Wiadomości i najważniejsze informacje

O lisach i kurnikach* – Refleksje na temat „Porażki programu dla kobiet, pokoju i bezpieczeństwa”

Państwa członkowskie ONZ nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325, odkładając na półkę szeroko zapowiadane plany działania. Jest jednak jasne, że porażka nie leży w Agendzie Kobiet, Pokoju i Bezpieczeństwa, ani w rezolucji Rady Bezpieczeństwa, która ją zapoczątkowała, ale raczej wśród państw członkowskich, które zablokowały, a nie wdrożyły Narodowe Plany Działania. „Gdzie są kobiety?” zapytał niedawno mówca w Radzie Bezpieczeństwa. Jak zauważa Betty Reardon, kobiety są w terenie, pracując w bezpośrednich akcjach, aby zrealizować program. [Kontynuuj czytanie…]

Alerty akcji

List otwarty do Anthony'ego Blinkena wzywający do sprawiedliwego i skutecznego procesu wizowego dla zagrożonych afgańskich naukowców

Ten apel amerykańskich naukowców do Sekretarza Stanu wzywa do podjęcia działań w celu usunięcia przeszkód, które stoją na drodze skutecznego i sprawiedliwego procesu wizowego dla zagrożonych afgańskich naukowców. Zachęcamy wszystkich do rozpowszechniania listu w swoich sieciach i zachęcamy Amerykanów do wysłania go do swoich senatorów i reprezentantów. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

Składowanie materiałów jądrowych jest zakazane przez Traktat o zakazie broni jądrowej

Edukatorzy pokojowi zajmujący się wszelkimi kwestiami rozbrojeniowymi powinni być zaznajomieni ze Sztokholmskim Instytutem Badań nad Pokojem (SIPRI) i jego wysoko cenioną pracą dotyczącą szerokiego zakresu zagadnień związanych z bronią i uzbrojeniem. Ci, którzy zajmują się problematyką broni jądrowej i ruchu na rzecz jej eliminacji, znajdą tu zamieszczone badania SIPRI dotyczące gromadzenia zapasów przydatnych materiałów edukacyjnych. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

Upamiętnienie i zaangażowanie: dokumentacja 12 czerwca 1982 r. jako Festiwal na całe życie

Film Roberta Richtera „W naszych rękach” dokumentuje zarówno radość, jak i świadomość, które charakteryzowały Marsz z 12 czerwca 1982 r. w sprawie zniesienia broni atomowej; radość wywołana ogromną pozytywną energią, którą emanowali uczestnicy marszu, oraz świadomość surowych realiów wyrażanych przez tak wielu, z którymi filmowiec udzielił wywiadu. Film jest prezentowany tutaj, aby wspierać uczenie się o pokoju i refleksję na rzecz działań na rzecz przyszłości ruchu abolicji jądrowej. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

„Przekształcanie strachu w działanie”: rozmowa z Corą Weiss

Mobilizacja z 12 czerwca 1982 r. w celu zniesienia broni jądrowej była ćwiczeniem przekształcenia strachu w działanie. W tej rozmowie z Corą Weiss, Robertem Richterem i Jimem Andersonem ponownie przyjrzymy się marszowi i wiecowi miliona osób w Nowym Jorku oraz zbadamy, co umożliwiło mobilizację i przyszłe kierunki ruchu abolicji nuklearnej. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

„Nowa rzeczywistość jądrowa”

Robin Wright odnosi się do „Nowej rzeczywistości nuklearnej”, wzywając do „opracowania nowej lub bardziej stabilnej architektury bezpieczeństwa – z traktatami, narzędziami weryfikacyjnymi, nadzorem i egzekwowaniem – w celu zastąpienia modeli erozji ustanowionych po zakończeniu ostatniej wielkiej wojny w Europie siedemdziesiąt siedem lat temu. [Kontynuuj czytanie…]

Alerty akcji

Broń jądrowa a wojna ukraińska: deklaracja troski

Fundacja Pokoju Ery Nuklearnej popiera apel o zakrojony na szeroką skalę ruch społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zniesienia broni jądrowej i przedstawia propozycję zwołania trybunału społeczeństwa obywatelskiego w celu zajęcia się naruszeniami prawa międzynarodowego lekceważonymi przez państwa posiadające broń jądrową. Zachęcamy edukatorów pokojowych do przeczytania deklaracji w celu wsparcia dochodzenia w sprawie potencjału trybunału społeczeństwa obywatelskiego. [Kontynuuj czytanie…]