Badania

Co działa na zapobieganie przemocy wobec dzieci w Afganistanie? Ustalenia dotyczące szkolnej interwencji edukacyjnej na rzecz pokoju w Afganistanie

W artykule przedstawiono wyniki oceny szkolnej edukacji pokojowej oraz interwencji środowiskowej w celu zmiany szkodliwych norm i praktyk społecznych związanych z płcią i stosowaniem przemocy w rozwiązywaniu konfliktów, wdrożonych w Afganistanie w celu ograniczenia przemocy wobec i między dziećmi. [Kontynuuj czytanie…]

Opinia

Reparacje są traktatem pokojowym

Pierwszy artykuł z tej sześcioczęściowej serii bada, w jaki sposób wojny z narkotykami i ubóstwem były w rzeczywistości wojnami z ludźmi, przedstawiając argumenty za reparacjami jako drogą do pokoju. Przyszłe artykuły będą dotyczyć krajowych inicjatyw edukacyjnych uczących młodych obywateli o prawdziwej historii Stanów Zjednoczonych jako narodu i edukujących na rzecz pokoju, a nie wojny. [Kontynuuj czytanie…]