Edukacja pokojowa w formalnych szkołach Afryki Zachodniej: przewodnik dotyczący wdrażania

Lekcje z programu edukacji pokojowej WANEP w Afryce Zachodniej od 2001 r.

Copyright©2012 przez Sieć Budowania Pokoju Afryki Zachodniej (WANEP)

Przedmowa

Dzieci i młodzież w Afryce Zachodniej stanowią znaczny odsetek aktorów lub ofiar bezpośrednio dotkniętych różnymi brutalnymi konfliktami, które nękały ten podregion w ciągu ostatnich dwóch dekad. Wielkie wojny domowe i gwałtowne konflikty, jakie miały miejsce w Sierra Leone, Gwinei, Liberii, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Senegalu, a całkiem niedawno w Mali i Nigerii, wywarły fizyczny i psychologiczny wpływ na dzieci, co ma wpływ na przyszłą stabilność regionu. Zarówno rodzice, jak i państwo mają coraz większe trudności w zapewnieniu pomocy społecznej, a co najważniejsze, w kontroli, dyscyplinowaniu lub resocjalizacji nieletnich. Zmniejszające się zasoby oznaczają, że rodzice i opiekunowie walczą o zaspokojenie potrzeb swoich dzieci i podopiecznych, a co za tym idzie, stają przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z ich monitorowaniem. Ograniczony dostęp do edukacji na poziomie formalnym i nieformalnym zawęził szanse dzieci i młodzieży na przyswojenie zasad moralnych i etycznych dla konstruktywnej zmiany społecznej i rozwoju przyszłej Afryki Zachodniej.

W uznaniu tego wpływu Sieć Budowania Pokoju w Afryce Zachodniej (WANEP) zaprojektowała i wdrożyła od 2001 r. specjalny program edukacji na rzecz pokoju w Afryce Zachodniej jako wkład w rozwiązywanie problemu rosnącego zaangażowania dzieci i młodzieży w brutalne konflikty w Afryce Zachodniej. Opiera się na zrozumieniu, że znacząca młoda populacja Afryki Zachodniej jest kluczem do jej przyszłej stabilności lub niestabilności. Program, który został pomyślnie przetestowany w siedmiu (7) pilotażowych krajach Afryki Zachodniej, zapewnił sieciom doświadczenie i zdolność do pracy z dziećmi i młodzieżą. Akceptowalność i wpływ projektu zmotywowały WANEP do uchwycenia swojego doświadczenia w przewodniku praktycznym, który stanie się dokumentem referencyjnym do instytucjonalizacji polityki i praktyki edukacji pokojowej w Afryce Zachodniej.

Poradnik podzielony jest na sześć rozdziałów. Rozdział 1 zawiera wprowadzenie i definicję pojęciową podstawowej filozofii, która wpłynęła na program edukacji pokojowej WANEP. Bada również rolę edukacji pokojowej w psychospołecznych zachowaniach młodzieży w Afryce Zachodniej.

Rozdział 2 podkreśla zasady przewodnie WANEP dla rozwoju edukacji pokojowej w subregionie, a także podstawowe kroki podjęte w celu wdrożenia swojego programu w siedmiu (7) stanach pilotażowych.

Rozdział 3 analizuje, jak zmobilizować zasoby, aby podtrzymać program edukacji pokojowej, zwłaszcza w kontekście Afryki Zachodniej.

Rozdział 4 podkreśla wyzwania, jakie napotkał WANEP podczas realizacji programu.

Rozdział 5 podkreśla znaczenie monitorowania i oceny wpływu i sukcesu programu edukacji pokojowej.

Rozdział 6 dotyczy najczęściej zadawanych pytań przez zainteresowane strony.

Więcej informacji na stronie WANEP.

[icon type = ”glyphicon glyphicon-folder-open” color = ”# dd3333 ″] Pobierz przewodnik wdrażania implementation.

Dołącz do Kampanii i pomóż nam #SpreadPeaceEd!
Proszę o przesłanie e-maili:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry