Edukacja: Wyzwania w kontekście konfliktu

Zwalczanie brutalnego ekstremizmu wymaga zajęcia się potrzebami w zakresie edukacji i zatrudnienia.

(Opublikowane z: Zaufanie do pomocy humanitarnej. 8 lipca 2021)

W tym miesiącu HART koncentruje się na wyzwaniach stojących przed edukacją w naszych krajach partnerskich oraz na tym, jak nasi partnerzy starają się im sprostać.

Ataki terrorystyczne na cele edukacyjne nasiliły się w ostatnich latach. Grupy terrorystyczne w Azji Południowej i Afryce, w tym Boko Haram w Nigerii, afgańscy talibowie oraz grupy powiązane z Al-Kaidą w Syrii i Iraku, coraz częściej wykorzystywały ataki na instytucje edukacyjne jako narzędzie terroru lub przejmowały instytucje edukacyjne, aby promować swoją „markę” ekstremizmu.[I]  W ostatnich latach dobrze nagłośniono rosnącą liczbę ataków na szkoły i porywania uczniów przez ekstremistyczne grupy bojowników w Nigerii.

Dlaczego instytucje edukacyjne są celami?

Szkoły, kolegia i uniwersytety są stosunkowo „miękkimi” celami, w których gromadzi się duża liczba ludzi. Budynki wojskowe, rządowe i cywilne są coraz lepiej strzeżone. Z kolei instytucje edukacyjne są mniej chronione, bardziej wrażliwe i mają wartość symboliczną, ponieważ często postrzega się je jako „reprezentujące” państwo. Ataki na szkoły mają wysoką wartość „terrorystyczną” i zwiększają profil grup bojowników.

Ale są też powody ideologiczne. Boko Haram w Nigerii oraz powiązane z Al-Kaidą grupy w Syrii i gdzie indziej uważają, że świecka edukacja w stylu zachodnim psuje społeczeństwo islamskie i jest sprzeczna z ich poglądem na wiarę. W rzeczywistości słowa „Boko Haram” można z grubsza przetłumaczyć jako „zachodnia edukacja jest zabroniona”.

Dlaczego islamscy ekstremiści nienawidzą zachodniej edukacji?

Wielu islamistów uważa zachodnią edukację, często wprowadzaną przez chrześcijańskich misjonarzy, za zachodni kolonialny „import” religijny, który psuje wiarę islamską i „tradycyjne” wartości, i dążą do powrotu do „czystej” edukacji religijnej.

Jednakże, po zastosowaniu i dostosowaniu do wszystkich kultur, nowoczesna edukacja nie może być dłużej uważana za „zachodni” import. Jest jednak uważana za największe zagrożenie dla ekskluzywistycznej ideologii grup bojowych. Prof. Boaz, dziekan w Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy pisze: „Terroryści w pełni rozumieją, że edukacja na rzecz pokoju, praw człowieka, praw mniejszości i kobiet, tak samo jak wartości demokratyczne i liberalne, są sprzeczne z ich przesłaniem i stanowią największe zagrożenie dla ich trwające wysiłki na rzecz radykalizacji postaw. Jeśli uda im się zamknąć konkurencyjną edukację, osiągną monopol na umysły przyszłości”.

„Terroryści w pełni rozumieją, że edukacja na rzecz pokoju, praw człowieka, praw mniejszości i kobiet, a także wartości demokratycznych i liberalnych są sprzeczne z ich przesłaniem i stanowią największe zagrożenie dla ich trwających wysiłków na rzecz radykalizacji. Jeśli uda im się zamknąć konkurencyjną edukację, osiągną monopol na umysły przyszłości”.

Konieczne jest jednak rozróżnienie między przemocą motywowaną religijnie i politycznie. Wiele ekstremizmu ma swoje korzenie w postrzeganiu niesprawiedliwości i marginalizacji.[ii] Sytuacje ubóstwa i niesprawiedliwości stają się rozsadnikiem, na którym można manipulować i rosnąć napięciami sekciarskimi i religijnymi. Raport Global Terrorism Index z 2013 r. (s.68) identyfikuje dwa czynniki ściśle utożsamiane z działalnością terrorystyczną: przemoc polityczną popełnianą przez państwo oraz występowanie szerszych konfliktów zbrojnych. „Powiązanie między tymi dwoma czynnikami a terroryzmem jest tak silne, że mniej niż 0.6 procent wszystkich ataków terrorystycznych miało miejsce w krajach bez trwającego konfliktu i jakiejkolwiek formy terroru politycznego”.[iii]  Brak zatrudnienia osób wykształconych w krajach niepewnych politycznie zwiększa ryzyko radykalizacji osób dobrze wykształconych.

Jakie rozwiązania?

Walka z brutalnym ekstremizmem wymaga zajęcia się potrzebami w zakresie edukacji i zatrudnienia, i dlatego jest tak ważnym celem większości naszych partnerów. Zajęcie się wysokim wskaźnikiem rezygnacji może być pierwszym krokiem do ograniczenia rekrutacji młodych ludzi do brutalnego ekstremizmu. Podobnie brak dostępu do edukacji formalnej sprawia, że ​​dzieci są podatne na rekrutację i radykalizację. Zapewnienie edukacji i zachęty w ubogich społecznościach, gdzie bezpieczne szkoły i infrastruktura są dostępne dla dzieci (zarówno kobiet, jak i mężczyzn) i personelu, w których krytyczne myślenie, sport, umiejętności życiowe oraz role rodzinne i społeczne są uwzględnione w programie nauczania, przekształcają społeczności i zapewniają stabilność.

HART z dumą angażuje się w projekty edukacyjne we wszystkich krajach partnerskich. Kilka miesięcy temu nasz partner w Sudanie, Benjamin Barnaba, mówiąc o obszarze głęboko dotkniętym konfliktem, powiedział: „Poza HART w górach Nuba nie ma żadnej innej lokalnej, międzynarodowej lub ONZ agencji, która byłaby w stanie zapewnić jakikolwiek materiał edukacyjny lub szkolny lub cokolwiek związanego z edukacją. Twój jest jedynym projektem, który istnieje na ziemi i wszyscy na nim polegają”.

[I] Naiwny Husajn. Globalna koalicja na rzecz ochrony edukacji przed atakiem. Dlaczego terroryści atakują edukację. https://protectingeducation.org/news/why-terrorists-attack-education/ 22 lutego 2016

[ii] Samantha de Silva. Rola edukacji w zapobieganiu brutalnemu ekstremizmowi. wspólny sztandarowy raport Banku Światowego i ONZ „Czy interwencje rozwojowe mogą pomóc w zapobieganiu konfliktom i przemocy?”

[iii] Tamże.

Bądź pierwszym komentarzem

Dołącz do dyskusji ...