Recenzja książki

Recenzja książki: Zrozumieć kultury pokoju

„Zrozumieć kultury pokoju”, pod redakcją Rebecca L. Oxford, to tom z serii Information Age Press: Peace Education, pod redakcją Laury Finley & Robin Cooper. Ta recenzja, której autorem jest Sandra L. Candel, jest jedną z serii opublikowanych wspólnie przez Global Campaign for Peace Education i In Factis Pax: Journal of Peace Education and Social Justice poświęcona promowaniu stypendiów na rzecz edukacji pokojowej. [Kontynuuj czytanie…]

Raporty aktywności

Szkolenie liderów UNESCO ESD, zaprojektowane przez Earth Charter International, jest pilotowane na całym świecie

W lutym 2017 r. ponad stu młodych liderów zrównoważonego rozwoju zebrało się w Dublinie, Bejrucie, Nairobi i New Delhi, aby szkolić się w zakresie przywództwa w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD), korzystając z programu nauczania UNESCO opracowanego przez Earth Charter International (ECI). [Kontynuuj czytanie…]

Możliwości finansowania

Wniosek o składanie wniosków: Dotacje YouthPower Learning Grants na rozwój bazy dowodowej na rzecz pozytywnego rozwoju młodzieży przeobrażającej płeć

Making Cents International w ramach kontraktu finansowanego przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID) YouthPower Learning uruchamia wniosek o składanie wniosków: „YouthPower Learning Grants for Advancing the Evidence Base for Gender-Transformative Positive Youth Development”. Termin składania wniosków: 13 kwietnia 2017 r. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

Nauczyciele muszą porzucić „neuromit” stylów uczenia się, twierdzą naukowcy

Wybitni naukowcy ze świata neuronauki, edukacji i psychologii wyrażają zaniepokojenie popularnością metody, zauważając, że jest ona nieskuteczna, marnuje zasoby, a potencjalnie nawet szkodzi, ponieważ może prowadzić do ustalonego podejścia, które może osłabić potencjał uczniów do zastosowania lub przystosowania się do różne sposoby uczenia się. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

Bezpieczeństwo, edukacja kluczowa dla budowania pokoju - Minister Edukacji (Nigeria)

Minister edukacji, Malam Adamu Adamu, mówi, że poprawa bezpieczeństwa ludzi i edukacji są kluczowe dla budowania pokoju i można je osiągnąć tylko dzięki zbiorowym wysiłkom zainteresowanych stron. „W tym kontekście Federalne Ministerstwo Edukacji bardzo poważnie traktuje kwestię edukacji dziecka w Nigerii. Są budulcem pokoju w społeczeństwie i naszej przyszłości ”.

[Kontynuuj czytanie…]