Pojednanie i edukacja w Bośni i Hercegowinie: od segregacji do trwałego pokoju

Nowa książka

Pojednanie i edukacja w Bośni i Hercegowinie: od segregacji do trwałego pokoju

Autor: Eleonora Emkić
Wydawca / Data:
Wiosna / 2018
[icon name=”share” class=”” unprefixed_class=””] odwiedź Springer, aby uzyskać więcej informacji i dokonać zakupu

  • Ważne dla edukatorów przyczyniających się do długoterminowego planu systemu edukacji w krajach pokonfliktowych
  • Konkretne kroki, jak zintegrować wartości edukacji pokojowej z formalnym systemem edukacji i z szerszą społecznością
  • Ważne dla wszystkich interesariuszy zaangażowanych w edukację na poziomie krajowym w środowisku pokonfliktowym

Dwie dekady po wojnie Bośnia i Hercegowina (BiH) nadal boryka się ze słabą tożsamością narodową oraz podziałami etnicznymi i religijnymi, które dodatkowo uniemożliwiają krajowi osiągnięcie trwałego pokoju i rozwoju. System edukacji jest również podzielony według linii etnicznych i religijnych. Niniejsze opracowanie omawia pytania badawcze dotyczące wyzwań stojących przed BiH na drodze do pokojowej transformacji; o związku obecnego systemu edukacji z rozwojem trwałego pokoju w BiH; a także odpowiedzieć, jak osiągnąć pozytywny i trwały pokój w BiH poprzez edukację pokojową. W celu stworzenia ram budowania pokoju, studium oferuje analizę roli edukacji i programów edukacyjnych (formalnych i nieformalnych) w tworzeniu tożsamości etnicznej i pokojowego współistnienia w BiH od czasów Imperium Osmańskiego do dnia dzisiejszego. Badanie opiera się na wywiadach z zainteresowanymi stronami z BiH na temat luk w procesie budowania pokoju, systemu edukacji i sugestii ulepszeń.

1 Komentarzy

Dołącz do dyskusji ...