Raporty aktywności

Nauczyciele, młodzież i liderzy edukacji wzywają do podjęcia konkretnych kroków, aby zapewnić transformacyjną edukację dla wszystkich

Edukacja, która wyposaża każdego ucznia w wiedzę, umiejętności, wartości i postawy do dbania o siebie i planetę oraz działania na rzecz przyszłości, znalazła się w centrum V Forum UNESCO poświęconego edukacji transformacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju, globalnego obywatelstwa, zdrowia i dobrego- istnienie. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

Lektura obowiązkowa dla obywateli świata: przypisana wszystkim uczącym się pokoju 10 grudnia 1948 r.

Dzień Praw Człowieka obchodzony jest co roku 10 grudnia — w dniu, w którym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło w 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Tegoroczny temat nawiązuje do „Równości” i Artykułu 1 UDHR – „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem godności i praw”. [Kontynuuj czytanie…]

Opinia

Reparacje: naczynie uzdrawiającej miłości i tworzenie kultury naprawy

Zniewolone osoby sprzedane wszystkim częściom świata, zbrodnie „współczesnego niewolnictwa” i dzisiejsze szeroko rozpowszechnione wyzysk ludzkiej pracy, wzywają edukatorów pokoju na całym świecie, aby zastanowili się nad tą obietnicą z kampanii oddolnych reparacji i zastosowali ją do edukacji na rzecz sprawiedliwości dla nadużywane i wykorzystywane we wszystkich naszych krajach i społecznościach. [Kontynuuj czytanie…]