Wiadomości i najważniejsze informacje

Pax Christi USA przyznaje ks. Bryanowi N. Massingale Nagrodę Nauczyciela Pokoju 2021

W swojej nominacji ks. Massingale do Nagrody Nauczyciela Pokoju 2021 Pearlette Springer, koordynatorka Zespołu Antyrasistowskiego Pax Christi, napisała: „Ks. Bryan był „nauczycielem pokoju” przez większość swojego życia, wykraczając poza normy, aby wspierać wysiłki na rzecz zaradzenia niesprawiedliwości społecznej w Kościele katolickim. … Nadal przesuwa kopertę w służbie społeczności BIPOC i LGBTQ”. [Kontynuuj czytanie…]

Alerty akcji

GCPE podpisuje Pakt w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz działań humanitarnych. Proszę, dołącz do nas!

Gdy Globalna Kampania na rzecz Edukacji na rzecz Pokoju podpisuje się pod hasłem „Women, Peace & Security and Humanitarian Action (WPS-HA) Compact”, manifestujemy naszą odpowiedzialność jako uczestników globalnego społeczeństwa obywatelskiego, które są źródłem niektórych z najważniejszych międzynarodowych norm, które wezwać. GCPE wzywa naszych czytelników i członków do wezwania wszystkich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, za pośrednictwem których pracują, do podpisania i przyłączenia się do Porozumienia. [Kontynuuj czytanie…]

Raporty aktywności

Nigeria Network and Campaign for Peace Education w celu zorganizowania dialogu międzypokoleniowego na temat edukacji

Najczęściej młodzi ludzie są spychani na peryferie procesu tworzenia polityki w obszarach edukacji, pokoju, zrównoważonego rozwoju i globalnego obywatelstwa; nie są postrzegani jako kluczowi interesariusze. Inicjatywa Talking Across Generations on Education (TAGe) ma na celu wzmocnienie pozycji młodzieży nigeryjskiej poprzez ułatwienie nieskrępowanego dialogu między młodymi ludźmi z doświadczonymi decydentami wysokiego szczebla [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

Tchnięcie życia w rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 – Grupy kobiet wzywają do sił pokojowych ONZ w Afganistanie

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia ochrony kobietom w sytuacjach konfliktowych. Podobnie jak wszystkie normy i standardy prawne, jego użyteczność polega na zastosowaniu w rzeczywistych sytuacjach. Społeczeństwo obywatelskie mobilizuje się teraz, aby skłonić państwa członkowskie ONZ do stosowania jego zasad w Afganistanie. Przepis dotyczący ochrony stanowi również podstawę dla ONZ do rozmieszczenia sił pokojowych. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

Mie Roesdahl: „Lokalni budowniczowie pokoju są podstawą budowania trwałego pokoju”

Gwałtowne konflikty są na historycznie wysokim poziomie. Powtarzają się one w alarmująco wysokim tempie, pomimo wysiłków globalnego systemu budowania pokoju w celu zapobiegania konfliktom i budowania pokoju. Mie Roesdahl wyjaśnia, dlaczego zaspokajanie potrzeb lokalnie prowadzonego budowania pokoju może być podejściem do budowania trwałego pokoju. [Kontynuuj czytanie…]

Możliwości finansowania

Wezwanie do składania wniosków: przywódcy transformacji pokoju i sprawiedliwości

Wybrani stypendyści zostaną zaproszeni do Gettysburg College na tydzień intensywnego programowania, którego celem jest rozwijanie ich umiejętności przywódczych w dziedzinie pracy na rzecz pokoju i sprawiedliwości. Wszyscy studenci studiów licencjackich (z Kanady, USA i Meksyku) z co najmniej jednym rokiem akademickim pozostającym w ich edukacji, po zakończeniu stypendium, mogą się ubiegać (termin: 15 września). [Kontynuuj czytanie…]