Nawracający

Międzynarodowy Dzień dziewczynek

Globalne

Od 2012 roku 11 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziewczynki. Dzień ma na celu podkreślenie potrzeb i wyzwań, z jakimi borykają się dziewczęta, i uwzględnienie ich, przy jednoczesnym promowaniu upodmiotowienia dziewczynek i przestrzegania ich praw człowieka. .

Nawracający

Międzynarodowy Dzień dziewczynek

Globalne

Od 2012 roku 11 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziewczynki. Dzień ma na celu podkreślenie potrzeb i wyzwań, z jakimi borykają się dziewczęta, i uwzględnienie ich, przy jednoczesnym promowaniu upodmiotowienia dziewczynek i przestrzegania ich praw człowieka. .