Globalna edukacja obywatelska: tematy i cele nauczania (UNESCO)

Opublikowane w 2015 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury.

Przedmowa

UNESCO promuje edukację w zakresie globalnego obywatelstwa od czasu zainicjowania przez Sekretarza Generalnego ONZ inicjatywy Global Education First (GEFI) w 2012 roku, dzięki której wspieranie globalnego obywatelstwa stało się jednym z trzech priorytetów edukacyjnych.

Niniejsza publikacja, zatytułowana Globalna edukacja obywatelska: tematy i cele nauczania, jest pierwszym przewodnikiem pedagogicznym UNESCO dotyczącym globalnej edukacji obywatelskiej. Jest wynikiem szeroko zakrojonego procesu badawczego i konsultacyjnego z ekspertami z różnych części świata. Niniejsze wytyczne opierają się na publikacji UNESCO „Globalna edukacja obywatelska: przygotowanie uczniów do wyzwań XXI wieku” oraz na wynikach trzech kluczowych wydarzeń UNESCO dotyczących globalnej edukacji obywatelskiej: Konsultacji Technicznych na temat Globalnej Edukacji Obywatelskiej (wrzesień 21 r.) oraz pierwszego oraz Drugie Forum UNESCO na temat Globalnej Edukacji Obywatelskiej, zorganizowane odpowiednio w grudniu 2013 r. i styczniu 2013 r. Przed ukończeniem wytyczne zostały przetestowane w terenie przez interesariuszy edukacji w wybranych krajach we wszystkich regionach, aby zapewnić ich znaczenie w różnych kontekstach geograficznych i społeczno-kulturowych.

W następstwie fundamentalnych prac UNESCO mających na celu wyjaśnienie podstaw koncepcyjnych globalnej edukacji obywatelskiej oraz zapewnienie kierunków polityki i programów, niniejszy dokument został opracowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie państw członkowskich na ogólne wytyczne dotyczące włączania globalnej edukacji obywatelskiej do ich systemów edukacji. Przedstawia sugestie dotyczące przełożenia koncepcji globalnej edukacji obywatelskiej na praktyczne i dostosowane do wieku tematy i cele nauczania w sposób umożliwiający dostosowanie do lokalnych kontekstów. Ma on służyć jako źródło informacji dla edukatorów, twórców programów nauczania, trenerów, a także decydentów politycznych, ale będzie również przydatny dla innych interesariuszy edukacji pracujących w środowiskach pozaformalnych i nieformalnych.

W czasie, gdy społeczność międzynarodowa jest wzywana do zdefiniowania działań na rzecz pokoju, dobrobytu, dobrobytu i zrównoważonego rozwoju, ten nowy dokument UNESCO oferuje wskazówki, które pomogą państwom członkowskim zapewnić, aby uczniowie w każdym wieku i ze wszystkich środowisk mogli stać się świadomymi, krytycznie umiejącymi czytać i pisać, społecznie powiązani, etyczni i zaangażowani obywatele świata.

dr Qian Tang
Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Edukacji, UNESCO

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: gced@unesco.org
Lub odwiedzić: http://www.unesco.org/new/en/global-citizenship-education

[icon type = ”glyphicon glyphicon-folder-open” color = ”# dd3333 ″] Pobierz „Globalna edukacja obywatelska: tematy i cele edukacyjne”

 

 

Dołącz do Kampanii i pomóż nam #SpreadPeaceEd!
Proszę o przesłanie e-maili:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry