Alerty akcji

Afgańska kobieta wzywa amerykańskie kobiety do solidarności

Ten list otwarty od jednej profesjonalistki do drugiej, administrator afgańskiego uniwersytetu, powinien wezwać wszystkie amerykańskie kobiety do konfrontacji z konsekwencjami porzucenia tych najbardziej przygotowanych do kierowania Afganistanem w kierunku konstruktywnego członkostwa w społeczności światowej: wykształconych, niezależnych kobiet odpowiedzialnych za osiągnięcia w równość społeczna obecnie deptana przez talibów. Z pomocą Biura Białego Domu zajmującego się kwestiami płci, oryginalny, niezredagowany list zaadresowany do wiceprezydenta Kamali Harris został dostarczony do biura wiceprezydenta. Mamy nadzieję, że zostanie ona również przeczytana i omówiona na kursach studiów nad pokojem i edukacji pokojowej, aby dać głos niezliczonym kobietom w Afganistanie w takich samych okolicznościach jak pisarka, z których część, mamy nadzieję, znajdzie miejsce w naszych kolegiach i uniwersytetach. [Kontynuuj czytanie…]

Alerty akcji

Pilny apel do afgańskich naukowców, studentów, praktyków, liderów społeczeństwa obywatelskiego i aktywistów

Scholars at Risk (SAR), we współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego, stowarzyszeniami, sieciami i profesjonalistami zaniepokojonymi kolegami w Afganistanie, poszukuje podpisów od członków społeczności szkolnictwa wyższego pod listem skierowanym do urzędników rządowych USA, wzywając ich do podjęcia natychmiastowych działań w celu pomocy uratować afgańskich naukowców, studentów i działaczy społeczeństwa obywatelskiego. [Kontynuuj czytanie…]

Alerty akcji

Wszystko, co jest możliwe: zachęcanie ONZ i społeczeństwa obywatelskiego do działań w Afganistanie

Społeczeństwo obywatelskie nadal poszukuje możliwości zwrócenia uwagi na precedensy i podstawy do podjęcia sensownych działań osobom w systemie ONZ, które mają zdolność do działania w sprawie Afganistanu. Prosimy o zapoznanie się z naszą najnowszą propozycją przedstawioną w liście do ambasadora Kanady przy ONZ i rozważenie podpisania w celu wyrażenia poparcia. [Kontynuuj czytanie…]

Alerty akcji

Społeczeństwo obywatelskie nadal wzywa światową społeczność do działania w sprawie Afganistanu

Gdy los Afganistanu wpada w zacieśniające się uściski Talibów, Międzynarodowe Społeczeństwo Obywatelskie nadal wzywa do działania w celu złagodzenia ludzkiego cierpienia i utrzymania przy życiu możliwości pokoju. Zachęcamy wszystkich członków GCPE do podjęcia działań lub działań w celu wezwania własnych rządów i przedstawicieli ONZ do podjęcia sprawy praw człowieka i pokoju w Afganistanie. [Kontynuuj czytanie…]

Alerty akcji

Wezwanie do działania: Rezolucja RB ONZ nr 1325 jako instrument ochrony kobiet afgańskich

Członkowie międzynarodowego społeczeństwa obywatelskiego twierdzą, że prawa człowieka i bezpieczeństwo kobiet i dziewcząt muszą być integralną częścią działań, które ONZ postanowi podjąć w Afganistanie. Zachęcamy Państwa do przyłączenia się do tych wysiłków poprzez podpisanie tego wezwania do ochrony afgańskich kobiet, do ustanowienia rezolucji RB ONZ nr 1325 jako praktycznie obowiązującej normy międzynarodowej oraz do zapewnienia, że ​​siły pokojowe są przygotowane do przestrzegania jej zasad. [Kontynuuj czytanie…]