Raporty aktywności

Wojna i militaryzm: międzypokoleniowy dialog między kulturami

W seminarium internetowym „Wojna i militaryzm: dialog międzypokoleniowy między kulturami” prowadzonym przez World BEYOND War zbadano przyczyny i skutki wojny i militaryzmu w różnych sytuacjach oraz zaprezentowano innowacyjne podejścia wykorzystywane do wspierania prowadzonych przez młodzież, międzypokoleniowych wysiłków na rzecz budowania pokoju w globalnych, regionalnych , krajowym i lokalnym. [Kontynuuj czytanie…]

Raporty aktywności

Nauczyciele, młodzież i liderzy edukacji wzywają do podjęcia konkretnych kroków, aby zapewnić transformacyjną edukację dla wszystkich

Edukacja, która wyposaża każdego ucznia w wiedzę, umiejętności, wartości i postawy do dbania o siebie i planetę oraz działania na rzecz przyszłości, znalazła się w centrum V Forum UNESCO poświęconego edukacji transformacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju, globalnego obywatelstwa, zdrowia i dobrego- istnienie. [Kontynuuj czytanie…]

Raporty aktywności

Nigeria Network and Campaign for Peace Education w celu zorganizowania dialogu międzypokoleniowego na temat edukacji

Najczęściej młodzi ludzie są spychani na peryferie procesu tworzenia polityki w obszarach edukacji, pokoju, zrównoważonego rozwoju i globalnego obywatelstwa; nie są postrzegani jako kluczowi interesariusze. Inicjatywa Talking Across Generations on Education (TAGe) ma na celu wzmocnienie pozycji młodzieży nigeryjskiej poprzez ułatwienie nieskrępowanego dialogu między młodymi ludźmi z doświadczonymi decydentami wysokiego szczebla [Kontynuuj czytanie…]