Możliwości finansowania

Wezwanie do składania wniosków: przywódcy transformacji pokoju i sprawiedliwości

Wybrani stypendyści zostaną zaproszeni do Gettysburg College na tydzień intensywnego programowania, którego celem jest rozwijanie ich umiejętności przywódczych w dziedzinie pracy na rzecz pokoju i sprawiedliwości. Wszyscy studenci studiów licencjackich (z Kanady, USA i Meksyku) z co najmniej jednym rokiem akademickim pozostającym w ich edukacji, po zakończeniu stypendium, mogą się ubiegać (termin: 15 września). [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

Młodzież, pokój i bezpieczeństwo - podręcznik programowania

Organizacja Narodów Zjednoczonych opracowała podręcznik skupiający się na zaangażowaniu młodych ludzi w budowanie pokoju. Inwestowanie w zdolności, agencję i przywództwo młodych budowniczych pokoju może wzmocnić ich zdolność do wspólnego przewodzenia wysiłkom pokojowym i wykorzystania ich umiejętności do radzenia sobie z innymi wyzwaniami, które ich dotyczą, zarówno podczas, jak i po pandemii COVID-19. [Kontynuuj czytanie…]

Raporty aktywności

Regionalny dialog UNESCO-UNODC na temat angażowania młodzieży na rzecz edukacji i wymiaru sprawiedliwości

W dniach 27 i 28 października UNESCO New Delhi nawiązało współpracę z UNODC w celu przeprowadzenia regionalnego dialogu na temat udziału młodzieży w wymiarze sprawiedliwości i równości w edukacji. Setki uczestników oglądało na żywo przez Zoom i Facebook dyskusje panelowe, które odbywały się w ciągu dwóch dni. [Kontynuuj czytanie…]

Skoncentrowana na młodzieży

Młodzież wzywa ONZ do postępów w zakresie rozbrojenia i edukacji pokojowej

W oświadczeniu w sprawie zaangażowania młodzieży i pokoju, rozbrojenia i edukacji o nieproliferacji, Wspólne Społeczeństwo Obywatelskie ds. Edukacji Młodzieży i Rozbrojenia wezwało Pierwszy Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ ds. Rozbrojenia i Bezpieczeństwa Międzynarodowego do włączenia młodzieży do swojej pracy i do bardziej energicznej pracy na rzecz wdrażania edukacja rozbrojeniowa i nieproliferacyjna. [Kontynuuj czytanie…]