AHDR poszukuje dyrektora ds. projektów edukacyjnych – edukacja historyczna (Cypr)

Otwarcie pracy: Oficer Projektów Edukacyjnych – Edukacja Historyczna (Pełny etat)
Organizacja:  Stowarzyszenie Dialogu Historycznego i Badań (AHDR)
Lokalizacja: Cypr
Termin składania wniosków: Zainteresowani kandydaci muszą złożyć swoje CV i odpowiednią dokumentację wraz z List motywacyjny od Listopada 10 2021.

kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji i złożyć wniosek 

Tło

Stowarzyszenie na rzecz Dialogu Historycznego i Badań Naukowych (AHDR) to wyjątkowa, wielogminna, pozarządowa organizacja non-profit, założona w Nikozji w 2003 roku. uczenie się jest uważane za środek rozwoju zrozumienia i krytycznego myślenia i jest mile widziane jako integralna część demokracji i kultury pokoju. W tym celu AHDR zapewnia dostęp do możliwości uczenia się osobom o różnych umiejętnościach i bez względu na pochodzenie etniczne, religijne, kulturowe i społeczne, w oparciu o szacunek dla różnorodności i dialog idei. Od momentu powstania AHDR rozszerzyła swoją misję, promując edukację pokojową w środowisku formalnym i nieformalnym, a obecnie skupia dzieci w wieku szkolnym, młodzież i nauczycieli ze wszystkich społeczności na wyspie; w tym kontekście AHDR zyskała uznanie Sekretarza Generalnego ONZ i organizacji międzynarodowych za swoją rolę w promowaniu kontaktów i współpracy między przyszłymi pokoleniami Cypru.

Tło prac AHDR nad edukacją historyczną: Misją AHDR jest obrona i promowanie owocnego dialogu i badań nad nauczaniem historii, a tym samym wzmacnianie pokoju, stabilności i demokracji. W ten sposób wieloperspektywiczność i krytyczne myślenie stanowią dwa główne składniki pracy AHDR. W tym kontekście prace AHDR w zakresie edukacji historycznej skupiają się na badaniach i szkoleniach. Od momentu powstania, wysiłki AHDR koncentrowały się na zapewnieniu edukatorom, historykom, studentom i badaczom możliwości lepszego przygotowania do radzenia sobie ze złożonością nauczania historii w środowiskach konfliktowych i pokonfliktowych. W tym kontekście nasza działalność historyczno-edukacyjna koncentruje się na:

 • Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli dwu- i jednogminnych związane z historią Cypru, historią społeczną i kulturową oraz metodologią nauczania historii;
 • Produkcja dodatkowych materiałów edukacyjnych i powiązanych szkoleń;
 • Projektowanie i realizacja działań badawczych oraz rozpowszechnianie wyników badań;
 • Organizacja konferencji, dyskusji panelowych i sympozjów;
 • Opracowanie propozycji politycznych;
 • Organizacja wystaw związanych z historią i edukacją historyczną;
 • Organizowanie spacerów po mieście i wycieczek rowerowych;
 • Nawiązywanie kontaktów z lokalnymi i międzynarodowymi interesariuszami w dziedzinie edukacji historycznej;
 • Kampania i rzecznictwo.

Pozycja

Aby wesprzeć swoją pracę, AHDR wymaga usług pełnoetatowych Oficer ds. projektów edukacyjnych z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie Edukacja historyczna pomoc w realizacji bieżących i przyszłych potrzeb edukacyjnych Stowarzyszenia.

Wymagane kwalifikacje i kompetencje dla Dyrektora ds. Projektów Edukacyjnych

Kwalifikacje:

 • tytuł magistra w odpowiednich dyscyplinach z minimum 3-letnim doświadczeniem lub;
 • Licencjat w odpowiednich dyscyplinach z minimum 5-letnim odpowiednim doświadczeniem.

Kompetencje:

 • Wiedza merytoryczna i techniczna w odpowiednich dziedzinach;
 • Doświadczenie w projektowaniu (pisanie propozycji) i realizacji projektów edukacyjnych i/lub badawczych;
 • Doskonałe umiejętności badawcze i analityczne;
 • Doświadczenie w zbieraniu funduszy i prowadzeniu kampanii na rzecz edukacji;
 • Doświadczenie w kontaktach i komunikacji;
 • Możliwość wielozadaniowości;
 • Doskonała znajomość sytuacji politycznej na Cyprze i związanych z nią wyzwań;
 • Zdolność do aktywnego dążenia do poprawy lub oferowania kreatywnych opcji rozwiązywania problemów;
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne z umiejętnością pracy w zespole;
 • Umiejętność wsparcia administracyjnego i logistycznego projektów edukacyjnych;
 • Wykazana umiejętność dostosowywania planów, ustalania priorytetów i dostarczania zadań na czas;
 • Doskonała znajomość obsługi komputera, w szczególności bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Znajomość języka tureckiego i/lub greckiego będzie dodatkowym atutem.

Ocena i wybór aplikacji

Kandydaci zostaną wybrani zgodnie z ich kwalifikacjami i wykazanym poziomem doświadczenia. Komisja oceniająca przeanalizuje otrzymane zgłoszenia zainteresowania/zgłoszenia i sporządzi listę wybranych kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Tylko Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni.

Uległość Szczegóły

Zainteresowani kandydaci muszą przesłać swoje CV i odpowiednią dokumentację wraz z listem motywacyjnym pocztą elektroniczną na adres ahdr@ahdr.info by Listopada 10 2021.

Dołącz do Kampanii i pomóż nam #SpreadPeaceEd!
Proszę o przesłanie e-maili:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry