ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸਲੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਡੋਗੌਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

(ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ: ਹਾਰਵਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਫਰਵਰੀ 13, 2020)

ਤੌਹੀਦਾ ਬੇਕਰ

ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੀਗਰੋ ਦੀ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰਟਰ ਵੁਡਸਨ ਦੀ 1933 ਦੀ ਗਰਾਊਂਡਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਿਤਾਬ, ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੁੱਡਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। “ਉਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨੀਗਰੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੀਗਰੋ ਨਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ”

ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ।

ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੁਡਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਰਵਿਸ ਗਿਵੰਸ. ਅਸੀਂ ਹਾਰਵਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਮ ਕ੍ਰੋ ਟੀਚਰ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ "ਭਗੌੜੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ" ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਜੋ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, Givens ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ — ਮੇਰੇ ਆਨਰਜ਼ ਯੂਐਸ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਟਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰਾ 16-ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ - ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕਾਰਟਰ ਵੁਡਸਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਹਨ।

ਵੁੱਡਸਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਨਸਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਨਸਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਨਸਲੀ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ — ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਤੌਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਸ Omiunota Ukpokodu ਹੈ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰ, ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਨੋ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਸਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰਲਸਟਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਅਤੇ ਸੈਨਫੋਰਡ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

  • ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ।
  • ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ।
  • ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ, ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵੁਡਸਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਗਿਆਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸਲੀ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕੁਇਟੀ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ

  • ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਸਿੱਖਿਅਕ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਸਿੱਖਿਅਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ #SpreadPeaceEd ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ!
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ:

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *

ਚੋਟੀ ੋਲ