Opinia

Zlikwiduj atomówki teraz!

Zło społeczne wymaga reakcji społecznej. Dla społeczności zajmującej się edukacją pokojową oznacza to nie tylko podjęcie refleksyjnej analizy kwestii etycznych związanych z bronią jądrową, ale także zwrócenie równej uwagi na etyczną odpowiedzialność obywateli za działanie na rzecz ich zniesienia. [Kontynuuj czytanie…]

Alerty akcji

Zaproszenie dla młodzieży do udziału w ankiecie dotyczącej pokoju i bezpieczeństwa w szkołach amerykańskich

Badaczka Cheryl Lynn Duckworth poszukuje uczniów amerykańskich szkół publicznych (w wieku 14-20 lat), którzy chcieliby podzielić się swoimi poglądami na temat polityki pokoju i bezpieczeństwa swoich szkół, do ogólnokrajowego badania, które stanowi wkład w badanie, w którym stosuje się ludzkie soczewki bezpieczeństwa do zrozumienia i rozwiązywanie konfliktów i przemocy w szkołach. Obejmuje to takie zasady, jak ćwiczenia aktywnych strzelców, wykorzystanie w szkołach funkcjonariuszy ds. zasobów szkolnych (policji), uzbrajanie nauczycieli, programy przeciwdziałające zastraszaniu oraz mediacje/poradnictwo rówieśnicze.   [Kontynuuj czytanie…]