Czerwiec 2021

Zlikwiduj atomówki teraz!

Zło społeczne wymaga reakcji społecznej. Dla społeczności zajmującej się edukacją pokojową oznacza to nie tylko podjęcie refleksyjnej analizy kwestii etycznych związanych z bronią jądrową, ale także zwrócenie równej uwagi na etyczną odpowiedzialność obywateli za działanie na rzecz ich zniesienia.

Sesame Workshop poszukuje starszego dyrektora ds. edukacji międzynarodowej

Sesame Workshop poszukuje starszego dyrektora ds. edukacji międzynarodowej. Będą odpowiedzialni za kierowanie doskonałością techniczną, przemyślanym przywództwem i tworzeniem wizji dotyczących doskonalenia podstawowych umiejętności dzieci zarówno w kontekście rozwoju, jak i sytuacji kryzysowych.

Zaproszenie dla młodzieży do udziału w ankiecie dotyczącej pokoju i bezpieczeństwa w szkołach amerykańskich

Badaczka Cheryl Lynn Duckworth poszukuje uczniów amerykańskich szkół publicznych (w wieku 14-20 lat), którzy chcieliby podzielić się swoimi poglądami na temat polityki pokoju i bezpieczeństwa swoich szkół, do ogólnokrajowego badania, które stanowi wkład w badanie, w którym stosuje się ludzkie soczewki bezpieczeństwa do zrozumienia i rozwiązywanie konfliktów i przemocy w szkołach. Obejmuje to takie zasady, jak ćwiczenia aktywnych strzelców, wykorzystanie w szkołach funkcjonariuszy ds. zasobów szkolnych (policji), uzbrajanie nauczycieli, programy przeciwdziałające zastraszaniu oraz mediacje/poradnictwo rówieśnicze.  

Przewiń do góry