Międzynarodowy Dzień Edukacji 2024: Nauka dla trwałego pokoju

(Opublikowane z: UNESCO)

24 stycznia 2024 r. obchodzony będzie VI Międzynarodowy Dzień Edukacji pod hasłem „uczyć się na rzecz trwałego pokoju”. Na świecie następuje fala gwałtownych konfliktów, któremu towarzyszy alarmujący wzrost dyskryminacji, rasizmu, ksenofobii i mowy nienawiści. Wpływ tej przemocy przekracza wszelkie granice ze względu na położenie geograficzne, płeć, rasę, religię, politykę, zarówno w trybie offline, jak i online. Aktywne zaangażowanie na rzecz pokoju jest dziś pilniejsze niż kiedykolwiek: edukacja ma kluczowe znaczenie w tym przedsięwzięciu, jak podkreślili: Zalecenie UNESCO w sprawie edukacji na rzecz pokoju, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju. Uczenie się dla pokoju musi mieć charakter przemieniający i pomagać uczniom w zdobywaniu niezbędnej wiedzy, wartości, postaw, umiejętności i zachowań, aby mogli stać się agentami pokoju w swoich społecznościach.

Międzynarodowy Dzień Edukacji 2024 ma na celu:

 • Zmobilizować państwa członkowskie i partnerów, aby utrzymać edukację na pierwszym miejscu w programie politycznym i wywiązać się ze swoich zobowiązań w ramach TES i „Edukacja 2030”;
 • Zapewnij widoczność na poziomie lokalnym i globalnym w zakresie znaczenia edukacji dla wzmacniania i utrzymywania pokoju, zgodnie z celem SDG4 4.7, oraz innymi globalnymi działaniami edukacyjnymi;
 • Zwolennik wyższego poziomu krajowego i międzynarodowego finansowania edukacji w ogóle, a edukacji dla pokoju w szczególności, zwłaszcza poprzez innowacyjne i wielostronne mechanizmy i partnerstwa;
 • Podkreślać i celebrować pokojową rolę młodzieży i wychowawców w edukacji i poprzez edukację na rzecz sprawiedliwych, włączających i pokojowych społeczeństw;
 • Zapewnienie platformy do dyskusji na temat priorytetów i wyzwań dla edukacji na rzecz pokoju w kontekście narastającego przedłużającego się globalnego kryzysu i konfliktów;
 • Zjednoczyć wpływowe osoby i szersze społeczeństwo obywatelskie, aby wspierać ruch mający na celu umieszczenie edukacji w centrum lokalnych, krajowych, regionalnych i globalnych wysiłków na rzecz budowania pokoju;
 • Podnosić świadomość na temat skutecznych podejść w edukacji na rzecz pokoju i mobilizować zaangażowanie w ich wdrażanie.
Dołącz do Kampanii i pomóż nam #SpreadPeaceEd!
Proszę o przesłanie e-maili:

1 myśl w temacie „Międzynarodowy Dzień Edukacji 2024: Nauka dla trwałego pokoju”

 1. Dr Surya Nath Prasad

  Poświęcony Międzynarodowemu Dniu Edukacji UNESCO 2024 (24 stycznia 2024 r.)

  Stwarzająca człowieka powszechna edukacja dla sprawiedliwości i pokoju
  EDUKACJA, 31 stycznia 2022 r
  Dr Surya Nath Prasad – TRANSCEND Media Service
  https://www.transcend.org/tms/2022/01/man-making-universal-education-for-justice-and-peace/

  Kanał informacyjny UCN
  Dialog w sprawie
  Powszechna edukacja pokojowa
  Dr Surya Nath Prasad
  http://www.youtube.com/watch?v=LS10fxIuvik

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry