Rozwój wczesnego dzieciństwa: ścieżki do trwałego pokoju

(Opublikowane z: Organizacja Narodów Zjednoczonych. 28 września 2023 r)

Podsumowanie

Rozwój wczesnego dzieciństwa jest inwestycją o kluczowym znaczeniu dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i pokoju. Aby stworzyć kulturę pokoju, poszanowania różnorodności, spójności społecznej oraz ograniczenia konfliktów i przemocy w społecznościach na całym świecie, potrzebne są dostępne usługi rozwojowe dla wczesnego dzieciństwa.

Opis

Ponieważ tematem tegorocznej Debaty Generalnej jest „Odbudowa zaufania i ponowne rozbudzenie globalnej solidarności: przyspieszenie działań w ramach Agendy 2030 i jej celów zrównoważonego rozwoju na rzecz pokoju, dobrobytu, postępu i zrównoważonego rozwoju dla wszystkich”, skupiono się na wkładzie małych dzieci w agendę konieczne i na czasie. 

Podczas wydarzenia zaprezentowano dowody naukowe dotyczące rozwoju wczesnego dzieciństwa i spójności społecznej/budowania pokoju, a także zaprezentowano najlepsze praktyki z całego świata na przestrzeni ostatnich 25 lat.

Dyskusja panelowa miała na celu pobudzenie zaangażowania w inwestycje, propagowanie silniejszych ram normatywnych wspierających rozwój wczesnego dzieciństwa oraz promowanie znaczącej współpracy na rzecz budowania pokojowych społeczeństw, między innymi poprzez inwestycje w rozwój wczesnego dzieciństwa.