci do robienia tego samego, kierując się analizą i przywództwem organizacji i osób pod przywództwem czarnych.
  • Zobowiązuję się przekazać tę wiadomość mojej rodzinie, przyjaciołom i społeczności z miłością, a nie przez poczucie winy lub wstyd. Zobowiązuję się do cofnięcia rasizmu w mojej własnej społeczności opartej na wierze zgodnie z zasadami wyrażonymi w tej przysięgi.

Co te osiem obietnic oznacza dla Ciebie, Twojej rodziny, Twojej społeczności? Podczas gdy uroczyście rozpalamy płomienie, aby zwiększyć liczbę świateł na świecie, porozmawiajmy też o zadośćuczynieniach i jakie działania możemy podjąć, aby spełnić przyrzeczenie. Np. każdej nocy możesz wyznaczyć prowadzoną przez czarną firmę, instytucję lub grupę do wsparcia dzięki żelowi Hanooka Reparations! Hebrajskie słowo „Hanooka” oznacza zarówno „oddanie”, jak i „edukację”. Gdy płomienie Hanooki migoczą, obyśmy poświęcili naszą kulturową i duchową edukację staniu się reparacjonistą.

Pozdrawiamy,

Rabin Lynn Gottlieb

zamknięte

Dołącz do Kampanii i pomóż nam #SpreadPeaceEd!

Bądź pierwszym komentarzem

Dołącz do dyskusji ...