2016 kwietnia

Wewnątrz rewolucji w opowiadaniu historii

Narasta popularność narracji. Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii dzielenie się historiami nigdy nie było łatwiejsze. W najnowszym wydaniu „Building Peace”, publikacji Sojuszu na rzecz budowania pokoju, „Inside the Storytelling Revolution”, analizujemy niezliczone sposoby, w jakie komunikujemy się ze sobą, oraz moc, jaką posiadają historie, by inspirować zarówno pokój, jak i wojnę.

W tym wydaniu przyjrzymy się procesom popierania i reklamy - obie strony sprzedają pokój na swój unikalny sposób. Przedstawia pracę StoryCorps i sposób, w jaki podnoszą oni lokalne głosy, aby przyczynić się do bardziej pokojowego społeczeństwa. Historie pochodzą również od społeczności zajmujących się zwalczaniem brutalnego ekstremizmu i filmowców, którzy badają sposoby, w jakie narracje mogą przepisać historię na nowo - i to, czego potrzeba, aby ujawnić prawdę.

Edukacja buduje pokój

Niedawna konferencja na temat roli edukacji w budowaniu spójności społecznej i trwałego pokoju, współorganizowana przez UNICEF, Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji (GPE) i Bank Światowy, ma miejsce w krytycznym momencie. Prawie 250 milionów dzieci mieszka obecnie w regionach i krajach dotkniętych niestabilnością i gwałtownymi konfliktami.

Inicjatywa UNICEF na rzecz budowania pokoju, edukacji i rzecznictwa – Nauka dla pokoju – została uruchomiona w 2012 roku, aby rozwiązać te palące problemy – i zapytać, w jaki sposób możemy wykorzystać edukację i usługi społeczne, aby przyczynić się do budowania pokoju, spójności społecznej i odporności? W ramach programu zainwestowano w badania mające na celu wyeliminowanie znacznej luki w wiedzy i dowodach dotyczących wkładu edukacji w budowanie pokoju. Kluczowe wyniki programu zostały udostępnione na konferencji i wywołały ekscytujące dyskusje na temat różnych kwestii związanych z edukacją na rzecz budowania pokoju – polityk, nauczycieli i agencji młodzieżowej, a także płci, nierówności w edukacji i zapobiegania konfliktom.

Agencja ds. Dzieci i Młodzieży w budowaniu pokoju: zapobieganie konfliktom i edukacja pokojowa

Edukacja pokojowa i szkolenia w zakresie mediacji w szkołach powinny być postrzegane jako zaradne narzędzie zapobiegania konfliktom, a nie jedynie jako środek pojednania po zakończeniu konfliktu. W marcu tego roku związek międzynarodowych organizacji pozarządowych opublikował raport o dzieciach i młodzieży jako skutecznych propagatorach pokoju w społecznościach ogarniętych konfliktami. Raport opierał się na studiach przypadków z Kolumbii, DRK i Nepalu, a jego autorzy doszli do wniosku, że integracja dzieci i młodzieży w projektach budowania pokoju przyczynia się do zmniejszenia częstości występowania przemocy i dyskryminacji w badanych społecznościach.

Młodzież i zrównoważony pokój: dlaczego edukacja w zakresie globalnego obywatelstwa ma znaczenie

Według raportu Global Peace Index z 2015 r. około 13,4% światowego PKB (14.3 biliona dolarów) zostało utraconych w wyniku konfliktów w 2014 r. Jest to odpowiednik połączonych gospodarek Brazylii, Kanady, Francji, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Koszt konfliktu ma duży wpływ głównie na młodzież, szczególnie na globalnym południu. Ten artykuł autorstwa Mosesa Machipisy zawiera analizę tego, dlaczego globalna edukacja obywatelska (GCED) ma kluczowe znaczenie w budowaniu trwałego pokoju i dlaczego młodzież jest kluczowymi aktorami w tym procesie.

Budowanie pokoju z kolumbijskich uniwersytetów

„Peacebuilders” to program, który ma na celu integralną formację 1,200 studentów uniwersytetów w Kolumbii, zaangażowanych w program stypendialny „Dreams of Peace” Fundacji Bancolombia, w wiedzę, umiejętności, zdolności i postawy sprzyjające budowaniu Kultur Pokoju. Program jest realizowany przez Fundację Escuelas de Paz (Szkoły Pokoju) w oparciu o sześć komponentów zaproponowanych przez UNESCO w manifeście kultury pokoju i niestosowania przemocy z 2000 roku. Opiera się również na sześciu filarach wznoszonych przez metodologię edukacji dla pokoju, znaną jako „Kwiat Kultury Pokoju”.

Głosy w sprawie roli edukacji w budowaniu pokoju

Na niedawnej konferencji poświęconej roli edukacji w budowaniu pokoju i spójności społecznej Chantal Rigaud przeprowadził wywiady z pięcioma uczestnikami reprezentującymi pięć krajów partnerskich Globalnego Partnerstwa na rzecz Edukacji (GPE) (Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga, Liberia, Rwanda i Południe). Sudan), które właśnie wyszły z konfliktu lub nadal doświadczają niestabilności z powodu konfliktów z przeszłości. Wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystują edukację do budowania bardziej spójnych i pokojowych społeczeństw.

Dlaczego edukacja w sytuacjach kryzysowych musi być priorytetem dla światowych przywódców

Chociaż wielu z nas życzyłoby sobie, aby sytuacja ponad 2.8 miliona syryjskich dzieci, które obecnie nie uczęszczają do szkoły, była lepsza, często nie przyznajemy, że ta liczba to zaledwie ułamek dzieci pozbawionych edukacji w sytuacjach kryzysowych na całym świecie. Konflikt jest poważnym problemem dla edukacji, ale nie jest jedynym zagrożeniem – prawie jedna czwarta wszystkich nagłych wypadków to sytuacje złożone o wielu przyczynach, prawie jedna piąta to klęski żywiołowe, a pozostała część to sytuacje zagrożenia zdrowia publicznego. W dzisiejszym świecie, aby przetrwać, każde dziecko potrzebuje podstawowej potrzeby edukacji. Edukacja to medium, które pozwala dzieciom zrozumieć siebie i odnosić się do otaczającego ich świata poprzez interakcję z nim w bezpiecznych warunkach.

Edukacja o prawach dziecka: kształtowanie swojej pedagogiki na sposób UNICEF

US Fund for UNICEF działa na rzecz przetrwania, ochrony i rozwoju dzieci na całym świecie poprzez rzecznictwo, edukację i zbieranie funduszy na pracę UNICEF. Ich Departament Edukacji wnosi wkład w tę misję za pomocą zasobów edukacyjnych TeachUNICEF dotyczących globalnego obywatelstwa, które są unikalnie skonstruowane, aby zapewnić godność dzieci jako posiadaczy praw. Twoja pedagogika również może się na tym skoncentrować, jak wyjaśnia Daniel Sadowsky.

Pokój i tolerancja poprzez edukację – nowa rola uniwersytetów

Artykuł prof. dr İbrahima Özdemira. Streszczenie: Obecnie żyjemy w świecie ukształtowanym przez błyskawiczną komunikację i przepływ informacji dostarczanych przez satelity, media i Internet na skalę niewyobrażalną dla naszych dziadków. Na przykład gospodarka światowa funkcjonuje jako jednostka współzależna. Jednak pomimo postępu w technologii i komunikacji masowej, masowych podróży, przenikania się ras i coraz większego zmniejszania się tajemnic naszego świata, przygnębiającym faktem naszych czasów jest to, że nieporozumienia, uprzedzenia i stereotypy wśród członków różnych religie, religie i kultury wciąż trwają. Co więcej, to nieporozumienie powoduje poważne problemy i napięcia na poziomie regionalnym i globalnym. Dlatego potrzeba nawiązania dialogu – z innymi kulturami, ludźmi i religiami – jest jeszcze pilniejsza niż w przeszłości, jeśli pokojowe współistnienie i dialog mają przeważyć nad konfrontacją i konfliktem. Aby odpowiedzieć na wyzwania zglobalizowanego świata, potrzebne są nowe wizje i sposób myślenia. Mogą to zrobić uniwersytety XXI wieku.

Rozmowa z licealistami o prawdzie wojny pomogła mi uporać się z traumą z bycia żołnierzem

Rory Fanning, weteran wojskowy, rozmawia z uczniami szkoły średniej o prawdzie wojny. Jeśli nastolatek zamierza zapisać się, by zabijać i umrzeć z jakiegoś powodu, a nawet obietnicy lepszego życia, to przynajmniej powinien wiedzieć o tym, co dobre, złe i brzydkie w pracy. Fanning zauważa również, że w świecie bez poboru, rurociąg JROTC między szkołami a wojskiem jest kołem ratunkowym dla permanentnej wojny Waszyngtonu na Wielkim Bliskim Wschodzie i w niektórych częściach Afryki. Jego niekończące się konflikty są możliwe tylko dlatego, że dzieci, takie jak te, z którymi rozmawiał w kilku klasach, które odwiedził, nadal zgłaszają się na ochotnika. Politycy i rady szkolne raz po raz twierdzą, że ich systemy szkolne są zepsute. Żadnych pieniędzy na książki, pensje i emerytury nauczycieli, zdrowe obiady. A jednak w 2015 roku rząd USA wydał 598 miliardów dolarów na wojsko, ponad połowę całkowitego budżetu uznaniowego i prawie 10 razy więcej niż na edukację.

Przewiń do góry