GPPAC Peace Education Working Group wspiera projekty w Armenii, Serbii i USA

(Opublikowane z: Globalne Partnerstwo na rzecz Zapobiegania Konfliktom Zbrojnym. Sierpień 2019)

Grupa Robocza ds. Edukacji Pokoju GPPAC przeznaczyła fundusze na projekty edukacji pokojowej w Armenii, Serbii i Stanach Zjednoczonych, w drodze konkurencyjnego procesu otwartego dla członków grupy roboczej ds. edukacji pokojowej.

Z dumą prezentujemy tutaj projekty:

Pierwsza to współpraca organizacji społeczeństwa obywatelskiego, Kobiety dla rozwoju w Armenii i Centrum Dialogu Nansen Serbia, aby wspierać rozszerzenie i rozwój ogólnokrajowych programów edukacji pokojowej w swoich krajach. Celem tego projektu jest dalsze zaangażowanie rodziców w działania na rzecz zapobiegania przemocy w szkołach.

Według Tatjany Popovic, dyrektor Centrum Dialogu Nansen Serbia:

"W ramach ponadregionalnej współpracy szkół planujemy wypracować fundament strategii odpowiedzialnego i systematycznego angażowania rodziców w pracę szkoły, wspierania wysiłków nauczycieli i przyczyniania się do tworzenia bezpiecznego środowiska szkolnego”.

Drugim projektem, który otrzymał wsparcie, było: Wilmington College w USA, aby kierować rozwojem Ohio Peace and Conflict Studies Network. Sieć, początkowo obejmująca 18 szkół wyższych i uniwersytetów, ma potencjał dotarcia do ponad 50 instytucji w Ohio, które oferują programy i stopnie naukowe związane z pokojem.

Według dr Tanyi Maus, dyrektor Peace Resource Center w Wilmington College:

„Cieszymy się, że możemy stworzyć szeroką koalicję w szkolnictwie wyższym Ohio, która jest zjednoczona celowym skupieniem się na pedagogice pokoju i pojednania konfliktów”.

W miarę rozwoju i pomagania w budowaniu zdolności w kolegiach i uniwersytetach członkowskich Ohio Peace and Conflict Studies Network, opracuje ona serię bezpłatnych seminariów internetowych dla szkół wyższych i uniwersytetów, które będą dostępne na stronie internetowej GPPAC. Obejmą one takie tematy, jak dobre praktyki w opracowywaniu kursów, programowanie studentów i rozwój infrastruktury, jak sprzedawać programy i jak uzyskać akceptację administracyjną. Pomimo stosunkowo niewielkiej kwoty finansowania, oba projekty obiecują dalekosiężny wpływ.

Jako globalna sieć organizacji społeczeństwa obywatelskiego GPPAC aktywnie działa w 15 sieciach regionalnych i wspiera oddolne inicjatywy mające na celu zapobieganie gwałtownym konfliktom i budowanie bardziej pokojowych społeczeństw.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, co GPPAC robi w zakresie edukacji pokojowej, odwiedź tutaj or KONTAKT przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Edukacji Pokoju, Jennifer Batton.

Bądź pierwszym komentarzem

Dołącz do dyskusji ...