Broń jądrowa a wojna ukraińska: deklaracja troski

„… jedyną drogą do pokoju i prawdziwego bezpieczeństwa jest uroczyste zobowiązanie do wyeliminowania broni jądrowej z powierzchni ziemi”.

Wprowadzenie

Fundacja Pokojowej Ery Nuklearnej uzupełnia i poszerza wczorajsze uwagi na temat łamania prawa międzynarodowego przez państwa posiadające broń jądrową w łamaniu Traktat o zakazie broni jądrowej. Fundacja zwraca również uwagę na bezprawie niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT)i złamanie przez Rosję 1994 Budapest Memorandum w którym Ukraina zrezygnowała z posiadanej broni w zamian za gwarancję jej bezpieczeństwa jądrowego. Do listy dodam jeszcze nieprzestrzeganie zapewnień prezydenta George'a HW Busha wobec premiera Gorbaczowa, które są teraz kwestionowane przez niektórych, o nierozszerzaniu NATO na wschód, aby nie zagrażać bezpieczeństwu Rosji. Dążenie do wejścia Ukrainy do Sojuszu przyspieszyło wojnę i stwarzane przez nią zagrożenie nuklearne.

Fundacja uzupełnia również relację z sytuacji przedstawionej przez: Michael Klare, inicjując wezwanie do zakrojonego na szeroką skalę ruchu społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zniesienia broni jądrowej, inauguracyjny wpis tej serii na temat „Nowa Era Nuklearna”. Dodatkowe rozszerzenie pojawi się w jutrzejszym poście, artykule Robina Wrighta.

Szczególnym wkładem Fundacji w rodzącą się, wznowioną kampanię na rzecz zniesienia broni jądrowej jest propozycja Richarda Falka, aby zwołać trybunał społeczeństwa obywatelskiego w celu „wypowiedzenia” tych naruszeń. Propozycja trybunału pogłębia i wzmacnia dwie cechy post w traktacie poprzez oferowanie opartej na prawie reakcji na naruszanie przestrzegania prawa międzynarodowego jako środka do zniesienia broni jądrowej. Wzmacnia również argument, że odpowiedzialność i zdolność do zniesienia kary spoczywa na społeczeństwie obywatelskim. I dodaje do naszych narzędzi pedagogicznych kolejny model symulacji jako środka edukowania studentów i aktywistów o możliwościach prawnych związanych z abolicją jądrową oraz o potencjale prawa jako podstawy inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego.

Refleksyjna dyskusja na temat proponowanego trybunału

  • Przeczytaj i zastanów się nad zamieszczonym przez Fundację wykazem okoliczności, które wymagają zwołania trybunału społeczeństwa obywatelskiego. Czy postrzegasz takie same lub podobne sytuacje? Czy mógłbyś ponownie podać lub zmienić listę Fundacji? Czy możesz dodać do tego? Czy apelowałbyś, aby twoje poprawki znalazły się wśród kwestii poruszanych przez trybunał?
  • Kto może sporządzić statut trybunału? Jakie przepisy i procesy powinna ustanowić karta? Komu należy postawić zarzuty, a kto wnosiłby zarzuty?
  • Kto może zwołać trybunał, a kto powinien zasiadać jako sędziowie?
  • Czy istnieją role w procesie społeczeństwa obywatelskiego dla państw będących stronami traktatu o zakazie broni jądrowej?
  • Jakie osoby i organizacje mogą być wezwane do składania zeznań?
  • Jak może zostać uchwalone oświadczenie lub opinia wydana przez trybunał? Jakie działania możesz podjąć ty i twoje sieci w celu uchwalenia?

(BAR, 6)

Broń jądrowa a wojna ukraińska: deklaracja troski

(Opublikowane z: Nuclear Age Peace Foundation)

Teraz, zanim zostaniemy pogrążeni w płomieniach,
póki jest jeszcze czas, póki jeszcze możemy,
Obudź się!
–Dawid Krieger

Ta deklaracja, napisana przez Richarda Falka, emerytowanego profesora prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Princeton i starszego wiceprezesa Fundacji Pokoju w Erze Nuklearnej, uznaje niebezpieczeństwa eskalacji użycia broni jądrowej i wzywa do utworzenia „trybunału społeczeństwa obywatelskiego z autorytetem wypowiadać się na temat nuklearnych wymiarów wojny na Ukrainie…”.

Prosimy o zapoznanie się z Deklaracją i podpisanie się pod nią pod adresem wagingpeace.org. Podziel się nim szeroko ze znajomymi i współpracownikami. Stań po stronie ludzi takich jak Noam Chomsky, Helen Caldicott, Hafsat Abiola, Ben Ferencz i wielu innych, którzy podpisali Deklarację i wzywają naszych przywódców do zwrócenia uwagi na niebezpieczeństwa nuklearne, które nasilają się z każdym dniem, w którym trwa wojna na Ukrainie. 

– Fundacja Pokojowej Ery Nuklearnej

*Od redakcji: Podpisanie jest sprawą, którą pozostawiamy czytelnikowi, ale przeczytanie deklaracji jest niezbędne, aby wykorzystać ten post do edukacji pokojowej.

podpisz deklarację tutaj

Potrzebujemy wszelkich zasobów umysłu, serca i woli, aby mieć jakąkolwiek realistyczną nadzieję skierowania poważnych zagrożeń nuklearnych do narodów świata i innych form życia, z którymi współistniejemy na naszej pięknej planecie. Zagrożenia te zostały obnażone, jak nigdy dotąd w tym stuleciu, przez wojnę ukraińską i zwiastowany przez nią globalny kryzys, a jednak niewiele jest dowodów na to, że zrozumieno głębię tego wyzwania, a tym bardziej podjęto działania.

Odkąd bomby atomowe zostały zrzucone na japońskie miasta w 1945 roku, narody świata żyły w ciemnym cieniu potencjalnej katastrofy nuklearnej. Przez dziesięciolecia coraz więcej krajów pozyskało i rozwinęło broń jądrową, a od czasu do czasu konfrontacje budziły obawy, że za pomocą tej śmiercionośnej broni masowego rażenia wybuchnie wojna. Kryzys kubański z 1962 r. był okazją do uniknięcia przerażającej wojny nuklearnej między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, głównie dzięki szczęściu i rozważnemu przywództwu. Podjęto małe kroki w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wojny nuklearnej, ale dziewięć krajów zachowuje arsenały nuklearne i pracuje nad udoskonaleniem i przygotowaniem broni do walki. Kraje te wydają się być tak samo zdeterminowane, jak zawsze, aby zachować to przerażające podejście do ochrony interesów własnych społeczeństw i ich sojuszników.

Fundacja Pokojowej Ery Nuklearnej, od momentu jej założenia 40 lat temu, opowiadała się za kontrastującą wizją pokoju. Podkreślaliśmy, że bezpieczeństwo i ochrona narodów zależy od odpowiedzialnej eliminacji tej piekielnej broni, opartej na wiarygodnym międzynarodowym nadzorze. W naszym najgłębszym przekonaniu – podtrzymywanym przez wartości moralne, kulturowe i duchowe – jedyną drogą do pokoju i prawdziwego bezpieczeństwa jest uroczyste zobowiązanie do wyeliminowania broni jądrowej z powierzchni ziemi. Musimy to zrobić, zanim ich niemal nieuniknione ostateczne wykorzystanie na zawsze zniszczy perspektywy gatunku ludzkiego i jego naturalnego środowiska na jaśniejszą, zrównoważoną i pokojową przyszłość.

To właśnie z tymi myślami i uczuciami w naszych umysłach i sercach wydajemy niniejszą Deklarację, która ma być pilnym wezwaniem do przywódców i ludzi na całym świecie, aby zwracali uwagę na niebezpieczeństwa nuklearne, które są tak żywo ujawniane przez trwającą wojnę na Ukrainie i globalny kryzys. W pełni popieramy słuszną obronę Ukrainy i ochronę jej narodu w obliczu rosyjskiej agresji. Ubolewamy również nad brutalnością i przestępczością ciągłej walki prowadzonej w sposób bezprawny, obojętny na niewinność cywilów. Nie możemy też ignorować monumentalnych niebezpieczeństw wynikających z goryczy, jaka obecnie panuje w stosunkach między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Przedłużanie tej wojny potęguje te niebezpieczeństwa i – ze względu na bezbronność narodów na całej planecie – wyrządza poważną krzywdę dziesiątkom milionów odległych od ukraińskich pól bitewnych. Świadczą o tym na wiele sposobów, a zwłaszcza niedobory i nieprzystępne ceny żywności i energii.

Mamy gorącą nadzieję, że wojna ukraińska wreszcie obudzi ludzi i przywódców do tych niebezpiecznych warunków na planecie Ziemia i przywoła wolę polityczną i odwagę, by wkroczyć na ścieżki przywracających zmian. Skupiamy się na zagrożeniach nuklearnych, chociaż doskonale zdajemy sobie sprawę z wagi innych globalnych wyzwań, w tym militaryzmu, zmian klimatycznych i zdrowia na świecie.

Zagrożenia nuklearne, które najbardziej uporczywie domagają się naszej uwagi w reakcji na wydarzenia na Ukrainie, są następujące:

– Dopóki przywódcy polityczni posiadają uprawnienia do użycia broni jądrowej, istnieje ryzyko, że w sytuacjach kryzysowych takie użycie będzie zagrożone, a cykl działań i reakcji zakończy się faktycznym użyciem, prowadząc do wojny. Putin dawał do zrozumienia niejednokrotnie tę możliwość, a Stany Zjednoczone zareagowały w sposób, który uwydatnia niebezpieczeństwo, wzywając raczej do pokonania Rosji niż do ścieżki dyplomatycznej, zaczynając od zawieszenia broni, wycofania wojsk i negocjacji politycznych;

–Możliwość celowego użycia podlega powiązanym obawom o błędne obliczenia, przypadkowe użycie i różnego rodzaju prowokacje, które mogą prowadzić do użycia tej broni;

– Rosyjska inwazja jest nie tylko zbrodnią przeciwko pokojowi, ale pogwałceniem memorandum budapeszteńskiego z 1994 r., które obiecało Ukrainie, że jeśli przekaże Rosji cały swój zapas broni jądrowej, nigdy nie zostanie zaatakowana. Nie tylko porozumienie zostało naruszone, ale także wysłano śmiertelną wiadomość do innych rządów, że może im się lepiej powodzić z bronią jądrową niż bez niej;

– Państwa dysponujące bronią jądrową, w szczególności Stany Zjednoczone i Rosja, odmówiły wypełnienia swojego zobowiązania wynikającego z art. stać się stronami obowiązującego od 2021 r. Traktatu o zakazie broni jądrowej (TPNW), preferującego odstraszanie nuklearne;

– Wojna ukraińska pokazała już, że doktryna odstraszania nie daje żadnej gwarancji przed groźbami lub użyciem broni jądrowej, że rządy są gotowe na ewentualne odwołanie się do tej broni, jeśli tak zadecydują interesy strategiczne lub niezrównoważone kierownictwo. Wyruszenie w podróż do świata bez broni jądrowej może rozpocząć się od zdecydowanego zobowiązania do zakazu pierwszego użycia i zweryfikowanego procesu usuwania alarmów z głowic nuklearnych rozmieszczonych na całym świecie;

– ONZ jest blokowana przez weto i żadna instytucjonalna władza nie jest uprawniona ani zmotywowana do działania na rzecz ludzkiego interesu w pokoju dla Ukrainy i zniesienia broni jądrowej.

Mając na uwadze powyższe obawy, Fundacja i sygnatariusze niniejszej Deklaracji zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu zorganizowania trybunału społeczeństwa obywatelskiego uprawnionego do wypowiadania się na podstawie prawa, moralności na temat nuklearnego wymiaru wojny ukraińskiej i globalnego kryzysu i duchowy rdzeń ludzkiej tożsamości.

Inspiruje nas i dodaje otuchy głęboka mądrość postaci moralnych i duchowych, takich jak papież Franciszek, Dalajlama i Antonio Guterres, którzy od początku wojny na Ukrainie błagają strony konfliktu o poszukiwanie pokojowych rozwiązań, które zabijanie i rozpoczynanie leczenia. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wojna na Ukrainie nie przerodziła się w wojnę nuklearną – wojnę, która zagraża całemu życiu na planecie.

Musimy się obudzić, zanim będzie za późno.

podpisz deklarację tutaj
Dołącz do Kampanii i pomóż nam #SpreadPeaceEd!
Proszę o przesłanie e-maili:

Dołącz do dyskusji ...

Przewiń do góry