Alerty akcji

Wezwanie do sumienia w sprawie praw człowieka ludu Afganistanu

Niedawno w Doha odbyło się ważne międzynarodowe spotkanie na wysokim szczeblu w sprawie sytuacji w Afganistanie. Ten list odnosi się do wyników tego spotkania. Prosimy wszystkich uczestników Globalnej Kampanii na rzecz Edukacji dla Pokoju o podpis i wsparcie wszelkich wysiłków na rzecz ochrony praw człowieka Afgańczyków. 

Zaproszenie do poparcia Nuclear Tabu: Od normy do prawa – deklaracja sumienia publicznego

17 listopada 2022 r. spotkanie przywódców G20 na Bali zaskoczyło świat, zgadzając się, że „Groźba użycia lub użycia broni jądrowej jest niedopuszczalna”. Porozumienie to stanowi możliwy przełom w konsolidacji ogólnej normy przeciwko użyciu broni jądrowej, która jest obecnie akceptowana przez główne państwa dysponujące bronią jądrową. Wspierając tę ​​normę i pomagając zmienić ją w akceptowane prawo, NoFirstUse Global zaprasza do poparcia „Nuclear Taboo: From Norm to Law – a Declaration of Public Conscience”.

Wezwanie do wsparcia legalnej ścieżki dla afgańskich stypendystów Fulbrighta w USA

Po raz kolejny Stany Zjednoczone nie wypełniają swoich moralnych zobowiązań wobec Afgańczyków. W tym przypadku kohorta afgańskich stypendystów Fulbrighta z 2022 r. Po ukończeniu programów akademickich w Stanach Zjednoczonych znajdują się, jak napisano w liście do Departamentu Stanu, tutaj, w stanie zawieszenia prawnego i ekonomicznego.

Prawa kobiet NIE mogą być kartą przetargową między talibami a społecznością międzynarodową

Kontynuując cykl dotyczący zakazów talibów dotyczących edukacji i zatrudnienia kobiet, dla naszego zrozumienia i dalszych działań niezbędne jest wysłuchanie bezpośrednio kobiet afgańskich, które najlepiej wiedzą, jakie szkody wyrządzają te zakazy; nie tylko na poszkodowane kobiety i ich rodziny, ale na cały naród afgański. To oświadczenie koalicji afgańskich organizacji kobiecych w pełni opisuje te szkody.

List podpisany do ONZ i OIC w sprawie praw człowieka kobiet w Afganistanie

Proszę rozważyć podpisanie tego listu w odpowiedzi na niszczycielski wpływ niedawnych zakazów na szkolnictwo wyższe kobiet i pracę kobiet w Afganistanie. Religion for Peace i The Interfaith Center of New York są gospodarzami tego listu wraz z innymi religijnymi i humanitarnymi organizacjami pozarządowymi przed spotkaniami na wysokim szczeblu między urzędnikami ONZ a talibami lub „de facto władzami”.

Nie w naszym imieniu: oświadczenie w sprawie talibów i edukacji kobiet

Muzułmańska Rada ds. Publicznych, w swoim oświadczeniu wzywającym do cofnięcia zakazu talibów dotyczącego edukacji dziewcząt i kobiet, powtarza twierdzenia wygłaszane obecnie przez tak wiele organizacji muzułmańskich. Polityka jest antyislamska i sprzeczna z podstawową zasadą wiary w prawo i konieczność edukacji dla wszystkich, dlatego musi zostać natychmiast odwołana.

NIE BĄDŹ WIDZEM: Działaj solidarnie z afgańskimi kobietami

Oświadczenie to zawiera konkretne żądania, w tym (między innymi) uznanie prawa człowieka do edukacji z natychmiastowym zniesieniem zakazu uczęszczania kobiet i dziewcząt na uniwersytety i do szkół średnich oraz zwrócenie się do społeczności międzynarodowej o zabranie głosu na wszystkich forach w sprawie „ władz de facto” na konieczność realizacji tego prawa.

„Pokój, edukacja i zdrowie” – Użyj swojego głosu dla pozbawionych głosu

Wzywamy członków GCPE do poparcia apelu Sakeny Yacoobi o udzielenie głosu narodowi afgańskiemu, którego tragiczna sytuacja jest ogólnie ignorowana przez społeczność światową i nieodpowiednio traktowana przez Stany Zjednoczone, które muszą jeszcze spełnić obietnice złożone Afgańczykom, którzy, chociaż pomogli USA, zostali pozostawieni na łasce talibów.

Petycja: Stoję po stronie afgańskich kobiet: #AllorNone

Niedawny wzrost represji talibów wobec kobiet nie może pozostać bez odpowiedzi. Społeczność światowa, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, muszą podjąć działania w celu zajęcia się tymi poważnymi niesprawiedliwościami i zrobić to zgodnie z wezwaniami afgańskich kobiet. Wszyscy powinniśmy nakłaniać nasze rządy do wypełnienia tych zobowiązań społeczności światowej w celu zapewnienia międzynarodowych standardów praw człowieka i sprawiedliwości płci w Afganistanie. 

Przewiń do góry