Oferty pracy

Graines de Paix szuka nowego dyrektora

Graines de Paix zatrudnia swojego dyrektora, aby pokierował swoją działalnością. Będzie odpowiedzialny za operacje i administrację, napędzając zdrowy rozwój organizacji w odpowiedzi na bieżące wyzwania społeczne dotyczące edukacji i spójności społecznej. Termin składania wniosków: 7 lutego.

Herstory Writers Workshop poszukuje zastępcy dyrektora

Herstory Writers Workshop, organizacja zajmująca się wykorzystywaniem osobistych wspomnień do zmiany serc, umysłów i zasad, poszukuje zastępcy dyrektora na pół etatu z dużym doświadczeniem w kierowaniu organizacją non-profit.

Cywilna Służba Pokojowa poszukuje Doradcy ds. Edukacji Pokojowej (Ukraina)

Krajowy program GIZ Cywilnej Służby Pokojowej Ukraina poszukuje doradcy do współpracy z sześcioma organizacjami partnerskimi w różnych tematach edukacji pokojowej na poziomie krajowym i regionalnym, wspierając ogólnokrajową reformę szkół mającą na celu przekształcenie ukraińskich szkół we wzmacniające i pokojowe środowisko.

UNESCO poszukuje specjalisty ds. programów (edukacja)

Specjalista ds. Programu odpowiada za udział w wiodącej koordynacyjnej roli UNESCO Agendy Edukacyjnej SDG4 2030 oraz wspieranie i podnoszenie efektywności działań Mechanizmu Współpracy w Edukacji Globalnej. Termin składania wniosków: 6 listopada 2021 r.

UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development poszukuje urzędnika ds. polityki edukacyjnej

Instytut Edukacji dla Pokoju i Zrównoważonego Rozwoju UNESCO im. Mahatmy Gandhiego (MGIEP) poszukuje urzędnika ds. polityki edukacyjnej, który wniesie wkład w analizę polityki dotyczącą celu zrównoważonego rozwoju 4.7 w zakresie edukacji na rzecz budowania pokojowych i zrównoważonych społeczeństw na całym świecie. Termin składania wniosków: 31 października.

Przewiń do góry