Badania

Wołanie o eko-pokój: ponowne spojrzenie na powiązaną edukację pokojową

W książce „Calling for Eco-Peace: Reimagining Interconnected Peace Education” Carlotta Ehrenzeller i Jwalin Patel badają, w jaki sposób dzieci mogą wyrosnąć na regenerujących się twórców pokoju, przejście od podejścia skoncentrowanego na sobie do podejścia skoncentrowanego na ziemi oraz jak może wyglądać uczenie się w naturze i w naturze jako ucieleśnione doświadczenie i poczuć się jak.

Wołanie o eko-pokój: ponowne spojrzenie na powiązaną edukację pokojową Czytaj więcej »

Edukacja pokojowa w XXI wieku: niezbędna strategia budowania trwałego pokoju

Niniejszy raport UNESCO podkreśla zasadniczą rolę edukacji w utrzymywaniu instytucji, norm i standardów, które pomagają konstruktywnie zarządzać konfliktami i zapobiegać przemocy, a także utrzymywać pokój. Chociaż edukacja na rzecz pokoju ma długą historię jako narzędzie i strategia zapobiegania brutalnym konfliktom i ich przekształcania, niniejszy przegląd ma na celu podniesienie jej znaczenia jako podstawowego narzędzia w ramach ONZ, a także w kontaktach z państwami narodowymi i podmiotami niepaństwowymi.

Edukacja pokojowa w XXI wieku: niezbędna strategia budowania trwałego pokoju Czytaj więcej »

Studium przypadku magistra studiów pokojowych i programu transformacji konfliktów na Uniwersytecie w Rwandzie

To dochodzenie dokumentuje tytuł magistra studiów pokojowych i transformacji konfliktów na Uniwersytecie w Rwandzie, aby podkreślić wnioski kolegów na temat tego, jak sformalizowana edukacja pokojowa przyczynia się do rozwoju i stabilności przywództwa.

Studium przypadku magistra studiów pokojowych i programu transformacji konfliktów na Uniwersytecie w Rwandzie Czytaj więcej »

Pokój w zrównoważonym rozwoju: Dostosowanie Agendy 2030 do kwestii kobiet, pokoju i bezpieczeństwa (Zarys polityki)

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 uznaje pokój za warunek wstępny zrównoważonego rozwoju, ale nie uwzględnia związku płci i pokoju. W związku z tym Globalna Sieć Kobiet Budowniczych Pokoju przygotowała niniejszy zarys polityki, aby zbadać powiązania między kobietami, pokojem i bezpieczeństwem (WPS) a Agendą 2030 i przedstawić praktyczne zalecenia dotyczące ich synergicznego wdrożenia.

Pokój w zrównoważonym rozwoju: Dostosowanie Agendy 2030 do kwestii kobiet, pokoju i bezpieczeństwa (Zarys polityki) Czytaj więcej »

Przewiń do góry