Pięć zobowiązań na rzecz pokoju, do których podjęcia każda szkoła powinna zachęcać swoich uczniów

(Opublikowane z: Czasy Indii. 21 września 2023 r)

By Sanjay Sharma 

To moment, aby zastanowić się nad siłą pokoju w rozwiązywaniu sporów, promowaniu współpracy i zapewnianiu dobrobytu ludzi na całym świecie.

Międzynarodowy Dzień Pokoju, obchodzony każdego roku 21 września, stanowi ogólnoświatowe przypomnienie zbiorowego dążenia ludzkości do harmonii, tolerancji i zrozumienia. Ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych dzień ten ma głębokie znaczenie, ponieważ wzywa narody, społeczności i jednostki do odłożenia na bok różnic i dążenia do świata wolnego od konfliktów i przemocy. To moment, aby zastanowić się nad siłą pokoju w rozwiązywaniu sporów, promowaniu współpracy i zapewnianiu dobrobytu ludzi na całym świecie.

Dla upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Pokoju oficjalny temat Organizacji Narodów Zjednoczonych na ten rok: „Działania na rzecz pokoju: nasze ambicje na rzecz osiągnięcia celów globalnych” podkreśla potrzebę zbiorowej odpowiedzialności w promowaniu pokoju na świecie. Temat ten podkreśla, że ​​jednostki i społeczności odgrywają kluczową rolę we wspieraniu i pielęgnowaniu pokoju, zgodnie z szerszym celem, jakim jest osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) poprzez dążenie do harmonii i jedności na całym świecie.

Z tej okazji nauczanie młodych uczniów o pokoju i tolerancji od najmłodszych lat nabiera ogromnego znaczenia w kształtowaniu nie tylko ich indywidualnych charakterów, ale także przyszłości społeczeństwa. Wpajając te wartości już w pierwszych latach życia, wyposażamy dzieci w narzędzia umożliwiające pokonywanie różnic, polubowne rozwiązywanie konfliktów i budowanie empatycznych więzi z innymi.

Z tej okazji nauczanie młodych uczniów o pokoju i tolerancji od najmłodszych lat nabiera ogromnego znaczenia w kształtowaniu nie tylko ich indywidualnych charakterów, ale także przyszłości społeczeństwa. Wpajając te wartości już w pierwszych latach życia, wyposażamy dzieci w narzędzia umożliwiające pokonywanie różnic, polubowne rozwiązywanie konfliktów i budowanie empatycznych więzi z innymi.

Szkoły mogą zachęcać swoich uczniów do składania przyrzeczeń, organizując specjalne zgromadzenia lub wydarzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju. Mogą także włączyć edukację pokojową do programu nauczania i zapewnić uczniom możliwość zaangażowania się w działania na rzecz budowania pokoju.

Ta wczesna edukacja sprzyja współczuciu i otwartości, co może pomóc w walce z uprzedzeniami i dyskryminacją, ostatecznie torując drogę do bardziej harmonijnego i zrozumienia świata, w którym jednostki, niezależnie od swojego pochodzenia, mogą pokojowo współistnieć i wnosić pozytywny wkład do społeczności globalnej .

Oto pięć zobowiązań, do których realizacji każda szkoła powinna zachęcać swoich uczniów:

• Życzliwość i szacunek: Szkoły mogą uczyć uczniów o różnych kulturach i religiach oraz o tym, jak szanować odmienność innych. Mogą także tworzyć kulturę szkoły, w której ceniona jest życzliwość i szacunek. Powinni zachęcać uczniów, aby zobowiązali się do czynów życzliwości i współczucia. Niezależnie od tego, czy chodzi o pomoc koledze, okazanie empatii, czy wolontariat, drobne gesty życzliwości mogą mieć znaczący wpływ na promowanie pokoju.

Zobowiązanie 1 – Zobowiązuję się do okazywania życzliwości i szacunku każdemu, bez względu na jego rasę, religię, płeć czy orientację seksualną.

• Pokojowe rozwiązywanie konfliktów: Szkoły mogą uczyć uczniów, jak pokojowo rozwiązywać konflikty poprzez mediację, negocjacje i inne metody pokojowe. Mogą także zapewnić uczniom możliwość ćwiczenia tych umiejętności w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Uczniowie powinni zobowiązać się do rozwiązywania konfliktów i nieporozumień bez uciekania się do agresji i przemocy. Zachęcanie do otwartej komunikacji, aktywnego słuchania i znajdowania kompromisu pomoże stworzyć spokojną atmosferę w szkole.

Przyrzeczenie 2 – Zobowiązuję się do pokojowego rozwiązywania konfliktów i unikania przemocy.

• Stawanie w obronie tego, co słuszne: Szkoły mogą uczyć uczniów o kwestiach sprawiedliwości społecznej i tego, jak bronić tego, co słuszne, nawet jeśli jest to trudne. Mogą również zapewnić uczniom możliwości zaangażowania się w aktywizm na rzecz sprawiedliwości społecznej. To zobowiązanie podkreśla wagę wypowiadania się przeciwko niesprawiedliwości, dyskryminacji i nieetycznemu zachowaniu. Umożliwia uczniom stanie się odpowiedzialnymi i aktywnymi obywatelami, którzy przestrzegają zasad moralnych i etycznych, przyczyniając się do tworzenia bardziej sprawiedliwego i pokojowego społeczeństwa.

Obietnica 3 – Zobowiązuję się bronić tego, co słuszne, nawet jeśli jest to trudne.

• Dobre obywatelstwo: podkreślanie znaczenia nauczania młodych uczniów na temat pokoju i tolerancji od najmłodszych lat ma kluczowe znaczenie w wychowywaniu odpowiedzialnych i współczujących obywateli. Promowanie dobrego obywatelstwa w szkołach obejmuje edukowanie uczniów na temat ich praw i obowiązków jako obywateli. Kładzie nacisk na budowanie pokoju w społecznościach poprzez zaangażowanie obywatelskie, w tym wolontariat i głosowanie, wpajając poczucie obowiązku i aktywne uczestnictwo w budowaniu harmonijnego społeczeństwa.

Obietnica 4 – Zobowiązuję się być dobrym obywatelem i pracować nad tym, aby moja społeczność była bardziej pokojowym miejscem.

• Szerzenie przesłania pokoju: Szkoły odgrywają kluczową rolę w pielęgnowaniu kultury pokoju wśród uczniów. Mogą inspirować uczniów, aby byli ambasadorami pokoju, angażując się w różne działania, takie jak pisanie listów do wybranych urzędników, organizowanie spacerów lub wieców pokojowych oraz tworzenie dzieł sztuki lub muzyki opowiadającej się za pokojem. Inicjatywy te nie tylko wzmacniają pozycję uczniów, ale także przyczyniają się do budowania bardziej pokojowego i harmonijnego świata, pojedyncza społeczność.

Obietnica 5 – Zobowiązuję się szerzyć przesłanie pokoju i niestosowania przemocy, gdziekolwiek się udam.

Zachęcając uczniów do podejmowania tych zobowiązań i życia według nich, szkoły mogą pomóc w tworzeniu bardziej pokojowego świata dla wszystkich.

Dołącz do Kampanii i pomóż nam #SpreadPeaceEd!
Proszę o przesłanie e-maili:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry