Malawi: minister edukacji proponuje wprowadzenie edukacji pokojowej w szkołach

Minister Edukacji Obywatelskiej i Jedności Narodowej Timothy Pagonachi Mtambo. (Zdjęcie: Nyasa Times)

(Opublikowane z: Czasy Nyasy. 6 sierpnia 2021)

By Watipaso Mzungu

Minister Edukacji Obywatelskiej i Jedności Narodowej Timothy Pagonachi Mtambo poprosił twórców programów nauczania szkół podstawowych i średnich o dalsze zbadanie zastosowania edukacji pokojowej na poziomie podstawowym i średnim.

Mtambo powiedział, że wprowadzenie Pokojowej Edukacji w szkołach podstawowych i średnich może pomóc w ominięciu konfliktów wynikających z kłótni o ziemię, sporów o sukcesję wodzów, różnic religijnych i różnych form propagandy politycznej.

Minister przemawiał w Blantyre w czwartek, otwierając warsztat współpracy Narodów Zjednoczonych Malawi (UN Malawi) i środowisk akademickich.

UN Malawi/Academia Collaboration wyznacza początek strategicznej i operacyjnej relacji między ONZ Malawi a najlepszymi i najzdolniejszymi intelektualistami Malawi.

Mtambo przyznał, że Malawi stoi w obliczu trudnej bitwy w omijaniu konfliktów, które czasami przerodziły się w przemoc, która zagraża pokojowi, jakim Malawi cieszy się od czasu uzyskania niepodległości.

Powiedział, że na tym tle rząd Malawi, przy wsparciu ONZ Malawi, rozpoczął proces tworzenia ram instytucjonalnych, które zapewnią, że napięcia zostaną rozwiązane, zanim przerodzą się w przemoc.

„Proces ten trwa od 2012 roku, tak że projekt ustawy ustanawiający ramy jest teraz gotowy do przedłożenia w Parlamencie. W centrum całej tej pracy nad ustanowieniem krajowych ram instytucjonalnych na rzecz budowania pokoju jest potrzeba budowania zdolności społeczności do rozwiązywania konfliktów w sposób oparty na współpracy” – powiedział Mtambo.

Witał ONZ Malawi jako żarliwego sojusznika rządu w budowaniu krajowych zdolności na rzecz trwałego pokoju w Malawi.

Ujawnił również, że środowisko akademickie odgrywa wiodącą rolę w informowaniu o ustawodawstwie, polityce i dyskursie publicznym państwa.

„Strategiczne partnerstwo między ONZ Malawi a środowiskiem akademickim jest zatem nie tylko korzystne dla obecnych tu osób, ale przede wszystkim z korzyścią dla naszej matki Malawi.

„Rząd Sojuszu Tonse otwarcie i aktywnie traktował priorytetowo promowanie pokojowego współistnienia i jedności narodowej wśród ludu Malawi” – ​​podkreślił Mtambo.

Przedstawicielka ONZ-rezydent Malawi Maria Jose Torres Macho zobowiązała się do zaangażowania swojej organizacji we wspieranie krajowych wysiłków na rzecz promowania pokoju i spokoju w Malawi.

Macho podkreślił, że pokój i jedność są kluczowe w dążeniu do transformacji społecznej i gospodarczej.

Bądź pierwszym komentarzem

Dołącz do dyskusji ...