Skoncentrowana na młodzieży

Młodzież wzywa ONZ do postępów w zakresie rozbrojenia i edukacji pokojowej

W oświadczeniu w sprawie zaangażowania młodzieży i pokoju, rozbrojenia i edukacji o nieproliferacji, Wspólne Społeczeństwo Obywatelskie ds. Edukacji Młodzieży i Rozbrojenia wezwało Pierwszy Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ ds. Rozbrojenia i Bezpieczeństwa Międzynarodowego do włączenia młodzieży do swojej pracy i do bardziej energicznej pracy na rzecz wdrażania edukacja rozbrojeniowa i nieproliferacyjna. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

Edukacja dla pokoju: wizja systemowa i proces wielowymiarowy (Kolumbia)

Wielowymiarowa przemoc w Kolumbii wywarła druzgocący wpływ na warunki społeczno-kulturowe, polityczne, gospodarcze i środowiskowe. Aby osiągnąć zmianę systemową, konieczne jest zrozumienie różnorodności środowisk i aktorów, które mają wpływ na uczenie się młodych ludzi. Rozumiejąc ten wszechświat aktorów i doświadczeń, Fundacja Mi Sangre opracowała czteropoziomowy model interwencji; propozycja, która ewoluowała z biegiem czasu w odpowiedzi na potrzeby samych młodych ludzi i dzisiejszego społeczeństwa. [Kontynuuj czytanie…]

Oferty pracy

UMass Boston poszukuje adiunkta ze specjalizacją w dziedzinie sprawiedliwości społecznej i antyrasistowskiego przywództwa w szkołach miejskich

College of Education and Human Development na University of Massachusetts w Bostonie zaprasza do składania wniosków na stanowisko asystenta profesora na wydziale edukacji miejskiej, przywództwa i studiów politycznych na Wydziale Przywództwa w Edukacji, które rozpoczną się 1 września 2021 r. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

Budowniczowie pokoju potrzebują koncepcji „militaryzmu i seksistowskiej symbiozy”, aby zmienić zmilitaryzowany system bezpieczeństwa

Ten esej Yuuki Kageyamy analizuje konceptualizację systemu wojennego przez Betty Reardon, podtrzymywaną przez symbiotyczny związek między militaryzmem i seksizmem. Znaczenie i znaczenie tej symbiozy w konfrontacji z dzisiejszą problematyką pokoju polega na jej systemowym podejściu do analizy wzajemnych powiązań przyczyn i procesów różnych form przemocy w całym systemie wojennym. [Kontynuuj czytanie…]

CV

Zabezpieczenie demokracji w konfliktowych wyborach: zasoby dla nauczycieli

Co można zrobić podczas niestabilnych wyborów, aby zachować demokrację i chronić wyniki wyborów? Jak możemy zareagować na podsycanie strachu, potencjalny zamach stanu, zastraszanie i przemoc bez użycia przemocy? Globalna Kampania na rzecz Pokoju Edukacji opracowuje listę zasobów wspierających nauczycieli w ich wysiłkach na rzecz nauczania o aktualnym momencie politycznym, przygotowania uczniów do konstruktywnego i pokojowego reagowania na zagrożenia oraz do wspierania bardziej solidnej i trwałej demokracji na przyszłość. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

Traktat ONZ o zakazie broni jądrowej osiągnął 50 ratyfikacji potrzebnych do wejścia w życie

24 października 2020 r. Traktat ONZ o zakazie broni jądrowej dotarł do wymaganych 50 państw-stron, aby wejść w życie w ciągu 90 dni, utrwalając kategoryczny zakaz broni jądrowej 75 lat po jej pierwszym użyciu. Globalna Kampania na rzecz Pokoju Edukacji jest dumną organizacją partnerską ICAN, globalnej koalicji społeczeństwa obywatelskiego, która przewodziła wysiłkom na rzecz przyjęcia traktatu. [Kontynuuj czytanie…]

Polityka

Sieć opowiada się za włączeniem edukacji o pokoju do programu nauczania (Afryka Zachodnia)

West Africa Network for Peacebuilding opowiadała się za włączeniem edukacji o pokoju do programu nauczania w celu zapobiegania brutalnemu ekstremizmowi na kontynencie. Sieć uruchomiła niedawno projekt dotyczący zapobiegania brutalnemu ekstremizmowi, mający na celu zinstytucjonalizowanie edukacji na rzecz pokoju i niestosowania przemocy w szkołach podstawowych, średnich i wyższych w Nigerii. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

Wirtualny stół pokoju: nowe podejście do edukacji wideo

„Rethinking Education”, jeden z trzech wirtualnych stołów pokojowych oferowanych przez GPPAC w Międzynarodowy Dzień Pokoju, zgromadził twórców zmian, aby na nowo wyobrazić sobie, jak mogłyby wyglądać systemy edukacyjne, jeśli u podstaw postawimy spójność społeczną, wyobraźnię i krytyczne myślenie. Nagranie wydarzenia jest już dostępne. [Kontynuuj czytanie…]