Szczęśliwego Międzynarodowego Dnia Pokoju 2019: „Działanie na rzecz pokoju”

(Opublikowane z: Organizacja Narodów Zjednoczonych)

„Dzisiaj pokój stoi w obliczu nowego niebezpieczeństwa: kryzysu klimatycznego, który zagraża naszemu bezpieczeństwu, naszym źródłom utrzymania i naszemu życiu. Dlatego właśnie na nim skupia się tegoroczny Międzynarodowy Dzień Pokoju. I właśnie dlatego zwołuję szczyt działań na rzecz klimatu”. — Sekretarz Generalny ONZ António Guterres

Co roku 21 września na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pokoju. Zgromadzenie Ogólne ogłosiło to dniem poświęconym umacnianiu ideałów pokoju, zarówno wewnątrz, jak i między wszystkimi narodami i narodami.

Państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły 17 celów zrównoważonego rozwoju w 2015 r., ponieważ zrozumieli, że nie będzie możliwe zbudowanie pokojowego świata, jeśli nie zostaną podjęte kroki w celu osiągnięcia rozwoju gospodarczego i społecznego wszystkich ludzi na całym świecie i zapewnienia ochrony ich praw. Cele Zrównoważonego Rozwoju obejmują szeroki zakres zagadnień, w tym ubóstwo, głód, zdrowie, edukację, zmianę klimatu, równość płci, wodę, warunki sanitarne, energię, środowisko i sprawiedliwość społeczną.

Cel Zrównoważonego Rozwoju 13”Climate Action” to wezwanie do natychmiastowego działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, budowania odporności i poprawy edukacji na temat zmian klimatycznych.

Przystępne cenowo, skalowalne rozwiązania, takie jak energia odnawialna, czyste technologie, są dostępne, aby umożliwić krajom przejście do bardziej ekologicznych, bardziej odpornych gospodarek.

Temat 2019: „Działania na rzecz klimatu na rzecz pokoju”

Temat zwraca uwagę na znaczenie walki ze zmianami klimatu jako sposobu ochrony i promowania pokoju na całym świecie.

Zmiana klimatu powoduje wyraźne zagrożenia dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Klęski żywiołowe wypierają trzy razy więcej ludzi niż konflikty, zmuszając miliony do opuszczenia swoich domów i szukania schronienia gdzie indziej. Zasolenie wody i upraw zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu, a jego wpływ na zdrowie publiczne nasila się. Rosnące napięcia związane z zasobami i masowymi ruchami ludzi dotykają każdy kraj na każdym kontynencie.

Pokój można osiągnąć tylko wtedy, gdy podjęte zostaną konkretne działania na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Przemawiając w maju do młodych Maorysów i mieszkańców wysp Pacyfiku w Nowej Zelandii, sekretarz generalny ONZ António Guterres powiedział, że „natura nie negocjuje” i podkreślił cztery kluczowe środki, które rządy powinny traktować priorytetowo, aby osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.: zanieczyszczenie podatkowe, nie ludzie; zaprzestanie dotowania paliw kopalnych; zaprzestać budowy nowych elektrowni węglowych do 2020 roku; skupić się na zielonej gospodarce, a nie szarej strefie.

23 września Organizacja Narodów Zjednoczonych zwołuje Szczyt Działań na rzecz Klimatu z konkretnymi i realistycznymi planami przyspieszenia działań na rzecz wdrożenia porozumienia paryskiego. Szczyt skoncentruje się na sercu problemu – sektorach, które generują najwięcej emisji oraz obszarach, w których budowanie odporności może mieć największe znaczenie – a także zapewni liderom i partnerom możliwość zademonstrowania prawdziwych działań na rzecz klimatu i zaprezentowania swoich ambicji.

W przededniu Międzynarodowego Dnia Pokoju 21 września Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa wszystkich do podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Każdy człowiek jest częścią rozwiązania – od wyłączania świateł, przez korzystanie z transportu publicznego, po zorganizowanie kampanii uświadamiającej w swojej społeczności. Podziel się z nami swoimi pomysłami i działaniami poprzez #PeaceDay i #ClimateAction.

„Osiągnięcie naszych celów jest możliwe, ale potrzebujemy decyzji, woli politycznej i polityki transformacyjnej, abyśmy mogli nadal żyć w pokoju z własnym klimatem”. — Sekretarz Generalny António Guterres, 15 maja 2019 r.

Co młodzież może zrobić, aby się zaangażować?

Młodzi ludzie podejmują wyzwanie – blisko pół miliona młodych ludzi na całym świecie podjęło działania w zakresie zmiany klimatu w swoich domach, szkołach i społecznościach. Według UNFCCC, są kluczowymi aktorami w podnoszeniu świadomości, prowadzeniu programów edukacyjnych, promowaniu zrównoważonego stylu życia, ochronie przyrody, wspieraniu energii odnawialnej, przyjmowaniu praktyk przyjaznych środowisku oraz wdrażaniu projektów adaptacyjnych i łagodzących.

W tym roku Międzynarodowy Dzień Studentów na rzecz Pokoju, który odbędzie się 20 września 2019 r. w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, będzie platformą dla młodych ludzi do zaprezentowania projektów, które podjęli, aby walczyć ze zmianami klimatu i promować pokój. Uroczystość studencka odbędzie się bezpośrednio po Ceremonii Dzwonu Pokoju, która rozpocznie się o 9 rano z udziałem Sekretarza Generalnego i będzie transmitowana na żywo na webtv.un.org.

Dołącz do Kampanii i pomóż nam #SpreadPeaceEd!
Proszę o przesłanie e-maili:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry