Dlaczego potrzebujemy edukacji dla globalnego obywatelstwa

(Zdjęcie: DFID - UK DZIAŁ ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO/FLICKR)

Dlaczego potrzebujemy edukacji dla globalnego obywatelstwa

Scott Carlin
Współprzewodniczący 66. Komitetu Planowania Konferencji ONZ DPI/NGO
Docent geografii na LIU Post w Nowym Jorku

(Oryginalny artykuł: Huffington Post, 24 marca 2016 r.)

Zbliżająca się Konferencja ONZ na temat Globalnego Obywatelstwa daje nam możliwość zastanowienia się nad jego znaczeniem, zwłaszcza widzianym oczami młodzieży.

W październiku 2012 r. Malala Yousafzai zwróciła już uwagę międzynarodowej społeczności za obronę edukacji dziewcząt w pakistańskiej dolinie Swat, kiedy w wieku 15 lat została postrzelona w twarz. W jej grudniu 2014 Mowa o przyjęciu Pokojowej Nagrody NoblaMalala przemawiała w obronie dzieci świata:

Ta nagroda jest nie tylko dla mnie. To dla tych zapomnianych dzieci, które chcą się uczyć. To jest dla tych przestraszonych dzieci, które pragną pokoju. To jest dla tych bezdźwięcznych dzieci, które chcą zmian. Jestem tutaj, aby stanąć w obronie ich praw, podnieść głos… nie czas się nad nimi litować. Nie czas się nad nimi litować. Czas podjąć działania, żeby stało się to ostatni raz, ostatni raz, czyli ostatni raz, kiedy widzimy dziecko pozbawione edukacji.

W świecie Malali „edukacja przeszła od prawa do przestępstwa”. Malala opowiada swoją historię nie dlatego, że „jest wyjątkowa, ale dlatego, że tak nie jest”. Miliony cierpią ten sam los. Na przykład, UNESCO Szacuje, że w 100 roku 2015 milionów dzieci nie ukończyło szkoły podstawowej. Ryzykując śmiercią, Malala zdecydowała się wypowiedzieć nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu wszystkich dziewcząt, które na całym świecie spotkał podobny los.

Kiedy Malala mówi: „Jestem tymi 66 milionami dziewcząt pozbawionych edukacji”, uosabia wartości globalnego obywatelstwa. Czyż nie wszyscy jesteśmy spragnieni wiedzy i edukacji, tak jak pragniemy pożywienia i wody? Jednak zbyt wielu odmawia się edukacji, gdy powinno to być ich powszechnym prawem. Słowa Malali silnie odzwierciedlają słowa dr Martina Luthera Kinga Jrr List z więzienia w Birmingham że „niesprawiedliwość wszędzie jest zagrożeniem dla sprawiedliwości wszędzie”.

Dziś edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa jest niezbędnym narzędziem budowania bardziej pokojowego świata, który zapewnia każdemu człowiekowi prawo do czystego powietrza, czystej wody, żywności, schronienia i innych podstawowych praw człowieka. Według UNESCO globalna edukacja obywatelska „ma na celu umożliwienie uczącym się przyjmowania aktywnych ról, aby stawić czoła globalnym wyzwaniom i rozwiązywać je oraz stać się aktywnymi współtwórcami bardziej pokojowego, tolerancyjnego, integracyjnego i bezpiecznego świata”. Sekretarz Generalny ONZ Globalna Inicjatywa na rzecz Edukacji opracowała trzy podstawowe priorytety: umieścić każde dziecko w szkole, poprawić jakość uczenia się i wspierać globalne obywatelstwo.

Ale sama edukacja nie rozwiąże nienawistnych, nieświadomych i opresyjnych jednostek, instytucji i struktur władzy. Pokój wymaga aktywnego zaangażowania; wymaga również zaangażowania w zmniejszanie globalnych nierówności. Ubóstwo jest jedną z głównych barier w dostępie do edukacji, ale można je zmniejszyć w wielu kontekstach za pomocą prostych strategii, takich jak oferowanie uczniom bezpłatnych obiadów, wypłacanie rodzinom drobnych stypendiów za utrzymanie dzieci w szkole oraz poprzez poprawę warunków sanitarnych i opieki zdrowotnej. Dziennikarze Nicholas Kristof i Sheryl WuDunn odkryli, że „jednym z najbardziej opłacalnych sposobów na zwiększenie frekwencji w szkole jest odrobaczanie uczniów”, co kosztuje zaledwie 0.50 USD na ucznia.

Od 30 maja do 1 czerwca liderzy organizacji pozarządowych, eksperci techniczni, urzędnicy rządowi i ONZ spotkają się, aby opracować program działań skoncentrowany na temacie: Edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa: osiąganie celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) na 66th Konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. DPI/NGO tej wiosny w Gyeongju w Korei Południowej. Konferencja opiera się na dwóch kamieniach milowych ONZ — celach zrównoważonego rozwoju przyjętych przez ONZ w październiku 2015 r. oraz grudniowym porozumieniu paryskim w sprawie zmian klimatu, którego gospodarzem jest Międzyrządowy Zespół ONZ ds. Zmian Klimatu.

Podczas gdy rządy świata podpisały się na spotkanie siedemnaście SDGs do 2030 r. w rzeczywistości organizacje pozarządowe mają do odegrania potężną rolę w realizacji tych celów. Wiele organizacji pozarządowych uważa, że ​​ramy globalnego obywatelstwa zwiększają ich skuteczność instytucjonalną. Na przykład uniwersytety coraz częściej realizują globalne misje edukacyjne. Dostawcy opieki zdrowotnej zacieśniają współpracę międzynarodową i tak dalej. Kolejnym wyzwaniem dla wielu z tych organizacji pozarządowych jest położenie większego nacisku na nowe partnerstwa międzynarodowe, które mogą wzmocnić marginalizowane głosy i kultury świata.

(Przejdź do oryginalnego artykułu)

zamknięte

Dołącz do Kampanii i pomóż nam #SpreadPeaceEd!

1 Komentarzy

  1. Ostatnie wydarzenia pokazują nam, jak bardzo ważna jest edukacja dla globalnego obywatelstwa. Musimy rozpocząć nową drogę naprzód.

Dołącz do dyskusji ...