„Nauka dla trwałego pokoju” – Międzynarodowy Dzień Edukacji 2024

Aby uczcić Międzynarodowy Dzień Edukacji, UNESCO zorganizowało 24 stycznia 2024 r. w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dzień dialogu na temat edukacji dla pokoju.

Wydarzenie miało na celu zmobilizowanie państw członkowskich, agencji i programów ONZ, organizacji pozarządowych stowarzyszonych z ONZ zaangażowanych w edukację dla pokoju, nauczycieli i innych interesariuszy z zakresu edukacji, a także młodzieży. Wydarzenie zostało zorganizowane przez UNESCO wraz z Grupą Przyjaciół ds. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, w ścisłej współpracy z Sekretariatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dowiedz się więcej o Międzynarodowym Dniu Edukacji

 

Podsumowanie wydarzenia

Na świecie następuje fala gwałtownych konfliktów, czemu towarzyszy niepokojący wzrost nietolerancji i dyskryminacji. W szczególności mowa nienawiści może przybierać niebezpieczne formy, które nie tylko powodują szkody na poziomie osobistym i nawołują do przemocy skierowanej do grupy, ale stanowią także atak na włączenie społeczne, różnorodność i prawa człowieka.

Opis

W tym kontekście aktywne zaangażowanie na rzecz pokoju jest pilniejsze niż kiedykolwiek. Zaangażowanie to powinno przewyższać środki bezpieczeństwa i obrony, aby zapobiegać konfliktom lub je powstrzymywać, ponieważ pokój nie zaczyna się tam, gdzie kończy się przemoc. Utrzymanie pokoju wymaga solidnych podstaw włączających, demokratycznych i partycypacyjnych rządów, dialogu, solidarności, wzajemnego zrozumienia i współpracy, zrównoważonego rozwoju, równości płci oraz ogólnej realizacji praw człowieka i podstawowych wolności. Edukacja jest kluczem do tego przedsięwzięcia. Ta istotna rola edukacji powinna odbić się echem w toczących się negocjacjach w sprawie Paktu na rzecz Przyszłości, który ma zostać zainaugurowany podczas Szczytu Przyszłości w 2024 r.

Międzynarodowy Dzień Edukacji 2024 ma na celu:

 • Zmobilizować państwa członkowskie i partnerów, aby utrzymać edukację na pierwszym miejscu w programie politycznym i wywiązać się ze swoich zobowiązań w ramach TES i „Edukacja 2030”;
 • Zapewnij widoczność na poziomie lokalnym i globalnym w zakresie znaczenia edukacji dla wzmacniania i utrzymywania pokoju, zgodnie z celem SDG4 4.7, oraz innymi globalnymi działaniami edukacyjnymi;
 • Zwolennik wyższego poziomu krajowego i międzynarodowego finansowania edukacji w ogóle, a edukacji dla pokoju w szczególności, zwłaszcza poprzez innowacyjne i wielostronne mechanizmy i partnerstwa;
 • Podkreślać i celebrować pokojową rolę młodzieży i wychowawców w edukacji i poprzez edukację na rzecz sprawiedliwych, włączających i pokojowych społeczeństw;
 • Zapewnienie platformy do dyskusji na temat priorytetów i wyzwań dla edukacji na rzecz pokoju w kontekście narastającego przedłużającego się globalnego kryzysu i konfliktów;
 • Zjednoczyć wpływowe osoby i szersze społeczeństwo obywatelskie, aby wspierać ruch mający na celu umieszczenie edukacji w centrum lokalnych, krajowych, regionalnych i globalnych wysiłków na rzecz budowania pokoju;
 • Podnosić świadomość na temat skutecznych podejść w edukacji na rzecz pokoju i mobilizować zaangażowanie w ich wdrażanie.

Program

Sesja otwierająca

Moderator – Richa Gupta, Młody Lider SDGs

Powitalne uwagi

 • Wiadomość wideo JE Dennisa Francisa, Stałego Przedstawiciela Trynidadu i Tobago przy ONZ – Prezydenta Zgromadzenia Ogólnego
 • Amina J. Mohammed, Zastępca Sekretarza Generalnego, Organizacja Narodów Zjednoczonych
 • JE Martin Kimani, Ambasador, Nadzwyczajny i Pełnomocny Stały Przedstawiciel Kenii przy ONZ – Przewodniczący, Grupa Przyjaciół ds. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
 • Stefania Giannini, zastępca dyrektora generalnego ds. edukacji, UNESCO

Świadectwo

 • JE Chernor Bah, Minister Informacji i Edukacji Obywatelskiej Sierra Leone

Przerywnik muzyczny

 • Jinan Laurentia Woo i Edward Lee, skrzypkowie, The Julliard School

Panel Wysokiego Szczebla ds. wzmacniania podstaw pokoju poprzez edukację

Moderator – Christopher Castle, Dyrektor, Wydział ds. Pokoju i Zrównoważonego Rozwoju, UNESCO

Segment 1: Konkretne sposoby, w jakie edukacja służy jako strategia zapobiegawcza

 • Emeline O'Hara, projekt „Niebezpieczna mowa”.
 • Mavic Cabrera Balleza, Globalna Sieć Kobiet Działaczek na rzecz Pokoju
 • Charles North, zastępca dyrektora generalnego, Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji
 • Wiadomość wideo Felipe Paulliera, zastępcy sekretarza generalnego ds. młodzieży

Segment 2: Umieszczenie edukacji w centrum globalnych wysiłków na rzecz budowania pokoju

 • Robert Jenkins, dyrektor ds. edukacji i rozwoju młodzieży, UNICEF
 • Julia Paulson, dziekan, College of Education, University of Saskatchewan, Kanada
 • Anthony Jenkins, dyrektor zarządzający Międzynarodowego Instytutu Edukacji Pokojowej

Segment 3: Pytania i odpowiedzi z państwami członkowskimi

Zamknięcie

 • Wiersz Salome Agbaroji, laureatki amerykańskiej nagrody krajowej dla młodych poetów w latach 2023/2024
 • Richa Gupta, młoda liderka na rzecz celów zrównoważonego rozwoju
Dołącz do Kampanii i pomóż nam #SpreadPeaceEd!
Proszę o przesłanie e-maili:

1 myśl w temacie „„Nauka dla trwałego pokoju” – Międzynarodowy Dzień Edukacji 2024”

 1. Dr Surya Nath Prasad

  Poświęcony Międzynarodowemu Dniu Edukacji obchodzonemu 24 stycznia
  Stwarzająca człowieka powszechna edukacja dla sprawiedliwości i pokoju
  EDUKACJA, 31 stycznia 2022 r
  Dr Surya Nath Prasad – TRANSCEND Media Service
  https://www.transcend.org/tms/2022/01/man-making-universal-education-for-justice-and-peace/

  Kanał informacyjny UCN
  Dialog w sprawie
  Edukacja na rzecz niestosowania przemocy i pokoju
  Surya Nath Prasad, Ph.D.
  https://www.youtube.com/watch?v=LS10fxIuvik

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry