Wiadomości i najważniejsze informacje

Wyjątkowa okazja do ożywienia globalnego konsensusu w sprawie edukacji na rzecz pokoju i praw człowieka (UNESCO)

Konferencja Generalna UNESCO oficjalnie zatwierdziła propozycję rewizji Zalecenia z 1974 r. dotyczącego edukacji na rzecz międzynarodowego zrozumienia, współpracy oraz pokoju i edukacji w odniesieniu do praw człowieka i podstawowych wolności. Zmienione Zalecenie będzie odzwierciedlać ewolucję rozumienia edukacji, a także nowe zagrożenia dla pokoju, w kierunku zapewnienia międzynarodowych standardów promowania pokoju poprzez edukację. Global Campaign for Peace Education przyczynia się do opracowania notatki technicznej, która będzie wspierać proces rewizji. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

Pamięci: Phyllis Kotite

Phyllis Kotite, długoletnia członkini Globalnej Kampanii na rzecz Edukacji Pokoju i współpracowniczka UNESCO, zmarła w zeszłym tygodniu w Paryżu. Była orędowniczką i współtwórcą edukacji na rzecz budowania pokoju i niestosowania przemocy, a także programów zapobiegania konfliktom. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

Ku pamięci dzwonków: pionierski, intersekcyjny edukator sprawiedliwości społecznej

bell hooks, uznana i słynna pisarka feministyczna, edukatorka, aktywistka i uczona, zmarła 15 grudnia w wieku 69 lat. Wniosła znaczący wkład w dziedzinę edukacji pokoju i sprawiedliwości społecznej, napisała kilka książek i esejów na temat władzy i charakter pedagogiki transformacyjnej do przekraczania opresji.   [Kontynuuj czytanie…]