ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ: ਇਕ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ

ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ: ਇਕ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ

ਅਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮੈਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ 

ਅੱਤਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ. ਪਰ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ “ਨਵਾਂ ਆਮ” ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਮਿੰਟਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਹਿੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ.

[ਆਈਕਾਨ ਕਿਸਮ = "ਗਲਾਈਫਿਕਨ ਗਲਾਈਫਿਕਨ-ਸ਼ੇਅਰ-ਅਲਟੀ" ਰੰਗ = "# ਡੀ ਡੀ 3333 ″] ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਈ ਅਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮੈਟਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਓ

1 ਟਿੱਪਣੀ

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ...